Daily Archives: 13 April 2013

Șarlatanie, imoralitate, sublim și divin – sau Sincronicitatea, paradoxala lege a Creației

Șarlatanie, imoralitate, sublim și divin – sau Sincronicitatea, paradoxala lege a Creației
Șarlatanie, imoralitate, sublim și divin – sau Sincronicitatea,  paradoxala lege a Creației

synchronicity31Multe dintre realizările omenirii se datorează altor factori decât intenția, planul original și (poate) mai cu seamă calitățile inițiatorului. Aparent inexplicabil, fabulosul război de cucerire, jaf și răzbunare dus de Alexandru a (con)dus la cele mai frumoasă perioadă culturală a antichității, elenismul. Cel mai necredincios popor, conform propriilor scrieri – și singurul care și-a numele în urma unei lupte cu (trimisul Lui) Dumnezeu – a dat religia și pe același Dumnezeu la două treimi din omenire. Cealaltă treime, ce-l urmează pe Cel Deșteptat, și care propune cele mai subtile, ai blânde și mai pline de cunoaștere căi – nu știe că succesul religiei lor (sau filosofiei spirituale) nu se datorează lui Buddha ci unui monarh sângeros care, la un moment dat, sătul de propriile fărădelegi se transformă într-un învățător al celor mulți – cărora le spune să lase de-o parte complicatele idei ale religiei și să se gândească la un singur cuvânt – compasiunea.

Într-o vreme am avut parte de un maestru într-ale ezoterismului, un om extrem de cult, ceea ce făcea ca prelegerile sale să fie o adevărată plăcere. Am aflat despre oameni și idei, dar mai ales despre conexiuni mai puțin promovate – teorii furate, încrengături amoroase, devieri de toate felurile ș.m.a…. Maestrul era nu numai un veritabil depozitar de informații deocheate dar mesajul său devenea mai frivol, pe măsură ce plăcerea vorbitorului devenea mai nedisimulată. Mă uitam în jurul meu și vedeam pe figurile celorlalți întrebarea – bun, e adevărat totul, probabil, dar ce căutăm noi aici?! Dacă asta e istoria (elaborării) acestui curent (sistem) inițiatic, atunci e o făcătură, un fals, o ipocrizie!…

La fel se spune despre posibilele dezvăluiri scoase la lumină din scrierile de la Qumran sau Nag Hammadi sau… Iuda nu era un trădător, Magdalena era soția lui Iisus și au avut copii, ba chiar Învieirea nu a avut loc fiindcă Iisus nu ar fi fost, de fapt omorât… Evangheliile canonic ar conține deci mistificări, plagiat, date false… Pericol uriaș, a strigat Biserica, reacționând cam la fel ca noi, ezoteriștii, în fața ”dezvăluirilor incendiare” ale maestrului!…

Motivul acestui gând scris de față, este că deunăzi, un distins cercetător al ezoterismului anula mai toate ideile inițiatice ale dragului meu secol XIX utilizând un probatoriu bine pus la punct și o logică așișderea – ”inițiații” erau fie niște șarlatani dovediți, fie nebuni, fie nu spun, în esență decât niște banalități fără legătură cu vreo inițiere sau filosofie. Repet, domnul în cauză are dovezi serioase în legătură cu ceea ce afirmă. La fel ca și maestrul mai-sus-amintit, poate la fel ca și cei ce atacă scrierile canonice. M-am gândit, automat, la lipsa de caracter și moralitatea jalnică a multor mari artiști, de la Wagner și Beethoven, la Caravaggio sau Baudelaire… dar cât de dumnezeiască este creația lor!!! Aș putea continua cu exemple din știință, diplomație sau cu așa-ziși mari oameni ai cetății…

Dar recapitularea se impune – mari realizări ale umanității au avut la bază intenții contrare rezultatului și înfăptuitori total nepotriviți, religiile au la bază necredința și mistificarea iar curentele și creațiile spirituale moderne sunt, de fapt, rodul unor șarlatanii sau al crizelor unor nebuni. Și totuși…

Ideile și creațile de spirit apărute (chiar) în acest fel sunt minunate, sublime – și mai ales înălțătoare. Divine, exclam eu, de obicei… Paradoxal, nu?

Carl Gustav Jung, ajuns într-o dilemă apropiată, teoretizează ”sincronicitatea” – experiența a două sau mai multe evenimente care aparent nu sunt legate cauzal și este improbabil să se petreacă deodată din întâmplare – dar care se petrec totuși concomitent, într-un mod semnificativ (conf. Wikipedia).

De fapt, mare parte din istoria umanității seamănă cu o înlănțuire acauzală. Practic legea sincronicității pare a fi verificată permanent… apărând acum un alt paradox – ea nu poate fi aplicată! Nu poți calcula aplicarea ei, nu poți prevedea – de fapt nu o poți utiliza în nici un fel ca o componetă a predicției sau analizei pentru dezvoltare – ci doar constați, post factum, intervenția ei.

Sincronicitatea, această adevărată lege a evoluției omenirii este în același timp verificată și inaplicabilă! Cel puțin nu de om. Dar de către cine? Răspunsul poate fi simplu – este o dovadă a existenței lui Dumnezeu și a misterului căilor Sale…

Asta ar însemna că toate acele mari opere și idei datorate monarhilor sângeroși, spiritualiștilor escroci sau nebuni, artiștilor imorali – sunt, de fapt, ale Creatorului. Iar paradoxul, exprimat prin legea sincronicității, ar merge până-ntr-acolo încât dovada intervenției Divine devine mai clară cu cât subiecții, oamenii, sunt mai vicioși ori mai nemernici!

O învățătură islamică îmi spune că Allah poate alege să se exprime și prin intermediul unui măgar – dar asta ar însemna ca în epoca bosonului Higgs ar trebui să renunț la cercetarea paradoxului.

Poate că asta e răspântia din fața mea, alergătorul pe calea minții și spiritului – a fi credincios sau… paradoxal. Simplu, nu? Cu excepția faptului că unii spun că diavolul vine de la grecescul (cum altfel?!!) verb diaballo, cel care stârnește confuzie… ca și paradoxul. (Q.e.d?) Iar știința spune că energia întunecată face ca Universul să se dilate, să crească (să trăiască, să evolueze?!). (parcă nu mai e Q.e.d.).