Cosmologia lui Sadoveanu, între dilemele masonice si literare

Cosmologia lui Sadoveanu, între dilemele masonice si literare
Cosmologia lui Sadoveanu, între dilemele masonice si literare

de Daniela MARC ♥

 Sadoveanu şi epocile istorice parcurse

E greu de bănuit că Mihail Sadoveanu (1880-1961) a avut o destul de agitată viaţă secretă, mai agitată decât viaţa publică, aceasta din urmă mai bine cunoscută printr-o activitate literară notorie, de o productivitate inegalabilă, dar şi printr-o prezenţă academică îndelungată. Sadoveanu a fost primit în Academia Romană în 1921 ca membru titular, dupa ce fusese corespondent din 1916.

 Pe deasupra pactul politic cu regimul comunist i-a adus din 1948 şi până la moarte, onoruri publice de mare vizibilitate. Există însă în biografia sa şi o dimensiune ocultă, inaccesibilă profanilor, închisă sub pecetea discreţiei.

 Activitatea sa de francmason ascunde iniţiative benefice, conflicte interne și promovări de principii, posibil a fi probate prin documente ce nu se află la îndemâna tuturor.

 Despre participarea lui Mihail Sadoveanu la francmasoneria interbelică românească se vorbeşte mai mult cu aproximaţii, cu simplificări de informaţii venite nu întotdeauna din surse autorizate şi credibile. O altă categorie de comentarii provine din rândul criticilor speculativi, iubitori de mistere sau ritualuri și pasionaţi de enigme sau iniţieri obscure, ascunse în textele prozatorului.

 În toată perioada comunistă francmasoneria a fost un subiect interzis.

 Problema francmasoneriei lui Sadoveanu cuprinde două aspecte: unul de istorie literară, necesitând lămurirea secvenţei biografice pro masonice şi altul de hermeneutică, însemnând interpretarea prozei prin prisma acestei înrâuriri.

 Curios este că, până în prezent, s-au făcut mai multe referiri legate de interpretarea operei decât în biografia sadoveniană.

 Sadoveanu datorează iniţierea lui Grigore Ghica, care îl introduce în ianuarie 1927 în loja ,,Dimitrie Cantemir”, constituită la Iaşi, avându-i alături, printre alţii, pe scriitorii Mihai Codreanu şi Păstorel Teodoreanu.

Mihail Sadoveanu devine o prezenţă din ce în ce mai pregnantă în viaţa masonică din România.

 Între anii 1928-1929 devine Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România. Străbate  într-un timp foarte scurt ierarhia internă: într-un singur an, din februarie până în mai 1929, trece de la gradul 18 la gradul 33 și devine membru activ al Supremului Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România.

Sadoveanu participă, în 1930, la inaugurarea Templului Masonic din Bucureşti şi la semicentenarul fondării Marii Loji Naţionale din România.

Un moment crucial în evoluţia lui ca autoritate masonică îl constituie anii 1929-1932. Concurenţa dintre Marele Orient al României şi Marea Lojă Naţională din România era nefastă pentru masoneria română. Dupa Unirea din 1918, lojile transilvănene ce fuseseră în obedinţa Marii Loji Simbolice din Ungaria au stat în expectativă până în 1929 când trec de partea Marelui Orient al Romăniei, însă fără a se realiza o adevărată conlucrare.

 În 1930, Marea Lojă Simbolică din România, cu sediul la Braşov, se federalizează cu M.L.N.R., iar Mihail Sadoveanu devine Pro Mare Maestru al M.L.N.R. și preşedinte al Federaţiei Lojilor Simbolice Scoţiene.

 Scriitorul se află la începutul unei politici de unificare a francmasoneriei din România, proces complicat în care se cheltuiesc multe energii şi se nasc adversităţi.

 În 1930, M.L.N.R. este recunoscută de către Marea Lojă Unită a Angliei, ceea ce în seamnă un succes. În 1932 se plănuieşte federalizarea celor două mari loji tradiţionale din România: M.L.N.R. şi M.O.R.

 Se pregateşte un convent şi o Constituţie comună. Noua constituţie va fi adoptată şi promulgată în 3 decembrie 1932 de către Pro Marele Maestru Mihail Sadoveanu. Prin ea se statuează că M.L.N.R. este o putere masonică suverană, independentă, autonomă şi singura în drept a conduce şi a administra Lojile cuprinzând cele trei grade simbolice. Marile Loji inițiale (care s-au federalizat anterior) primesc conducerea ,,Riturilor” ceea ce va trezi alte nemulţumiri.

 Se iscă un conflict între Mihail Sadoveanu ca Preşedinte al Federaţiei Lojilor de Rit Scoţian Antic şi acceptat din cadrul M.L.N.R. şi principele George Valentin Bibescu ca Mare Maestru al M.L.N.R. Ca urmare a acestui conflict, în care este implicat şi Jean Pangal, Suveranul Mare Comandor, M.L.N.R. se divide.

 Se constată că Federalizarea aduce prejudicii, iar Federaţia Francmasoneriei Române Unite, ramificată la 15 aprilie 1934, poartă dispute după dispute. Efortul de armonizare a părţilor făcut de Mihail Sadoveanu nu are efectul scontat pentru că „el însuşi a generat şi a patronat aceste frământări.”

Intenţia lui de a da ,,o îndrumare naţională” unitară tuturor variantelor de francmasonerii se loveşte de orgolii provocând regrupări până în februarie 1937, când toate organizaţiile politice, masonice sau de orice fel sunt suspendate de câtre guvern, pregătind dictatura regală.

Dar Sadoveanu a avut aproximativ trei ani (1934-1937) satisfacţia de a conduce ca Mare Maestru Federal, Francmasoneria Română Unită, deţinând şi demnitatea de Mare Maestru al M.L.N.R. Însă disidenţele au fost multe…

 O parte din M.L.N.R., sub conducerea principelui George Valentin Bibescu, rămâne pe dinafara obedienţei faţă de Federaţie şi chiar înverşunându-se împotriva lui Sadoveanu. Se pare că Sadoveanu este într-atât de detestat pentru acţiunile lui de unificare sau federalizare a lojilor masonice încât se vorbeşte că ar fi avut loc ”arderea în efigie” a portretului său de către conservatorii neobedienţei Federaţiei.

 Viaţa masonică la care Sadoveanu participă cu atâta ardoare este departe de a fi paşnică. Dincolo de aceste ciocniri între liderii masoneriei româneşti încercând să se anuleze reciproc sau să se subordoneze unii altora, Sadoveanu a încercat să promoveze public principiile adevărate, curate, idealiste ale masoneriei.

 Ziarul ,,Adevărul” din 9 iulie 1933 reproduce opinia lui Sadoveanu despre ,,purificarea masoneriei”, atât pe cale individuală, cât şi la nivel de grup şi ceremonial: ”Datoria Maeştrilor conştienţi este să ridice instituţia către nobleţea ei firească, nu s-o adopte la practicile locale şi să o ofilească, făcând din ea o parodie”.

Atitudinea sadoveniană în masonerie

 

Sadoveanu voia să înlăture suspiciunile la adresa masonilor români spunând adesea că ,,Învinuirile de batjocură a celor sfinte şi altele sunt cu totul gratuite”. El ţinea întotdeauna să se delimiteze de ateismul masoneriei franceze a ,,Marelui Orient” – care a proclamat de câteva decenii libera cugetare şi s-a amestecat în politică – şi se solidarizează în schimb cu masoneria engleză şi cu cea americană, care la rândul lor declaraseră masonia franceză ”eretică şi trădatoare a principiilor de bază ale ordinului care sunt credinţa în Dumnezeu şi abţinerea de la discuţiile politice şi dogmatice”. *1

 Caracterul discret al masoneriei, crede Sadoveanu, constituie o cauză a mistificărilor pe baza ordinului. Ceea ce e rau înţeles devine otravă pentru prestigiul masoneriei: ,,A fi rău de neinteligenţi sau rău-voitori e dăunător şi primejdios”. *2

 Masoneria, în oficiile ei, se adresează inteligenţei şi imaginaţiei sentimentului. Tradiţiile şi simbolurile ei nu pot fi expuse în convorbiri particulare, în mijlocul frivolităţii obişnuite fără a provoca zâmbete ori nedumerire.

 Profunda ei seriozitate stă în realizări utile ,,lucrarea ei are un caracter personal şi netransmisibil, uneori pe plan mistic”. *3

  Discreția vizează îndeobşte semnele de recunoaştere, ritualuri, care deşi ”demult au fost divulgate şi cunoscute până și-n dicţionarele enciclopedice, rămân în realitate un mister şi fac masoneria necunoscută: esoterismul nu e susceptibil de divulgare”. *4

  Nu oricine care a trecut prin ritualuri devine mason, un iniţiat cu adevărat. Mason devine numai cel în care sămânţa luminării rodeşte, ”după parabola divinului învăţător cei care rămân opaci şi insensibili, veniţi aici din îndemnuri amicale, din curiozitate ori din întâmplare, se desfac încet-încet de instituţie” *5 , fiindcă a fi mason este o vocaţie precum talentul în artă: ,,liberii constructori se exercită într-o artă dintre cele mai subtile. Nu pot deveni maeştri buni decât dacă s-au născut cu anume daruri”. *6

  Subtilitate, artă, esoterism sunt semne masonice de recunoscut în opera lui Sadoveanu, dovadă că scriitorul şi-a trăit în profunzime vocaţia masonică, unde nu a ajuns întâmplător.

 Nu e de mirare că un critic subtil, mason el însuşi, Alexandru Paleologu, să-i interpreteze opera dintr-un punct de vedere care, la vremea respectivă, a trezit, fie nedumerire, fie elogii. (Alexandru Paleologul,Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1978)

Într-adevăr, cel puţin în planul artei, Sadoveanu a reuşit să „reabiliteze” prestigiul masoneriei, printr-o construcţie impresionantă şi durabilă, fiindcă în planul destinului politic al ţării, pe care a fost convins că o slujeşte, el a eşuat într-o proporție similară cu dimensiunea operei sale grandioase.

Faptele sale oglindesc o inconsecvenţă pe care el s-a iluzionat că o poate evita, afirmând neamestecul masonic în politică. Dimpotrivă, din asemenea inconsecvenţă şi-a putut compromite şi ultimele creaţii, dovadă stând nefericitul roman ,,Mitrea Cocor”.

 Atins de  compromisul politic este și celălalt roman al său postbelic ,,Nicoară Potcoavă”, deşi pare a reveni la marele roman istoric care l-a consacrat.

În realitate, cum observă Marian Popa în ,,Istoria literaturii române de azi pe mâine” , această carte este la fel de ideologizată şi de nocivă ca ,,Mitrea Cocor”, fiindcă avea ca fundament mistificatoarea ,,prietenie de veacuri” româno-rusă.

 Dar cu aceasta intrăm într-o zonă profund tragică a iluziilor de stânga din cariera lui Sadoveanu, vrednică de compasiunea şi de rugăciunile lui Noica din testamentara „Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru.”

Ironia face ca Sadoveanu să-și fi încălcat jurământul masonic prin… credulitatea lui. A identificat în comunismul de ocupaţie sovietică o cale de izbăvire a Patriei.

În anii săi de glorie (literară) judeca relativist conceptul de adevăr, comparându-l cu unicitatea soarelui de la care primim lumină: ”Cum fiecare din noi e susceptibil de a primi din el numai o parte, nimeni nu poate fi în posesia adevărului absolut, nimeni nu-i în eroare absolută”.

 ”N-a fost încă om pământean care să stăpânească adevărul întreg şi perfect.

Trebuie să fim îngăduitori cu părerile care se exprimă şi să nu pretindem a impune un punct de vedere al nostru”. *7  

Sadoveanu nu s-a alarmat când ocupantul sovietic şi-a impus cu forţa punctul de vedere exclusivist, departe de orice îngaduinţă. Mai mult, a crezut că lumina vine doar de la Răsărit.

Simbolistica masonică din operele sadoveniene

 

Opera vastă a lui Sadoveanu nu a fost lipsită de simboluri masonice de o mare importanţă. Apartenenţa sa la masonerie avea să pună amprenta asupra întregii sale opere literare. În acest studiu ne vom ocupa de ”Hanul Ancuţei”.

Hanul Ancuţei – Cartea iniţierii totale

 

Întreg ansamblul simbolisticii masonice se răsfrânge asupra acestei opere întrucât masoneria este obsedată de simboluri şi simbolistică, în special simbolurile cifrelor și numerologie. Numele pe care masonii il dau Divinităţii este ,,Marele Arhitect”.

La Sadoveanu, divinitatea este învăluită printr-un proces de iniţiere a cititorului, prin Logosul Cărţii. Cititorul poate deveni părtaş la mistica revelaţie – dezvăluire – întru – taina.

 În ,,Hanul Ancuţei” sunt prezentate zece povestiri relevante ale coerenţei expresive a Logosului. A zecea povestire este cea mereu promisă de comisul Ioniţă (”o istorie cum n-am mai auzit”, *8  ”cu mult mai minunată şi înfricoşată” *9 ).

Aceasta reprezintă Mitul Celest, care va fi Logosul Esenţial, revelat doar pentru iniţiaţii trecuţi prin somnul – moarte iniţiatică, în lumea cealaltă, numită în Evul Mediu şi ,,lumea pe dos”.

Pentru creaţie este necesară iniţierea în Mitul Creaţiei Cosmice, adică întru Marele Arhitect, avându-l ca mesager terestru pe Manole și întru jertfa necesară dăinuirii, întru eternitate, a creaţiei: ANA – AN[C]A – AN[CUŢ]A.

Hanul lui Sadoveanu nu este Cetatea – de – sub – ciumă, ci este expresia unui Logos în expansiune creatoare.

 Creaţia Manolică – Han dă naştere Zborului iniţiatic înapoi spre Paradis.

Este vorba despre locul central al construcţiei – Logos (”şi Ancuţa cealaltă şedea, ca şi asta, tot în locul acela, rezemată de uşorul uşii” *10– locul – identitate şi sacru).

Ana sau Ancuţa stă la intrarea Lumii şi se identifică cu Axa Lumii, cu axa de simetrie a Lumii, la mijloc de 9, la nivelul 5, unde se oferă perspectiva simetrică: 4-1-4  – cifra 4 simbolizând Crucea Firii, în mijlocul căreia este Hristosul, Începutul şi Sfârşitul, marcat prin cadrul feminin Ana.

 Ana reprezintă identitatea divină (A) a începutului şi (A) al sfârşitului, între alfa şi omega fiind N, care corespunde dubletului sintetic (al ascensiunii şi descensiunii, al săgeţii soarelui vizibil şi al soarelui invizibil). Litera H începe cu treapta scării, de la prima literă a titlului cărţii ,,Hanul Ancuţei”.

 Hanul Ancuţei nu e un han ca toate celelalte, deoarece este aşezat la ”răscruce de drumuri şi de veacuri, este o cetate cu porţi ferecate”. Hanul reprezintă Moldova dintoteauna, un popas al oamenilor simpli, fericiţi întrucât se pot înfrupta din darurile pe care pământul acestei ţări le oferă cu îmbelşugare.

 Moldova este Styxul care spintecă lumile, pe un traseu mistic, împărţind spaţiile existenţei în CEEA CE E (cu vizibilitate profană) CEEA CE ÎI APARŢINE (cu invizibilitate sacrală – promiţând Revelaţia).

Intersecţia drumurilor este locul mistic al tuturor intersecţiilor Gurilor (de Rai şi de iad) a tuturor cetăţilor (OUROBOROS). Răspunsul la Cetatea Logos (Hanul îl dă CETATEA ROBIEI  TĂCERII  ŞI A ÎNTUNERICULUI  MINŢII).

De aici încolo toate vor fi ,,lumea pe dos”. De aici începe moartea, începe eroismul credinţei în Trecerea peste moarte sub Legământul morţii:,,Am înţeles aşa că a făcut legământ cu moartea şi de asemenea om trebuie să mă feresc”. *11  Este vorba despre Todiriţă Cătană.

Pentru evidenţierea ritualului de trecere este ales un novice cărunt, pe jumătate iniţiat, pe jumătate profan. El se numeşte Constantin Moţoc, de la latinescul ,,Constare”: a rămâne neschimbat, a se menţine egal, a stărui într-o atitudine sau lucrare.

 Din păcate, stăruinţa lui este în neînţelegere, iar nu în credinţă şi parcurs iniţiatic. Ana – Ancuţa nu este doar complicea Catanei, ci este preoteasa care protejează ritualul trecerii peste Styx, care posedă Stiinţa de a construi Hornul – Fântână a Focului (Vulcan) între lumi: ,,de sfătuit, s-au sfătuit ei lângă horn” şi atunci [când s-a desăvârşit trecerea] am banuit-o c-ar fi fost cu ştiinţa ei”.

 Al doilea şir de patru etape iniţiatice, situate la dreapta axei narative (Cealaltă Ancuţă) sunt asimilate până la contopire cu şirul de povestiri situate la stânga Axei Narative.

 Şirul din dreapta descrie Operaţiunea Iniţierii precum şi Indicaţia Forţelor Motrice ale Iniţierii, şirul din dreapta descrie Operaţiunea Iniţierii.

Dacă pui şirul din dreapta la Limita Spirituală, care duc spre transcendere prin şirul din dreapta trebuie să se ajungă la Transcenderea Spirituală a Iniţiatului. Iniţierea se face întru Apa Sfântă şi Frigul Sfânt. Prin apa gerului Bobotezei fiinţa iniţiatului este fixată (precum crucificarea care blochează dinamica profană). Toată povestea ”istoria” (profanată prin logosul terestru) a fost istorisită. A zecea povestire – cea sacra, în faţa căreia potenţialul ei narator Ioniţă ”zâmbea încremenit prinde ca prin sită” (viziunea prin sită îi aparţine lui Ochila – vizionarul lumii celeilalte) şi legănându-se uşor.

Iniţierea a fost făcută complet în Cetatea Logosului, la care se adaugă Crucea, ca alfa şi omega ale Intrării – Integrării întru Divin.

Mihail Sadoveanu, prin interiorizarea cosmică redă oglindirea Sinelui Cosmic.

 

Bibliografie:

”Mihail Sadoveanu – Mason” – Horia Hestorescu Bălceşti, Editura Hestor, 2006

Alexandru Paleologu – Treptele lumii sau calea catre sine a lui Mihail Sadoveanu,Editura Cartea Romaneasca,Bucuresti,1978 

*1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*11 – ,,Mihail Sadoveanu – Mason” de Horia Hestorescu Bălceşti, Editura Hestor, 2006

*8,*9,*10 – ,,Hanu Ancuţei” de Mihail Sadoveanu, Editura Litera Internaţional

 

 

94 Responses »

 1. *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*11 – ,,Mihail Sadoveanu – Mason” de Horia Hestorescu Bălceşti, Editura Hestor, 2006. (Editura Nestor nu Hestor, stimati oameni de bine!!!!!)

 2. Foarte interesant articolul. N-am avut idee pana sa-l citesc, ca Mihail Sadoveanu a fost initiat in francmasonerie. In ceea ce priveste cea mai cunoscuta opera a sa “Hanul Ancutei” desi am studiat-o si am comentat-o pe toate partile, n-as fi vazut-o niciodata din aceasta perspectiva.

 3. Sensibilitatea sa de creator l-a facut sa intuiasca acest mare adevar pe care multi il stiu dar il ignora.Nu trebuie amestecate lucrurile.Ce idealuri frumoase promite masoneria si ce mult a distrus acest ideal lacomia si orgoliul unora dintre membrii sai.Ei au intrezarit in ea numai o cale de a accede la putere si la bogatie.Se pare ca nu prea stam bine cu unirea in credinta si in lupta.Nu ne tine prea mult si in timp prea multi raman fara sceptru si nu au loc unii langa altii.Trebuie divizare ca sa fie cat mai multe locuri de sefi.

 4. Vaatenen

  Motto
  Costisitoare este intelepciunea pe care o cumperi cu experienta, si mai costisitoare este cea care iti ramine de cumparat.

  Pomul Cunoasterii

  Lege a Pamintului Vechi
  Ochii celor ce au intrat aici nu mai vad Cerul din care au venit.
  Toti cad in Dimensiunile Pecetluite de “Luna” formind Lumile de Jos
  Singurul care a putut sa se ridice a fost, este si va fi “Luceafarul”
  In momentul in care cei cazuti au inlocuit cunoasterea de sine cu un “Ochi atotvazator”- o singura cunoastere, ochi care avea propria lumina, toti cei cazuti au fost damnati nemaiputind sa se intoarca in ceruri.
  Da, toti sint cazuti, dar unul singur se putea intoarce din exil.
  Se pune intrebarea: De ce obsesia Divinitatii, de ce aceasta exacerbare mistica?
  In fapt, toate schemele nu fac decit sa fie gasit exponentul Divin.

  Ce este omul in lumea oamenilor?
  Omul este o structura cantitativa si calitativa. Structura moleculara a omului cuprinde un numar de gene, marci genetice. Fiecare om negociaza pe o carte. Cheile corpului sint cele care Vorbesc. Nu serveste la nimic daca omul rosteste “cuvinte” ce nu sint inscrise in cartea proprie de negociere. Cheile corpurilor nu permit invocarea, evocarea, conjuratia. Cheile corpurilor nu permit ca omul sa priveasca dincolo de Pinza Tesuta a Uitarii. Se face afirmatia: Unitatea este intregul. In cazul Textelor genetice afirmatia de mai sus nu este adevarata. Amprentele, textele genetice pot fi modificate foarte usor. Puterea de intelegere a unui individ este data de puterea de intelegere a parintilor. Cind o informatie care nu trebuie sa fie accesata este accesata atunci aceasta informatie blocheaza cheile. Legaturile prin liniile de singe nu sint bune, avind intodeauna o conotatie malefica. In alte cuvinte, se pierde mesajul origine cu formarea de deseuri genetice. Studiile facute in tarile cu traditie in domeniul genetic pe un numar semnificativ de exponenti au aratat ca deseurile genetice cuprind aproximativ 95%-97% din totalul de gene restul de gene avind rol de reproducere a clonei umane. Putini sint acei exponenti care au o puritate genetica mai mare. Ce fac sau mai degraba ce produc aceste deseuri genetice? Deseurile genetice il fac pe om sa fie “Orb”. Omul naste tot om, totul fiind lasat prin pacatul strabun.
  Parcurgerea unei chei inseamna parcurgerea unui spatiu. Nu poti iesi din spatiul pe care cheile il construiesc in jurul tau daca nu ai parcurs cheile.
  Daca parcurgi toate cheile poti deschide spatiul pe care cheile il construiesc in jurul tau.
  Se poate trage o concluzie partiala: Omul este damnat sa nu mai existe in viitor. Ce cauta miscarile de tip esoterice? Sa dea o continuitate, sa fie renascuti prin asimilare de catre specii a caror structura genetica sa nu fie alterata. Se cauta a se intra in legatura cu rase ce construiesc corpuri. Ce nu spune nimeni este ca aceste rase nu dau corpuri ori si cui existind un pret.

  Vaatenen

  • Nu este cumva vanitate dorinta de continuitate ?

   Traim aici si acum si calitatea intentiilor,gandurilor,cuvintelor si actiunilor noastre da calitate vietii noastre….

   De unde venim si incotro ne indreptam ?

   Miscarile ezoterice trebuie sa ma ajute sa traiesc frumos acum si aici…

   In armonie cu natura ,cu ceilalti cu mine cu divinitatea…

   Cei mai fericiti sunt cei care respecta poruncile si principiile in mod simplu….cei care gasesc echilibrul…..

   Vaatenen ,pari a-ti fi fost revelate adevaruri inaccesibile noua…

   Cum pot trai eu mai frumos,mai pur,mai curat,mai responsabil cunoscandu-le?

 5. Vaatenen

  Putini sint cei chemati sa parcurga treptele Templului, dar si mai putini sint cei ce au de lasat ceva in Templu.
  Nu exista secrete intre frati . Ce stie unul stiu toti indiferent de Loja. Dar…, ce nu stie unul si nu stiu toti este ca- orbi, muti si surzi sint in fata celui este TATA al acestui Pamint.

  Vaatenen

  • Toti suntem fiii Tatalui nostru, toti suntem chemati in aceeasi masura….

   Eu sunt neinsemnat,sunt nimic in Univers

   “Putini sunt cei chemati….dar si mai putini cei ce au de lasat ceva in Templu”

   De unde stii tu ce loc avem noi in Tempul Tatalui nostru?

   E loc pentru noi toti …..Si pentru tine,cu inteligenta ta ermetica,si pentru noi cei mai simpli…..

   Nu te supara cand cineva nu acceseaza codurile tale….

   Poate apartii unei elite.dar sa stii ca si aicim mai jos se poate trai frumos ….

   Nu te supara si nu te enerva….

   • Vaatenen
    Eu afirm.
    Sint Fiul Tatalui Meu. Tatal Meu are un singur Fiu.
    Nu ma raportez la universul exterior. Am ochi, urechi si gura numai catre Tatal meu.
    Despre Templu eu nu vrea sa vorbesc.
    Nu sint chemat si nici nu am ceva de lasat in templul omului.
    Nu ma intereseaza arhitectul acestei lumi.
    Cunosc entitati, spirite, inimi.
    Nu cunosc supararea.
    Imi apartin numai mie si nu fac parte din nici o elita, nu ader la nici o miscare esoterica. Acesta este adevarul si numai adevarul.
    Scriu pentru ca imi place sa scriu. Scriu pentru ca vreau sa vad si alte opini, idei, pareri, etc. , numeste-le asa cum doresti.
    Vaatenen

    • Am intrebat un copil de 4 ani:”Ce cauti in lumea asta?”Te intreb numai daca vrei sa raspunzi:De ce vrei sa vezi si alte optiuni,idei,pareri,etc.?

     • Vaatenen

      Raspunsul este-vad ce am vrut sa vad, aud ce am vrut sa aud, glasuiesc atit cit am vrut sa glasuiesc.
      Nu ai spus despre ce fel de copil este vorba si daca a dat un raspuns?
      Copilul ar trebuii sa fie ceva foarte frumos desprecare nu prea se poate vorbi in aczul in care copilul este o forma de manifestare a unei creatii.
      Daca copilul este o reproducere dupa chipul si asemanarea pacatului, atunci nu putem vorbi de copii ci de “copii serox”.
      Vaatenen

 6. Un ospat la lectura !sanatosa sintetiza Danielei,f bn spicuit si pus in tema.Sadoveanu,un spirit liber peste veacuri,un moldovean de cea mai Inalta credinta…sa speram k o parte din atomii sadovenieni,s-au gazduit la niste romani,demni,ce nu-l vand pe Hristos !dak nu gasim motive sa ne simtim mandri k stm romani…poate ar tre sa incepem si cu …Sadoveanu…

 7. Vaatenen

  Cuore
  Pare…, a fi inima unei fete.

  “Nu este cumva vanitate dorinta de continuitate ?”
  Cel mai mare pacat inaintea oricarui altul este vanitatea.
  Dorinta de continuitate?
  “Traim aici si acum si calitatea intentiilor,gandurilor,cuvintelor si actiunilor noastre da calitate vietii noastre….”
  Nu inteleg de ce faci afirmatia din care reiese ca esti mai multi si toti in afara ta?
  Se poate intelege ca tot ceea ce esti nu te reprezinta ca entitate de sine? Esti cumva un mijloc, un instrument, un purtator de cauze si efecte de dorinte neimplinite, esti o scrisoare ce poate reprezenta un colet ?
  “De unde venim si incotro ne indreptam ?”
  La ai cui stramosi te referi, la ai cui strabuni te referi, la ai tai sau ai tuturor?

  “Miscarile ezoterice trebuie sa ma ajute sa traiesc frumos acum si aici…”
  Da…, acum scri despre dorinta ta de a intelege natura miscarilor esoterice pe care o explici clar si concis.

  “Cei mai fericiti sunt cei care respecta poruncile si principiile in mod simplu….cei care gasesc echilibrul…..
  In armonie cu natura ,cu ceilalti cu mine cu divinitatea…”
  Divinitatea poate sa isi faca salas in diferiti oameni luind forme diferite. Crezi ca conteaza forma pe care a luat-o divinitatea in fiecare tinind cont de faptul ca oamenii merg pe acelasi pamint sau este important cum te intelegi pe tine in raport cu tine si in raport cu forma pe care divinitatea a luat-o in tine? Fi neutru in raport cu ceilalti, vezi natura reactiilor pe care le ai in raport cu interactiunea cu ceilalti. Fi atent la tine si numai la tine si poate o sa-ti dai seama de universul tau. Nu impartasi visele tale nimanui si este posibil sa ti le implinesti. Numai cunoscindu-te pe tine vei sti si natura interactiunii cu divinitatea din tine. Nu pune legi intre tine si tine oricit de simple par. Legile te vor orbii.
  “Vaatenen ,pari a-ti fi fost revelate adevaruri inaccesibile noua…”
  Eu stiu de ce ma aflu pe pamint si deci stiu adevarul despre mine.
  Fie ca tu sa-ti gasesti adevarul despre tine.
  “Cum pot trai eu mai frumos,mai pur,mai curat,mai responsabil cunoscandu-le?”
  In aceasta lume duala, existentiala, esti atit de frumos pe cit esti de urit, esti atit de pur pe cit esti de impur, esti responsabil in masura in care esti si iresponsabil.

  Corpul uman este o probabilitate.Ai fi putut sa nu te nasti.
  – Afla de ce esti o vesnicie marginita de un inceput si un sfirsit.-
  Pune-ti aceasta intrebare si poate vei intelege adevaruri despre natura ta si vei intelege limita pe care stramosii au impus-o intelegerilor tale
  Consider ca raspunsurile mele nu jignesc. Raspunsurile pot fi considerate neconcludente.
  Vaatenen

 8. Cuore,nu te lasa decodificat,se cauta aici,se cauta acolo,doar se apropie iar luna plina,intunericul pacaleste prin vb frumoase,impresionante.Binecuvanteaza-l si porunceste-i sa plece de unde a venit. Puterea lui a scazut fiindca ne rugam toti iar lumina il anihileaza tot mai mult.
  Pace,lumina si iubire tuturor

  • Ma bucur in fiecare seara privind cum se apropie luna plina,lumina e din ce in ce mai aproape…..Este una din marile mele bucurii sa privesc noaptea cerul.

   Pentru mine 2012 a adus un nou simt,(sper sa nu par lipsit de modestie) dar si o mult mai mare vulnerabilitate….

   Mi se pare ca ii simt acut pe cei “de vibratie joasa”…si nu prea mai pot sa stau in preajma lor…

   In rest incerc cat pot sa fac fata …
   (Nu sunt din sfera patologicului,sunt doar eu.)

  • Vaatenen
   A cui gura glasuieste-ca vezi… un “intuneric” pacaleste.
   Sa fie gura ce porunceste orisicui?
   Gura venita din …, pacatul omului?
   De unde atita lumina intr-o vaga…, binecuvintare?
   Un pacatos sa binecuvinteze?
   Are pacatul puterea binecuvintarii?
   Sa fie pacatul atit de mare?
   De unde stie acest binevoitor de rind puterea unui “intuneric”…, greu cuvint?
   Cauta a lor tai lumina vinduta in alta parte…, binevoitorule.
   Arunaca cuvinte peste…, neamul tau.
   Du-te…, in cele sfinte.
   Vaatenen

 9. ” iata , Printul acestei Lumi vine..dar el nu are nici o putere asupra Mea,..va voi trimite Mangaietorul, Duhul Adevarului..pina voi veni Eu din nou “..ma intreb cine o fii Printul acestei lumi ?!

 10. Vaatenen
  Rog pe acei ce cred sau stiu ca li s-a ridicat valul de pe ochi sa-mi raspunda daca vor sau daca au stiinta la: Soclul pe care era asezat cubul a fost spart, soclul a devenit astfel esafod?
  Vaatenen

 11. Lucifer este primul desprins din Unitate,si ultimul care se va intoarce in Unitate.Lucifer este forta de rezistenta care tine lucrurile separate de Dumnezeu.Fara el,lucrurile ar disparea in Dumnezeul nemanifest.Lucifer iubeste creatia,dar se da deoparte cu bucurie atunci cand aceasta doreste sa se intoarca la Dumnezeu.Intru-un fel,putem spune ca Creatia e opera lui,pentru ca ea e posibila datorita lui.

  • Dar ingerii cazuti? Ingerii? Arhanghelii?

   Inainte de a muri,Arsenie Boca a suras fericit: “Acum stiu unde ma duc!”

   Cum ai descrie tu acest unde?

   Multumesc frumos.

  • Vaatenen
   Nicu te intreb eu-la citi Dumnezei improbabili constientizati de lume citi Luciferi li se vor opune? Lucifer nu este cineva asa cum Dumnezei vei tot gasi acolo unde nici nu te astepti.
   Vaatenen

 12. Vaatenen
  Catre D-l Dragos Dumitriu
  “În schimb, unde apare, în mărturiile trecute, acea binefăcătoare schimbare a paradigmei, acea trecere către o altă evoluție? Nu știu… dar asta nu contează.”
  Nu apare nu a aparut vreodata si nici nu va aparea. Omul nu are calitatea sa schimbe, sa anuleze sau vada o schimbare mai mult decit ia fost dat prin linia de singe. In fapt Dragos vorbesti de exprimari dincolo de intelegerea unui om. De aici si faptul ca nu poate conta.
  “De fapt, Totul e Unul, Unul e Totul…
  Ultimul poate cuprinde pe toti, dar fiecare din unul nu ii va cuprinde pe ceilalti. Ultimul poate manifesta pe citiva, iar ceilalti vor duce pina la sfirsit paradigma.
  La sfirsitul Timpului, asa cum il parcurge un om, stiinta omului nu poate modifica ceea ce va urma dincolo de ceea ce omul numeste, dupa intelepciunea si intelegerea neamului lui, sfirsitul.
  Vaatenen

 13. Linia de sange…te referi la ADN-ul primit de la parinti?…oricat ar dori parintii sa creada,influenta lor in aparitia si dezvoltarea unei fiinte umane-copilul lor-e destul de mica…fiinta umana are un instrument cu care poate schimba lumea-procesul gandirii,si procesul adiacent acestuia-constientizarea,care conduce la manifestarea liberului arbitru…TOTUL nu e UNUL…TOTUL e NIMIC…UNUL e TOTI…in esenta,toti suntem unul…dar unul nu e totul…unul nu poate cuprinde pe nimeni,decat atunci cand toti devin unul…in tot,toti sunt unul…sfarsitul timpului nu inseamna sfarsitul existentei…sfarsitul timpului ne confera eternitatea…

  • Vaatenen
   ADN-ul nu este primit numai de la parinti, de ce? Parintii il primesc la rindul lor de la alti parinti, s.a.m.d. . Nu poti spune clar pe cine duci mai departe, dar sigur duci si acela nu esti tu. Singura conditie ca Tu cel ce salasluieste corpul sa intri in fata este sa intelegi si depasesti cauzalitatea si efectele date prin ADN de la doti stramosii. Numai atunci te vei privi asa cum esti. Fiinta umana asa cum o numesti tu este o fiinta in totalitate conditionata de natura structurala. Daca tu crezi ca alegerea este un liber arbitru, atunci… !? Constientizarea…, hm!? Orice fiinta umana constientizeaza numai de pasii pe care ii face in existenta, Nu percepe trecutl, face alegeri pentru prezentul imediat si nu percepe viitorul. Structura lui il impinge sa faca alegeri functie de modul cum intelege sa aplice programul aflat la nivel de ADN si ARN. Ai ce duce… vei dece mai departe, nu ai ce duce, atunci incetul cu incetul dispari din existenta. O structura Adn a unui individ cuprinte marcile genetice a tuturor stramosilor, dar poate exprima un numar restrins de marci si de cele mai multe ori exprimarea este partiala datorita alterarii genomului. Daca vorbim de mentalul colectiv este valabila afirmatia-Toti sint unul si unul sint toti, vorbim de duhul lumii. Despre sfirsitul Timpului nu se poate vorbi deloc. Nu este inscris in structura genetica a lui asa ceva, dar este obligat sa parcurga mai repede ceea ce nu a stapinit vreodata. Despre eternitate nici vorba. Omul nu are habar de eternitate, dar isi permite sa cintareasca orice si pe oricine, fiind in natura lui.
   Vaatenen

 14. Cred ca trebuiesa acceptam ca tot ceea ce exista,se manifesta,se trasnsforma este o parte din intreg.Dumnezeu este in fiecare particica,in fiecare celula ( indiferent a noastra sau a altor fiinte ),in fiecare gand,in fiecare forma de energie!Atunci de ce ne impotrivim?De ce atata zbucium ?Vedem asa de multe forme de manifestare si ne pierdem,avem impresia ca sunt fiecare altceva cand de fapt sunt forme de manifestare a Unicului.Dar daca acceptam si asta se nasc universuri de intrebari.Putem sa acceptam si sa nu ne mai intrebam?Ma indoiesc!Si atunci noi ce suntem?!

 15. Vaatenen
  Cind Ingerii au coborit pe pamint au gasit omul. “Am privit catre oameni si mi-am spus- pacatul nasterii a fost dat omului dinaintea coboriri ingerilor pe pamint. Saminta pacatului era deja in om. Am privit cum Ingerii au coborit pe pamint si nu mica a fost mirarea cind am vazut ca Ingerii erau la fel de pacatosi ca omul. Se faleau cu natura cerului din care veneau. Se faleau cu stiinta lor. Am coborit printre ei si am spus: Sa nu faceti ce face omul, sa nu va impreunati cu omul, sa nu se nasca fi si fice, sa nu dati voi purtatori de glorie, gloria pentru pacatul omului. Ca de faceti altfel de am spus asa veti fi la fel de pacatosi ca omul si veti fi dati uitarii, numele voastre vor fi sterse din carte… .”
  Vaatenen

 16. Vaatenen
  Unul dintre subiectele destul de mult dezbatute de unele miscari de tip masonic este Lumina si Lumina Intunecata. Poate, o sa va intrebati de ce au astfel de cautari. Este simplu dar in aceeasi masura complex si foarte complicat de “aplicat”. Stiinta Masonica spune ca corpul uman nu poate duce lumina si Lumina Intunecata. Structura ADN Se deformeaza la impactul cu Lumina iar structura ARN nu poate construi segmente ce ar putea sa sustina o astfel de “Lumina”. Si totusi corpurile umane recunosc lumina. Intrebarea este :Ce fel de lumina recunosc Corpurile umane? Si de ce Masonii cauta de zor sa vada unde anume, in ce corp se regaseste acel segment de informatie care poate spune clar despre Lumina Luciferica. Evident ca aceasta cautare se face prin implinirea unor ritualuri, folosindu-se “puterea” cuvintului. Mai clar: Se invoca, se evoca sau in unele cazuri se conjura anumite forme de manifestare a unor Ingeri cazuti. Da, asa cum am mai spus totul este complex si de-a dreptul complicat cind este vorba de gradina intima a unei structuri esoterice.
  Vaatenen

 17. Vaatenen
  Eveneimente ce se vor Cruciale???
  Putin sint acei scriitori care sa exprime un univers altul decit cel pe care omul ii place sa-l consume. In timp ce ma delectez citind despre cum parcurge un personaj, un “nimeni” in lume dar un mag pentru el insusi, spatiul numai de el cunoscut aud o curgere ce parea lituanica. Atentia o indrept catre acest sunet incomplet. Astept… ? Totul devine clar. Un crup al unei confreii de lumina, prin ritual facut in latina, formeaza un Egregor, o sfera ce urma sa fie directionata catre un cer, un domn de lumina. Privesc cum acea sfera parca prinde contur. Sa aiba,constiinta ma intreb. Ca marime, raportat la dimensiunea pamintului, nu era mai mare de marimea unui tic-tac. Am gindit,-cita lumina au consumat din ce lea fost dat ca sa formeze acum in acest parcurs , an de rastriste si socoteli impuse, pentru a face ce au facut de cind pacatul seamana si aduna? Am privit catre a lor fiinta si ei istoviti, goliti de a lor lumina se lasa consumati de strigatul neauzit de a lor ruga. Sint goi si neputinta se aseaza peste oase si carne. Egregorul parcurge ca de la ei la prima indoiala si ce sa vezi…, se sparge. Imi spun: a fost ultima incercare, in aceste clipe ramase nu au cum sa mai adune , nu au pe ce sa mai aseze. Tot ce vor mai spune nu vor fi decit vorbe guale. Ultima lor carte a fost jucata iar restul va fi consumat ca a orcarui om soarta.
  Vaatenen

 18. Pentru Cuore…
  La sfarsitul timpului(cred ca te referi la sfarsitul manifestarii a tot ce este,ca exista locuri sau dimensiuni unde nu exista timp si spatiu),nu va mai exista constiinta…forta creatoare este starea de constiinta,totul e creat in oceanul constiintei,care este campul morfic si care contine toate matricele informationale prin care totul e posibil sa se manifeste…in oceanul constiintei exista potentialitatea pentru tot ce poate fi posibil oriunde si oricat…se spune ca totul se va termina cand toate potentialitatile vor fi manifestate…astfel,dumnezeu va fi realizat si manifestat in totalitatea lui…

  Pentru Sanda
  Cand accepti,nu mai ai intrebari…daca mai ai intrebari,inseamna ca ai ajuns sa cunosti,dar inca nu accepti…acceptarea inseamna integrare,constientizare…fiecare fiinta umana are propriile limite (supraeu,eu,corp fizic,mediu inconjurator,mediul social,orasul,tara,planeta etc.),care delimiteaza selful de nonself…acceptam si integram ce e in interiorul limitelor…constiinta unimii inseamna lipsa granitelor…constiinta unimii nu inseamna ca toti suntem unul,ci ca toti suntem conectati…orice actiune a cuiva,ne afecteaza pe toti si orice actiune a noastra afecteaza tot ce exista…

 19. Vaatenen
  Cred ca masonii(sau masonii tai) nu stiu cum e construit tot ce exista…orice exista in manifestare,are un miez format din energie divina(care radiaza si penetreaza),inconjurat de o forta de rezistenta(care are o anumita vibratie) care o separa si care ii da o forma…corpurile umane au lumina in ele,sunt din lumina…de ce sa ne intrebam daca o recunosc sau nu?

  • Vaatenen
   “Masonii tai”? Un cuvint ce duce spre incercarea de a afla citi masoni “de ai mei” stau sa-mi asculte vorbele!? Divina este cautarea ta…, doresti eliberarea.
   Lumina ce sta intr-un atom uman nu are natuara Divina. Ce lumina sa accepte pacatul ca forma de reproducere? Se spune ca Adam a fost facut perfect dupa chipul si asemanarea celor ce au socotit sa lase, timpului ce ultime clipe le parcurge o povara. Se stie ca pacatul sta in Eva acea fiinta ce urma sa il ajute pe Adam ce impovarat a fost poate…, cu un rost. Am pus intrebarea: cine sa fie facut vinovat de neputinta de a duce o povara? Sau…, povara a scos la iveala un mare mister? Sa stea ascunsa Eva, dospita intr-o coasta, un pacat ce nu-l stiau cu totii? Sau…, stiau si vrura sa scoata pe Eva vinovata de trufia lor, ei celor ce au socotit…? Masonii “mei” cauta sa stapineasca ce au mai stapinit odata tatii lor, lumina ce ii deosebeste de adamul perfect. Unde vezi tu acel miez, in Eva cea pacatoasa sau in adamul inobilat de ingerii cazuti pe pamintul uitat de Domnul ce nu a cutezat sa vina tocmai aici pe pamintul ce ii blesteama sa piara pe cei ce cred ca pot sa inalte maretia oarba.
   Cine este inlantuit pe acest pamint? Adamul inobilat de Ingeri…, Eva-pacatul ce infioara pe Domnul? Domnul ce sta si asteapta, ca si ultima picatura din timpul pe care-l stia odata pentru…, ca sa vada… !?
   Vaatenen

 20. Vaatenen…ce ciudati sunt ingerii pe care-i descri tu!Ce limitat si incorsetat este omul vazut de tine!Este foarte trist si deprimant si parca nu mai are rost nici o cautare si nici o incercare de zbor.

  • Vaatenen
   Imi pun intrebarea: oare de ce Te vezi intr-o astfel de situatie? Ai vazut tu ca un om sa zboare? Ridica-te de poti dincolo de lantul dat de stramosi ce au asteptat de la tine mai multa biruinta. Parcurge deci lantul ce te stringe in bratele neputintei si lasa cuvintele ce nu se aseaza decit pe esafodul ce iti spune sacrificiul celor ce isi striga puterea goala a vorbelor venite din trecutul consumat in decazutele morminte. Fluiera din oasele ce de mult asteapta sa-si gaseasca rostul inainte de timpul ce urmeaza sa arunce omul in uitarea de care nici macar un inger nu va sta sa vada iluzia ce pasea odata pe un pamint ce le-a blestemat prezenta.
   Vaatenen

  • Sanda,
   Vaatenen cu ale lui ,noi cu ale noastre….
   Uneori ma intreb daca e din lumea noastra…..Parca ar trai intr-o dimensiune paralela.Si parca ar folosi un limbaj si o simbolistica ermetica.
   Alteori pare a fi inteligibil…..
   Important e sa nu ne tulbure.

   • Vaatenen
    De ce iti este teama Sanda?!
    Simti tu oare un licar o veche intrebare ce nu a gasit in tine raspuns?
    Adevarul…, nu ar trebui sa te tulbure, dor nu este al tau? Sau poate ca regasesti in tine o vaga asemanare, raspunsul incomplet sa fie cel pe care l-am asezat la o veche dilema a lumi intrebare?
    Adevarul iti apartine si vei gasi raspunsuri de sti sa-ti pui corect intrebarile la a ta chemare.
    Vaatenen

 21. Din ADN-ul parintilor,se aleg acele gene care ii folosesc fiintei umane care se va naste…acest proces nu este supus hazardului…constientizarea se face in trepte,si pe fiecare treapta esti supus (sau nu) anumitor legi de functionare,forte,energii…treci de la supravietuire,la bucuria vietii,la manifestarea vietii,la creatia vietii…

  • Vaatenen
   ADN-ul parintilor, cam incomplet. Cind vorbim de ADN vorbim de o structura ce poate cuprinde diferite marci genetice. Daca ADN-ul era al parintilor nu se facea remarca: semeni cu bunicul sau cu bunica; semeni cu un var ; s.a.m.d. Tu ce te nasti, formezi in uterul unei mame, nu te duci pe tine ci duci o legatura, un lant care cuprinde semnaturi ale tale ale stramosilor si in cel mai bun caz al strabunilor. Daca ai studia legile de functionare a unei structuri umane o sa-ti dai seama ca- practic esti un scop cel nu-l vei percepe decit daca implinesti cautarea ta cel ce locuieste un astfel de corp. Se poate spune ca esti rodul unui hazard sau poate nu, se poate spune ca esti o probabilitate-un triungi dintr-o teorie a STRIMULUI. Poate vei parcurge cinci salturi intr-o existenta, cinci sa fie sau poate numai unul. Cite salturi parcurgi tu Nicu, constient de ele? Saltul este bunicul ce isi cer dreptul sau sa fie Zeul tau ce striga dupa tine de atita amar de vreme. Vremea uitata in cotloane ale alegerilor temeri facute de stramosi ce se dara pentru un pumn de zornaitori. Da…, banuti ce se aseaza pe ochi celui ce urmeaza sa paseasca in tulburatoarea trecere. Supravietuire, bucurie “vietii”, sint uitate toate in acea vale, morminte pline de jale si uitare. Creatia…, cuvint prea mare ca sa fie asezat doar si intr-o fraza.
   Vaatenen

 22. pt.Vaatenen..Imi pare rau dar comentariul care-ti era destinat nu mi-a aparut.Nu este prima data si imi pare rau.Chiar nu-l pot scrie din nou ca a fost o stare si nu se mai poate repeta.Poate maine.

 23. Pt Nicu Suciu…Eu cred ca atunci cand incepi sa cunosti accepti.Este cel mai greu sa accepti ca esti parte din intreg,sa accepti ca te risipesti cand alergi o viata dupa lucruri pe care odata obtinute le-ai si uitat si ai luptat asa de mult,ai sacrificat atatea pentru a le avea si deja vrei altceva care este la fel de important pentru tine si cursa continua la infinit.Atunci cand afli ce este important pentru fiinta ta si cand reusesti sa faci ceea ce iti este tie de folos simti o bucurie uriasa care-ti cuprinde intreaga fiinta si nu uiti acea bucurie.Este greu de acceptat ca suntem parte a unui intreg urias si ne ingemanam unii cu altii in ceea ce simtim si resimtim organic toate durerile si bucuriile celorlalti.

 24. Vaatenen
  Cronica Supranaturalului, un nucleu de cautare de catre fiecare in parte dar si un nucleu probabil a unor cautatori ce au “calitati”. Evident, Cronica Supranaturalului a fost formata pentru a deschide o poarta de vibratie dincolo de intelegerea imediata a participantilor directi sau indirecti. Si ce pare pentru unii o joaca simpla nevinovata pentru altii o plasa in care sa se prinda nestiutori este in fapt o dorinta subtila a celor ce participa sa gaseasca o poarta de evadare dintr-o realitate a banalului.
  Da…, participanti ce cauta, spun ei, lumina ce poate ii va inalta, participanti ce sint, spun ei, veniti din lumi intunecate, toti folosesc simboluri si semne, fac ritualuri indrumati de maestri. Cei ce au fost imprastiati odata acum descendeti purtatori de segmente ale lor sau furate din… istoria uitata si nemanifestata se aduna laolalta sub un semn ce sta sub o mina ferma. Credeti ca voi ce participati stiti a cui este vrerea? Am auzit laude si proslaviri si convingeri oarbe, …, lasati sa glasuiasca sint cei ce o fac.
  Dar…, vin si propun spre analiza catre cei ce au calitati: Rusia o mare putere a celor ce cred ca sint descendenti a unui Luceafar cazut in patria muma, spun ei, este in pragul de a atinge din nou Cutia Pandorei.
  Aveti idee despre ce este vorba, simtiti sau vedeti dincolo de valul ce este asezat cu multa grija de structuri bine pregatite ce nu dau voie ca altii sa-si bage coada.
  Eu vin cu o idee: au sapat prea adinc si au deschis o veche cutie plina de ura si dorinte de manifestare a unui trecut mult mai vechi decind e omul asezat pe acest Pamint.
  Voi ce parere aveti?
  Vaatenen

 25. pt.Cuore…( incerc a 2-a oara ca nu stiu de ce trebuie sa scriu de 2 ori acelasi comentariu)..iti spuneam ca este bine sa asculti cu inima,sufletul si mintea tot ce se scrie aici.Este un privilegiu ca putem sa impartasim altora si sa ascultam cele spuse de cei care scriu aici.De la fiecare ai multe de invatat pentru ca unii suntem pe primele trepte si altii sunt asa de sus incat abia ii vedem.Este bine sa nu ne descurajam de distanta dintre noi ci sa ii ascultam,sa ne informam,sa experimentam propria noastra cale.Nu trebuie sa fii de acord mereu cu cele scrise de ceilalti dar este o ocazie minunata de a putea sa intelegi si sa alegi propriul drum.Gandeste-te ca in alte timpuri plateai cu viata simplul fapt ca aveai o anumita carte,ca spuneai lucruri care-ti dezvaluiau gandurile,convingerile si preocuparile.Acum omul este intr-un moment de cumpana si cred ca din aceasta cauza se deschid asa de multe canale si suntem ajutati sa facem saltul.Chiar daca stilul unuia sau altuia ti se pare alambicat incearca sa simti ce a vrut sa spuna si vei intelege fara gres.

 26. Vaatenen
  Inaltare si Cadere
  Cine poate spune cu adevarat ceva despre Inaltare si Cadere, cine a ramas cu amintirile intregi, intacte dupa o astfel de traire? Da…, foarte multe vorbe auzite cine stie de la ce fel de oameni care vor sa arate ca, Ei au stiinta. Multi “cunascatori” ce fac bravada de carisma lor isi expun ideiile si convingerile ca fiind cu valoare de adevar, dar si mai multi ce se hranesc cu sperante si iluziile ce le sint pasate ca, convingeri si adevaruri. Mi-am pus intrebarea: ce il face pe om sa fie atit de credul, de ce o minciuna-un adevar neverificat, dar spus-a ca si cind este scoasa dintr-o piesa Machiavelica, este acceptata cu atita usurinta. Sa fie asta natura omului? Da…, omului ii place circul si teatrul, nu-i place sa caute singur, sa aiba propriile trairi.
  Dar, mai bine sa va relatez un eveniment ce a avut loc asta-noapte:
  Priveam catre tari indepartate incercind sa gasesc oameni care au si altfel de cautari, dorinta lor fiind-sa se rupa de acest plan. Putin sint dintre acestia, dar mai sint. Nu o spun ca sa va linistesc pe voi cititorii, o spun ca o constatare.
  Indreptindu-mi atentia catre o tara nordica unde oamenii au o natura diferita diferita de a romanului, observ un barbat a carei virsta nu depasea 42 de ani. Acest barbat avea o aura clara si curata, larvele nereusind sa-si faca culcus in corpul lui. Hm…, uite unul care a facut ceva cu el! Am privit mai atent si observ : nu era casatorit, nu a fost casatorit, nu avea copii. Cel mai mult mi-a atras atentia faptul ca, de aproape 15 ani el lucra cu el, asa cum stia sa o faca. Credeti ca avea vre-un maestru care sa-l initieze? Raspunsul este, Nu. Ce la impins, ce la motiva, imi pun intrebarea asteptind si un raspuns? Intrebarea era cumva nepotrivita, intrebarea nu are legatura cu mine. Dar, de ce sa imi atraga atentia!? Astept si ce observ, si nu mica mi-a fost mirarea! Ce face: In acesti 15 ani el a strins o cantitate de enerie si aconvertit-o. A hotarit sa plece in aceste momente de “rastriste” prin care trece Pamintul dar si planul ce cuprinde omul. Credeti ca a hotarit sa plece cu corp cu tot? Nu, nu-l mai interesa corpul. Oare stia el ce va rezulta din astfel de decizie!? Sau dorinta lui a fost atit de mare ca nu mai conta ca, a avut un corp? Experienta la invata ca trebuie sa stringa fluidele, energiile si amintirile intr-o sfera. Privesc cum incet toate energiile, flidele si amintirile se string in jurul unui miez formind o sfera de aproximativ un medru in diametru. La momentul cind sfera ia forma se propulseaza catre exteriorul planetei. Privesc catre acea sfera si catre corpul ce este parasit de viata. Imi spun, nu are habar ce se va intimpla cu corpul lui, dar poate nu-i va pasa. Se vedea, entitatea nu doreste sa se mai intoarca sub nici o forma pe acest pamint. Privesc cum urca, la inceput accelerat si cu cit urca, sperind spun eu, sa iasa, sa evadeze , viteza se micsoreaza. Este clar, ceva nu merge? Cind ajunge in straturile inalte ale atmosferei incepe din acea sfera sa se desprinda jerbe de fluide. Sfera se opreste din inaintarea ei, se micsoreaza si se prabuseste catre pamintul ce numai casa nu ia fost. Nu va-ti dori sa auziti strigatul de groaza si disperare ce se auzea din acea sfera. O vad cum se prabuseste accelerat iar cind atige pamintul explodeaza, amintirile, fluidele, experientele se imprastie. Ramine din acea sfera un miez ce nici putere sa se miste nu mai are, nu mai mare de un bob de mazare. Toate amintirile, fluidele corpului lui, experienta din aceasta lume se pierd. Privesc catre acea mica sfrera si vad un germene ce sta chircit cu amintiri de prin alte universuri, de acolo de unde a venit.
  Daca a fost salvat, atit cit a mai ramas, Da. Dar, aici este ceva ce nu poate fi spus caci privirea mi-am intors-o catre mine.
  Deci, voi cei ce mai aveti viata in voi, nu va grabiti sa face-ti gesturi daca nu sinteti absolut siguri de ceea ce va urma, altfel… .
  Nici macar un Inger ce a pierdut maretia odata nu poate urca la ceruri, dar un spirit sau o entitate.
  Da, o povestire eculubranta pentru unii, dar poate cine stie…, un semn de intrebare pentru altii.
  Vaatenen

 27. Pt Sanda
  Chiar ai dreptate……multumesc pt mesaj.Mai ales ca l-ai scris a doua oara.
  Gandesc si eu la fel ca tine.
  Doar ca oboseala ma face sa vad mai gri uneori.
  Il apreciez pe Vaatenen pt nivelul la care a ajuns.
  Cum vezi tu anul 2012?
  Ai citit cartea lui Oreste?

 28. http://esoterism.ro/ro/iisus1.php Cu permisiunea d-lui DDumitriu as dori sa atachez acest mesaj..nu cunosc sursa cine si daca l-a primit intr-adevar de unde spune..dar am remarcat la jumate ceva extraordinar in contextul invierii lui Lazar, apropos toate astea de discutiile pe seama unora sau altora..ritualuri s.a.m.d…ceva ce mi s-a parut demn de luat in seama din mesajul lui Iisus : “Moartea nu este un sfirsit ci un inceput.Credeti ce va spun eu, moartea are puterea care voi i-ati dat o peste voi.Moartea nu este o creatie a Tatalui, ci doar a omenirii .Voi ar trebui sa va bucurati de fructele vietii”.

 29. Vaatenen
  Temple
  Centrul evenimentelor ce au loc in cadrul unei Loji Masonice este Templul Masonic. In aceste Temple se oficiaza Ritualuri Masonice mai mult sau mai putin importante.
  Am mai scris, Sacrificiul este important in Masonerie. Ce se sacrifica…, poate va puneti intrebarea. Este simplu. Se sacrifica omul cu toata linia lui de singe. Sa nu credeti ca acest sacrificiu inseamna stingerea cuiva, sa nu deviem. Nu voi intra in amanunt privind practicile “masonilor mei”. Am studiat destul de atent Templul Masonic. Acest studiu l-am extins catre toate tarile ce accepta si gazduiesc astfel de Temple. M-am indreptat catre Templele a diferitelor loji Masonice aflate in estul Europei, in tarile centrale si de nord. Cu cit urci catre nord se observa o diferenta mare intre Templele din aceste Tari si Templele aflate in Romania. Diferentierea este vizibila prin caracterul uman si arhitectura uni Templu. N-o sa intru in amanunt. M-am indreptat catre Mama Rusie, catre Templele ridicate in aceasta Tara. Daca am fost atras de arhitectura unui Templu, atunci merita sa scot in evidenta arhitectura templului Rusesc. O arhitectura Cubica este cea care a spus mai mult decit orice alta arhitectura. Cel ce intra in Templu pentru a implini un ritual se aseaza in pozitia de Lotus, indreptat catre Nadir, asezind palmele miinilor pe doua cuburi dintr-o structura anume, structura gravata cu semne si simboluri foarte vechi, unele stiute iar altele nestiute. D-lor Masoni,de “ai mei”, daca vreti sa invatati ceva invatati de la fratii Rusi. Da…, este o cerinta imposibila, de ce? In cadru lojilor de care scriu nu sint acceptati decit cei care sint chemati din patria Muma Rusia. Modul prin care sint verificati cei ce sint chemati este atit de complex incit daca la-ti cunoaste ati afirma: mai bine imi vad de cele lumesti.
  Cum se apara de eventualitatea unor intruziuni. Am obsrvat as-noapte ca un barbat ce a facut parte dintr-o loja Alba, rokinas de pe aceste meleaguri, incerca sa impinga un cimp de energie catre membrii unei astfel de loja Ruseasca. Curiozitati romanesti, imi spun eu. Un barbat masiv cu calitati reale ce purta la git o structura cu doua virfuri dintr-un cristal, facind parte din loja Rusa simte acest cimp. Se opreste din orice activitate, pune mina stiga pe Cristal si intra in nemiscare. Ce facea? Forma o proiectie pe care o impinge catre romanasul cel vestit, frate al lojii Albe. In momentul in care proiectia ajunge linga romanas, prin aceasta proiectie ii induce romanasului un program cu un set de imagini, dupa care rusul retrage proiectia si isi reia activitatea intrerupta. Il urmaresc pe romanas si ce obser: la citeva ore de acesta interventie romanasul intra in stop cardiac si paraseste lumea celor “Drepti” . Ha…, imi spun, astia nici nu se mai obosesc sa trimita pe cineva cu un aparat pozitronic sau sa-i elimine pe bagaciosi cu arme cu glont! Ce mai, au ajuns destul de departe.
  Puteti considera aceasta mica relatare o fantezie sau puteti sa va ginditi, sa va jucati numai la voi acasa. Este mai sanatos.
  Temple
  Vaatenen

  • Primim mult mai repede răspuns la ceea ce facem, nu ca până acum când treceau ceva vieţi.Povestea cu cristalele este reală, nu fantezie. Dar puterea omului de a vedea şi cu alţi ochi este incă limitată. Paşi se fac. Neincrederea este uneori o autoapărare necesară, pentru cei care nu ar suporta impactul chiar informaţional. Fragilitatea fiinţei umane este incă mare. Ce faci cu cunoaşterea la care ajungi?! Fiecare hotărăşte, evident ! dar a se ţine cont şi de implicaţii şi de cei (eventual) implicaţi, in afara propriei persoane.

 30. Vaatenen ti-am mai spus eu ca ar fii trebuit sa stringi viziunile tale in citeva volume si sa le publici..daca se va intimpla voi fii printre primii care voi cumpara cartile…si ce crezi ca a impiedicat sufletul sa se Inalte definitiv? poate nu venise vremea sa plece cind a hotarit el? poate nu-si terminase toate ce avea de facut pe Pamint?!..tu ai spus chiar ca Inaltarea depinde de Forte despre care nu se poate discuta…multumiri ptr cele postate !

  • pt.Vaatenen:Interesant si sincer chiar infricosator la un moment dat..Setul de imagini poate fi transmis si fara cristale,terapia mi a dovedit acest lucru,numai odata ce i drept,a fost suficient sa inteleg ca este posibil asa ceva..nu inteleg totusi de ce suntem asa fragmentati?Numai probleme am avut de cand intru pe acest site,tot felul de entitati pr mintea mea..,una dintre ele cand am sa o mai prind data viitoare am sa i dau foc…am mai facut asta:),voci, pr somn oreste oreste..,nu mi se pare corect,mai nou nu mai pot invata si am examen greu la histologie…

   • Vaatenen
    George
    Daca iti face placere si consideri ca vrei sa ai un mod de a comunica direct iti dau tie cit si celor ce doresc sa comunice in acest fel E-mail:Vaatenen@yahoo.com
    Vaatenen

   • Vaatenen
    Da, George asa este, imaginile pot fi transmise si fara sa fie folosite cristalele. Avanatjul folosiri cristalelor este amplificarea si focalizarea imaginilor. Sti, pentru a forma o frecventa stabila pentru a transmite un mesaj se folosesc cristale de cuart,dar nu numai. De ce? Este cit se poate simplu. Oricit ar lucra cu el, un om nu poate pastra decit un timp anume o frecventa de lucru constanata. Cimpul mental dar si cimpurile corpului fluctueaza functie de informatia din cadrul structurii ADN si a interactiei pe care o are cu pamintul. Acesti baeti destepti se vor folosi de imaginea ta din lume pentru a-ti induce fel de fel de informatii ce tu le crezi ale tale. Te lucreaza foarte fin, se folosesc de prieteni tai de neamurile tale s.a.m.d.. In alte cuvinte esti al dracului de vulnerabil la imaginile venite mai ales cind stai pe orizontala in puterea noptii. Daca le trezesti un interes vei fi sigur scanat si in cel mai intim moment. Se merge intru-acolo incit si experientele tale sexuale pot fi reproduse. Ce zici, daca folosesc imagini sexuale cu ceea ce ei considera ca s-ar potrivi cu structura si cautarile tale, poti sa faci diferenta intre imagine si realitatea experientelor Tale? Eu iti spun ca 99 % Nu.
    Vaatenen

 31. pt vaatenen. ..

  Te-am vazut ieri,esti minunat, am vazut multa lumina in sufletul tau.Am mai vazut dorinta de a face ceva extraordinar pentru romanii astia umiliti si incarcati de pacat cum spui tu.Fa o minune pentru toti daca sufletul te indeamna,stiu ca poti si mai stiu ca nu te retine nimeni.Orice se poate ierta si sti si tu asta.Vreau eroul din tine.Suprematia cunoasterii tale poti s-o demonstrezi acum.Stiu ca acum privesti tulburat,dar nu te tulbura.Fi lumina si iubire,stiu ca poti si vrei.

  Lumina,pace si iubire!

  • Vaatenen
   Diavolul
   Ce este Diavolul? Foarte multi s-ar teme la acest cuvint. De ce sa se teama, mi-am pus intrebarea “intrigat”? Sa fie educatia data de stramosi? Un copil nu ar sti ce este Diavolul decit daca i s-ar spune. Ce…, cuvinte arcuncate, ce propoziti iau forma, in gura carui stramos ce duce-ce Pacate? Pai…?! Cum stie copilul de frica, o frica ce il poarta, frica ce ii impune ginduri ce se duc, bat din poarta in poarta omului si striga, furtuna?. Cum poate fi vazut pacatul in ochii omului? Decit daca omul, stramosii de alta-data, fii de astazi dau sa plateasca ce vazura la ei…, pacatul infaptuit altadata. Cum poate pasi pacatul in lume si isi face mendrele? Cine transporta pacatul, plata ce urmeaza sa fie facuta si pe ce pamint? Daca, omul nu s-ar inmulti, caci inmultire se poate numi ce vede omul, credeti ca pacatul ar mai avea unde sa se aseze? Atunci se cere intrebarea:ce din om, daca nu intregul, duce pacatul? Cine impinge omul sa se inmulteasca in loc sa nu pacatuiasca? Cine il face pe om sa nu poata sa se “adune” ? Da, de aici, de acum si alta data, de acolo de unde uitarea a vrut, sau pote nu, … . Hm…, omul s-a inmultit odata cu pacatul cel impingea catre porti straine sa ceara, sa se prosterneze, si sa creada ca poate sa scape nepedepsit ve veci. Ba mai mult, stia oare pacatul ca poate sa sara din uter de femeie, si din pornirea unui “barbat” ce nu stie sa-si tina saminta ?
   Ce sa se mai inalte din…, srtamosul de alta data, astazi pacatul inmultit si asezat in capat de mese. Sa tina stramosul seama, astazi ca si atunci odata pacatul are nume, unii ar spune legiune-suflete vindute si pierdute in moartea, moarte ce le promite de la primul stramos la omul de astazi ca pactul va fi ingropat la olalta cu maretia decazuta a omului de alta data.
   Sa stiti, Diavolulu moare, de asta sin sigur, dar el este dus mai departe sa vorbeasca, sa auda, sa spuna vorbe, saminta imprastiata in existente morbide.
   Vaatenen

  • Vaatenen
   Catre Pomul Cu
   Nu caut lumina ce poate pentru alti este iertarea si uitarea de pacatul, lant ce tot ii duce pe pamintul cei tine la un pas de o lumea Subterana. Nu caut sa ma inalt catre acolo de unde omul tot cade. Nu caut sa cobor acolo unde omul vrea sa uite ca vine si judecata ce nu ocoleste pe nimeni. Daca Lumina cea atit de incarcata de poveri umane nu putu sa ridice decit speranta unui viitor, de ce nu vezi Tu mai mult decit sramosii tai…, in Tine. Ce te leaga de romanii umiliti si incarcat de pacate? Cind ceri “ceva” pentru cei a caror ochi nu ii vezi, pentru cei a caror contracte nu le sti, nici macar ca martor nu ai fost strigat…, o plata ai de facut. Minunile nu sint decit iluzia vederii, stiinta oarba dusa din gura in gura catre urechi ce vor sa auda altceva decit a omului neputinta. Cind faci ceva o plata trebuie facuta, iar Eu…, ma am pe mine si nu vreau sa -mi cearna nimeni maretia unei vremi, promisiuni desarte. Nu pot sa fac pentru om ce EL omul nu a facut vreo-data. Las omului ce “stie” ce este vina sa dea iertarea cui o cere, si poate lumina , promisa de cind se stie omul. Cunasterea mea nu o dau, las sa fie vazute acele cautari a acelor ce mai au in ei germene de viata.
   Nu am facut decit sa aseze in cuvinte, propozitii si fraze pate raspusuri ce nu au fost vazute de cei ce au pus intrebari. Se stie, si daca nu e bine sa se stie, ca orice intrebare contine si raspunsul. Eu vin numai cu idei…, dar raspunsul ,adevarul si lumina cunoasterii nu le puteti avea decit Voi, Da, numai voi la cautarile voastre.
   Vaatenen

 32. Asa vrem mereu..sa faca altii sacrificiul pentru ca noi nu ne induram sa renuntam la ceea ce avem si nici sa facem saltul..ca..cine stie..asa ca..arunca-te tu…sa vad ce patesti!

 33. Pt Vaatenen…si Icar a simtit dorinta sa se desprinda de Pamant,de structura lui materiala si s-a prabusit.Aripile lui erau de ceara..structura materiala si ea care-l trageau tot spre Pamant.Omul tau a renuntat la corpul material dar nu cred ca poate alege din intreaga structura a fiintei lui ce este material si ce este subtil.Cred ca structurile sunt asa de intim intrepatrunse incat nu se pot separa fara sa distrugi intregul.Cred ca nu vom putea sa zburam,sa facem saltul decat atunci cand intreaga noastra fiinta va fi de alta esenta.

  • Vaatenen
   Aripi de ceara, interesant.
   Daca unui om i se ia sufletul si este parasit de orice forma de viata o sa poti observa ca vehicolul care a ramas, structura numita om are la atingere consistenta unei ceare. Am vazut astfel de structuri care se apropiau de momentul stingeri. Este vorba de un fluid ce mentine arderile la nivel molecular conform structurii ADN. Cit priveste aspectul al doilea vin cu o completare. Un om care este constient de structura lui materiala, un om care a reusit sa adune strabunii si stramosii intr-o singura sfera de constiinta poate sa faca, daca nu sa incerce un salt. Ce nu stie cel ce a locuit un astfel de corp, fortele de atractie ale acestui pamint sint mult mai mari si mult mai grele decit alte forte. O entitate ce nu are corp material, structura genetica spiralata in cazul acesta, trebuie sa astepte cicluri intregi de rotire a sistemului solar dar si a pamintului in cadrul sistemului pentru ca el sa faca saltul odata cu sistemul solar. Face saltul materia, face saltul daca poate si entitatea.
   “Cred ca nu vom putea sa zburam,sa facem saltul decat atunci cand intreaga noastra fiinta va fi de alta esenta.”
   Corect, dar este posibil numai daca vine din fiinta Ta si nu ca o promisiune facuta de cine stie ce culegator de suflete si vieti
   Vaatenen

 34. Ce faceti?Tot COMENTARII SI IARASI COMENTARII,mai citititiva sufletele sa stiti cine sunteti,de nude veniti si incotro va indreptati?

  • Vaatenen
   Ctre Vasile Hatos
   Multumesc pentru indemn…, dar de ce atita temere, expresie a ceea ce asezi pentru…, a fi citit, degraba? De ce vrei TU…, sa privesc acolo unde tu nu esti? Vrei un loc, vrei sa asezi Tu un inceput si poate un sfirsit? Daca lasi de inteles, sa grabesc intelegera, ce Tu ai avut-o deja cu tine, de ce nu-mi spui TU o poveste. O poveste nemuritoare ce poate duce un om catre stele. De ce nu vorbesti Tu de stramosii tai ce au scris in tine, poate, sa gaseti o cale prin care sa zbori? Acel indemn pare mai degraba o lipsa a recunoasterii tale? De ce lasi sa se inteleaga ca nu esti ascultat? Tu lasi sa se inteleaga, ai gasit sensul existentei tale, dar eu iti pun, si nu stiu daca conteaza, departe vei fi daca ai gasit calea impliniri tale.
   Vaatenen

 35. Da ,asa cred si eu si astfel ii deosebesti pe maestri adevarati de cei care nu doresc decat o armata cat mai mare de discipoli in jurul lor.Maestrul adevarat iti spune ca trebuie sa faci drumul atunci cand simti in suflet chemarea,ca trebuie sa renunti la multe constante ale vietii tale de pana atunci si ca odata pornit nu vei mai dori sa faci niciodata drumul inapoi.

  • Vaatenen
   Catre Sanda
   Vin si adaug:LA Viata nu poti renunta daca Esti Viata, dar la constante ale existentei, Da poti renunta, spre inaltarea si bucuria implinirii Vietii.
   Vaatenen

 36. ptr.Vaatenen,
  Esti special, recunosc,sublim……,iar recunosc,si lumina ce o vad in tine tinde catre iubire,si asta ma linisteste,am incredere ca esti lumina care inalta acel vas,
  vasul tau rar,ratacit in ,multimea care striga dupa ajutor,ai lumina,o sti….,poti sa ajuti….,nu slujii la doi stapani.Stiu ca esti lumina,aduni lumina, scoti lumina din intunericul tenebru,fii lumina.E cumva lipsa de asumare??????Doar un simplu observator, cititor de suflete????Si iti spui, te citez:
  ,,Cind faci ceva o plata trebuie facuta,

  iar Eu…, ma am pe mine si nu vreau sa -mi cearna nimeni maretia unei vremi, promisiuni desarte. Nu pot sa fac pentru om ce EL omul nu a facut vreo-data. Las omului ce “stie” ce este vina sa dea iertarea cui o cere, si poate lumina , promisa de cind se stie omul. Cunasterea mea nu o dau, las sa fie vazute acele cautari a acelor ce mai au in ei germene de viata.”
  Si Tu sti ca esti din cei alesi,si tu sti ca doar iubirea ne salveaza,si tu sti ca vrei sa depasesti barierele impuse de ,,tine ,,.simt iubirea ta,simt alegerea ta.
  Iti multumesc ,iti multumesc,Hai sa fim toti unul.Iti multiumesc .
  Lumina,pace si iubire!

  • Vaatenen
   Catre Pomul Cu
   Nu lumina inalta vasul, TU…, poti sa inalti vasul daca sti sa patrunzi tainele luminii
   Daca lumina unei structuri umane ar fi inaltat un vas pina in aceste ultime zbateri a unei curgeri ce se va opri iminent ar fi facut-o pina acum, Nu crezi? Sint ingerii ce stau sa vada , nu omul ce se tot chinuie sa-si acopere chipul in oglinda sfirsitului de ev, si timpul ce le spune-framinta pamintul, nimeni sa nu se astepte mai mult decit le-a fost dat odata sa stie, nici o carte nu va scrie ce a fost aici odata.
   Eu Nu am slujit pe nimeni, niciodata. Sint indreptat cu totul catre al meu Tata. Da…, stiu, omul slujeste la multi stapini deodata si chipul lui imi spune totul despre pasii facuti, contracte, pacate ce ii poarta catre acolo de unde … .
   Lumina …, hm…, vrei sa o scoti…, de unde…, din intuneric!? Cine a indreptat-o catre cadere…, acolo unde si-a schimbat fata? Daca…, Ea lumina nu are puterea sa se inalte de acolo de unde a cazut, atunci nu mai este Lumina ci umbra lucrurilor ce au fost odata.
   Daca am fost ales…, Nu…, nu este scris in carte. Iubirea ce este asezata in vorbe nu este decit o motivatie a sperantei, speranta ce nu-ti da nici macar garantia zile ce te consuma, lumina unui luminariu ce arde si se stinge spre amagirea Zeilor. Cine ma poate contrazice de ale mele…, spuse? Poate numai aceia ce nu au nevoie, decit ale lor cuvinte ce sint scrise in carti dincolo de morminte.
   Vaatenen

   • “…nici o carte nu va scrie ce a fost aici odata”…N-ai vrea Tu Vaatenen sa scrii intr o carte ce nu s-a spus pe aici niciodata.?.pe aici pe Pamint ma refer !

 37. Vaatenen
  Semn pe Mina si pe Frunte
  Unghiuri prin care poti sa vezi modul prin care ti-a fost dat sa parcurgi “destinul”.
  Care ar pute fi intelesul “Semn pe Mina si pe Frunte”? Ochiul este un organ complex prin care poti sa percepi refractie si reflexia luminii din si de catre structurile “vi”, cit si din cele inerte . Creierul algoritmeaza informatia primita functie de baza de date aflata la nivel ADN, Astfel, omul recunoaste tipare de informatie prin comparatie si asociere. Informatia din cadrul ADN este sub forma sferica. In ce masura omul este constient de aceasta organizare? Omul percepe informatia sub forma unei imagini bidimensionale. Cunoasteti destul de bine iluzia data de dimensiunea si profunzimea imagilor. In alte cuvinte, omul nu poate decit sa aprecieze natura informatiilor. Un mod de a da o forma mai complexa unor informati este de a analiza si aseza informatia prin cit mai multe unghiuri. Deci, un om cu un BIOS si un sistem de operare mai complex dar si mai complicat poate da forma unor informatii parcurgind, dind curgere intr-un spatiu dat, a informatiilor pe care le proceseaza. Cum modul de analiza a informatiei este unghiular atunci si miscarile sint unghiulare, miscari incadrate intr-un spatiu ce reflecta natura a ceea ce vede. Se poate trage concluzia ca modul de parcurgere a unei informatii este scris sub forma de litere si cifre ce sint asezate intr-un dreptunghi aflat in ticva omului si pe mina lui dreapata. O structura de astfel de informatie arata altor exponenti umani cum sa se recunoasca intre ei si pe ce criterii, iar structura de pe mina arata modalitatea prin care se face transferul de informatie.
  IN alte cuvinte toti oameni interactioneaza intre ei dupa legi scrise.
  IN alte cuvinte: numai cei ce au semn pe mina si pe frunte pot face schimb de informatie intre ei ducind mai departe tipare de operare si informatie cantitativa si calitativa.
  Vaatenen

 38. Vaatenen
  “2012: anul in care lupta dintre iluzie si adevar se va duce unu la unu”
  Un titlu ce imprima o curiozitate in a citi comentariul facut de catre Oreste T, nu este rau daca o faceti. Asa cum am spus este incitant…, dar o sa fac si Eu citeva adaugari, adaugari ce nu au rolul de a deranja.
  Mi-am pus intrebarea, fireasca, de ce lupta? Istoria scrisa dar si cea nescrisa ne spune si ne invata sisteme de valori care au fost impuse prin lupta. Toti…, dar absolut toti vind adevaruri, atit cei care spun ca ei sint exponentii Divinitatii dar si cei ce nu recunos Divinitatea celorlalti spun ca ei sint detinatorii adevarului. Ce curios, toti sint oameni, toti sint nascuti din pacat, toti au gura cu “limba ascutita” si numai citiva se cred inobilati si unsi a unei Divinitati. Ce ii face distincti pe unii de altii este forma si ecoul pe care reusesc sa il imprime “alesii” acelei “promisiuni”. Cu ce ar fi mai bun un adevar decit altul cind fiecare om este insemnat, vindut din nastere, contractat si obligat la reeducare intr-u sistem de valori care se schimba de la o zi la alta. Dar…, daca omul considera ca “marfa” este buna prin legiferare facuta de om in numele Divinitatii eu de ce as contrazice un…, “adevar”?
  “Si intrucat, parintii nostri primordiali, au hotarat sa experimenteze cunoastrea binelui si a raului, ne vedem pusi, individual sau colectiv, in fata oglinzii, pe luciul careia vedem, ca intr-un revelator cine ne “populeaza” Hristos sau Satan.”
  Buna poate sa fie afirmatia cu conditia ca omul asa zis “primordial” sa hotarasca, ceea ce este un “adevar imperfect”. Aveti stiinta ca Omul a hotarit sa se nasca pe el insusi, sau mai degraba este rodul unui UNU, care isi schimba atitudinea functie de cerinta Omului, ba este razbunator, ba este iertator , stiind ca a gresit cumva. Doar nu putem lua in calcul ca pacatul a fost legiferat si toti pacatosii iertati? A…, da…, am uitat pacatul este insasi omul…, Mda. Curioasa afirmatia prin care unii repeta un trecut iar altii…, Nu? Din ce stiu, toti repeta aceasi scena parca desprinsa din Dante, din ce stiu toti repeta si mai corect spus continua fara incetare sa se stinga umplind morminte tocmite la Case Mortuare conduse de Luntrasi hulpavi ce nu stiu decit sa socotesca. Da…, ar mai fi ceva, toti oameni, sau poate nu toti, au o slabiciune ce o string in brate ca pe iubita cea dintii-iubita cea de pe urma, Speranta parca sigilata de o promisiune.
  Ce imi place la unii care se tot aseaza in bratele sperantei, ipocriti ce isi spun ca ei sint pastratori ai secretelor ce le traiesc in propriai nebunie si care arunca anateme asupra altora pe care le “pica cu tronc”. Si uite asa unul, care este invatat sa se tina strins de obiceiurile mai marilor ii catalogheaza pe altii ca fiind Satanici uitind parca,ca si ei il purtau pe Satan pina ce hotarira sa-i boteze si prin asta sa-i lepede de pacatele Necuratului.
  Ceea ce am propus spre citire mai sus nu este decit un punct de vedere, unghiul ce reflecta sau refracta gindiri culese din guri ce spun, ce au luat forme in imaginatia fecunda a unei lumi , forme-gind mai mult sau mai putin ortodoxe.
  Vaatenen

 39. Pt.Vaatenen..Este dureros sa vezi ce crime s-au comis in numele bunelor intentii,cate suflete zdrobite si cate patimi,cata energie involburata de siguranta fiecaruia ca el are dreptate,ca celalalt este in greseala.Daca am revarsa iubirea de care suntem fiecare capabili asupra fiecarei fiinte din jurul nostru,privindu-l ca pe un frate ( daca acceptam ca suntem creatia aceluiasi parinte ),daca ne-am considera responsabili de tot ceea ce se intampla in jurul nostru,daca am acorda fiecarei fiinte,cat de mica,dreptul la viata abia atunci am putea sa ne consideram fiinte benefice ale acestui spatiu pe care il distrugem cu buna stiinta si care se va satura odata si-odata sa astepte sa ne vina mintea la cap.

  • Vaatenen
   Catre Sanda
   Da…, este o viziune. Eu vin cu o alta idee. Am ascultat o viziune a unui Cabalist(kabbalah) care venea cu o idee pe care eu nu prea am inteles-o. Cabala…, un cuvint ce defineste modul cum un om trebuie sa receptioneze, sa primeasca si sa transmita un patrimoniu de natura divina. Transmiterea Cabalei de catre adeptii acestei credinte, precum si de interpretarea si imbogatirea lui. Despre ce viziune este vorba. Ca sa priceapa tot omul a carei mintisoara este invadata de sisteme de operare si Net, Cabalistul explica esenta aceste religii printr-o comparatie. Omul este hardul pe care Dumnezeu la dotat cu un BIOS si un Sistem de operare Windows, prima versiune. Omul nu este in masura sa-si perfectioneze Windowsul. Acest sistem de operare este sub patent, marca inregistrata. Fiecare structura umana a primit o serie-semn pe mina si pe frunte. Cei care folosesc calculatorul stiu ca sistemul de operare se instaleaza pe un hard curat fara ca hardul sa contina nici macar umbra unor informatii in prealabil sterse. Tot ei stiu ca dupa un timp de folosire intensa sistemul de operare se blocheaza. Timpul este relativ lung daca cumva unele din componente nu se strica. Se poate trage cocluzia ca acest sistem nu este intrutotul compatibil cu programele care ruleaza prin sistemul de operare. Ce imi spune un bun prieten?! Este bine sa nu vi cu un alt sisem de operare peste cel pe care il ai deja instalat, deoarece poti avea surpriza, ca nu va functiona corespunzator. Este bine sa instalezi noul sistem dupa ce ai sters sistemul vechi. Revin la ceea ce am mai scris. Orice abatere de la programul de operare initial poate duce la prabusirea intregii structuri.
   Unghi de vedere.
   Daca cineva striga iubire in sus, iubire in jos si nu a functionat nici la inceput, nici de-a lungul unor perioade, nu va functiona nici acum cind timpul sta se sfirseasca. Cine striga prea multa iubire inseamna ca nu o are. Iar ca sa vorbesti in numele lui Dumnezeu mergind pe ideea-dumnezeu iti accepta orice, doar “Dumnezeu la facut pe om dupa chipul si asemanarea lor”, este cam mult prea mult pentru un om. Lumea asta seamana mai degraba cu un laborator ca al doctorului Monro din filmul Insula Doctorului Monro(nu mai am exact informatia).
   Da…, stiu ca unii dintre cititori o sa afirme-nu ne luati speranta.
   Pai…, Speranta slaba si stravezie a iesit sa stringa din lume ceea ce a iesit din Cutia Pandorei si nu sa stea dupa fiecare om ca sa-i tot dea sperante desarte ca nu cumva sa o ia razna.
   Mergind pe o logica a ideilor scrise mai sus poti trage o concluzie partiala, ca revarsarea iubirii de care suntem fiecare capabili asupra fiecarei fiinte din jurul nostru,privindu-l ca pe un frate ar putea degenera intr-o dorinta posesiva a unui nebun de a distruge pe oricine-cineva asa din prea multa sau prea putina iubire, pentru ca acel cineva sa nu se piarda si sa nu-i piarda si pe altii.
   Unghi de vedere.
   Vaatenen

    • Vaatenen
     Versiuni
     “Dumnezeu la facut pe om dupa chipul si asemanarea lor”
     In lume sau publicat fel de fel de cariti din care cititorul poate trage concluzii. Unii ar face afirmatia ca Dumnezeu a inobilat un corp uman, astfel ca se poate afirma, acel corp-Fiul este purtator si purtat de Duh si Spirit. In alte cuvinte, aceasta triada, TATA-FIUL_SFINTUL DUH ar fi explicatia prin care Unul, intregul cuprinde cele trei forme. Da, este o teorie, dar trebuie sa intelegem ca la origine omul este rezultatul unor constructori. Se spune ca Isus a fost Omul Indumnezeit. Ce semnifica aceasta afirmatie? Exact ce am afirmat prin ceea ce am scris. Isus a fost om din neamul omului, afirmat de el insusi. Purtator de duh sfint, adica, i s-a luat valul de pe ochi, duhul lui nu mai era unul cu duhul lumii. Isus purta pe fiul tatalului lui, lucru care la afirmat. Prin ritual Fiul devine unul cu trupul.
     Trebuie inteles foarte clar, Isus a fost fiu de om afirmatie facuta de el insusi.
     Sa vorbim putin de Iehova. Unii afirma ca Iehova, Dumnezeul vechiului testament, a avut patru chipuri. Eu afirma, Iehova a venit pe pamint insotit de trei zei razboinici. Toti patru aveau cunostinte clare despre Gheena, despre jocul dintre lumina si lumina pervertita. Acesti zei au fost entitati inobilate, corp de glorie, Simbolistica a fost puternica in acele perioade. Ei au ramas in istoria acestei lumi ca acei zei imbracati cu zale, peste zale avind un fel de camasa pe care se afla imprimat o cruce mare rosie. Singurul care a avut descendenti pe pamint a fost Iehova. Da, a ales o soata din rindul unui trib, soata ce ia nascut un descendent. Acest descendent-arbore a fost rezultatul dintre o femeie cu o sensibilitate marita la telur si jumatate din marul adamic-corpul de Glorie. Da, sa nu uitam de ingerii cazuti care au coborit pe pamint, au dus un conflict, si au pierdut corpul de glorie. Din acest motiv au facut un pact intre ei. O parte dintre ei au avut descendenti cu ficele oamenilor iar cealalta parte au avut descendenti cu femele din lumile suterane.
     Toate aceste evenimente au avut loc in momente si spatii diferite ale acestui pamint. Iar asta nu este totul.
     Ceea ce am scris nu sint decit unghiuri de vedere asupra unor personaje
     Vaatenen

     • Vaatenen..si poti apreacia in timp cu cite zeci de mii sau mii de ani in urma au avut loc evenimentele pe care le descrii?..au fost mai multe coboriri – debarcari ale Zeilor Cruciati–sa nu rizi dar asa se intelege–?adica s-au Creat structuri umane in diferite perioade?..unele mai reusite altele mai putin..unii oameni au avut si au un IQ mai mult sau mai putin dezvoltat…din ce ne-au invatat la scoala rezulta ca s-a trait mai mult prin triburi oameni cu un nivel redus..dupa care BOOM a explodat si IQ si tehnica si toata dezvoltarea ulterioara…Pina la urma omul creat – sau cei creati initial or fii avut si mintea dezv sau a venit in timp ..sau ca sa fac o gluma le-a venit mintea la cap mai tirziu?….

 40. Nu te speria Vaatenen…nu suntem capabili de asa de multa iubire incat sa devina daunatoare.Atat timp cat facem asa de mult rau in jurul nostru nu exista nici un astfel de pericol!Imi aduc aminte de felul cum priveau viata si cum si-o organizau bunicii nostri,criteriile lor si felul cum isi tratau membrii familiei si pe cei din jur.Nu erau efuziuni sentimentale si nici complimente in exces.Era un respect si un fel de a-si arata iubirea discret,fara multe vorbe.Nu imi aduc aminte si chiar am scotocit in memorie sa fi vazut undeva gunoi si nici marginea satului nu erau gramezi de gunoi ( nici la bunicii materni nici la cei paterni).Era asa ca toate rezidurile gospodariei se refoloseau intr-un fel sau altul si inca nu aparusera materialele sintetice.Se traia totul impreuna si fiecare avea rostul lui.Acum bunicii cara poverile copiilor sa nu cumva sa osteneasca,ii aseaza pe ei pe scaun si ei stau in fata lor in picioare,eventual tinandu-le gheozdanul.Cauzele sunt firesti,pornesc din copilarie si le adunam toata viata.Tine de atitudine fata de noi si fata de ceilalti!Stiu ca nu are nimic metafizic ce ti-am scris dar asa s-a asternut!

  • Vaatenen
   Catre Sanda
   De ce mergeti pe aceasta idee si anume ca as fi speriat in vre-un fel. Iubirea nu este un sentiment pe care sa-l marturisesti. Daca alegi sa faci aceasta marturisire poate insemna caD-stra cauti sa umpleti un gol. Acest gol il resimtiti in D-stra dar, si in afara D-stra, ca proces de oglindire. Un sentiment profund vine din magie. Daca sentimentul il exprimi, atunci sentimentul isi pierde din magie si devine un instrument.
   “Era un respect si un fel de a-si arata iubirea discret,fara multe vorbe”
   Eu nu cer cuiva ceva. Sa fiu mai clar. Consider ca atunci cind cer ceva cuiva este o impunere a unui raport si in acelasi timp o acceptare a acestui raport. Daca fac un gest catre cineva il fac pur si simplu fara sa cer sa respecte un raport. Sa fiu si mai clar. Eu nu aplaud pe nimeni in nici un fel si pentru nici un motiv. Doamna Sanda, credeti ca D-l Dragos nu stie ca Eu nu aplaud pe nici un invitat al dinsului la conferintele pe care le organizeaza. Asta nu semnifica ca nu voi analiza acele informatii pe care le primesc la astfel de evenimente. Dar daca D-l Dragos imi cere personal parerea asupra evenimentului ii voi spune cum am interactionat cu anumite informatii . Fiecare face asa cum considera. Consider ca am fost explicit prin puterea exemplului si nu printr-un exemplu, exemplu ce nu este elocvent.
   “Nu imi aduc aminte si chiar am scotocit in memorie sa fi vazut undeva gunoi si nici marginea satului nu erau gramezi de gunoi ( nici la bunicii materni nici la cei paterni).”
   D-na, Eu ma refer la genomul uman, la studiile care s-au facut asupra genomului uman si la concluzia pe care au tras-o oameni de stiinta care au tehnologia necesara sa analizeze o astfel de informatie. La rindul meu am analizat genomul uman si am ajuns la aproximativ aceeasi concluzie. Daca Dumneavoastra aveti convingerea ca Structura ADN care va dispune nu contine gunoi genetic, atunci Eu de ce sa va contrazic?
   Fiecare are un mod de a exprima cautarile interioare. Fiecare are o stiinta proprie si un mod propriu de a aduna informatii cu care rezoneaza. Daca D-stra ati considerat sa asterneti idei, atunci va spun, nu conteaza cum considerati sa o faceti.
   Vaatenen

 41. Sa sti ca nu idealizez din nostalgie perioada copilariei,pur si simplu am avut si am iubire in jurul meu si ma consider rasfatata in acest sens.De multe ori ma gandesc ce frustrant trebuie sa fie sa nu ai parte de iubire mai ales in coplilarie cand esti asa de vulnerabil si o doresti asa de mult.Ramai marcat pe toata viata si nimic nu o poate inlocui.

 42. Vaatenen
  Catre DjMihai
  Cruciati–sa nu rizi dar asa se intelege
  Da Mihai, pare de neinteles, trebuie sa iei in calcul si simbolistica. Este vorba de descendenti. De acei cruciati care sint descendenti directi sau indirecti ai zeilor razboinici. Ei apara secretele legate de zeul razboinic Iehova si de liniile de zinge a descendentilor rezultat din aceasta linie.
  “adica s-au Creat structuri umane in diferite perioade?..unele mai reusite altele mai putin.”
  Toti cei cazuti au pierdut calitatea, calitate ce le dadea nemurirea. Au fost supusi la aceleasi legi-cauza-efect.
  Au luat ca soate fice din rindul triburilor. Descendentii au avut ADN uman incrucisat cu structura genetica a celor cazuti. Crezi ca au luat ca soate orice femeie care au gasit-o sau au luat soate femei care sa duca mai departe linii de singe mai puternice. Sa nu ii subestimam, toti cei cazuti aveau calitati superioare unui om obisnuit.
  Vaatenen

  • Venise vorba acum citeva zile despre Regele Agatirs V Tarca care stia si el ceva numai ca le cam incurca sau amesteca rolurile..ii pusese n tabara buna pe cei din partea Dragonului iar pe cei cu Crucea Rosie ii considera malefici..o impartire prea radicala nu prea poate face cineva decit daca percepe in plan subtil ..unii invitati care au trecut pe la emisiuni au facut doar rezumate ale cartilor citite punindu le pe seama perceptiei lor …nu vreau sa mi amintesc de EURATUCU daca am retinut bine..cine a vazut emisiunea stie la ce ma refer..

 43. Catre Vaatenen
  Daca tot suntem pe un site care se numeste cronica paranormalului , exista un plan astral de care lumea nu prea vorbeste , in care poti ramane constient parasind intr-o oare care masura acest corp fizic. Sf. Arsenie Boca zicea ” Locul unde ne ducem cand murim este acelasi cu ala unde ne ducem cand dormim.” Ce stii despre??? Poti?? Io cred ca ne ”ducem” (totul e in interiorul nostru) acolo in fiecare noapte da nu mai suntem constienti pentu ca ne-am cladit acest ego. Si mai cred ca exista si cele 7 planuri ale Creatiei Lui Dumnezeu care exista in noi si noi avem cate un corp in fiecare. Primul plan apropiat de acest fizic e astralul. Chiar as vrea sa aflu mai multe.

 44. Vaatenen
  Catre RaZvanel
  Planul Astral?
  Termenul incurca mai mult decit descurca.
  Omul este o structura info-energetica. Informatia, fluidele si in cel mai fericit caz substantele curg prin aceasta structura. Da, exista o regula de curgere. Omul parcurge o parte din structura lui. Aceasta curgere este unghiulara. Sa fiu mai clar. Sti ca un plan este format din doua drepte ce se intersecteaza. Pasii pe care ii faci cind parcurgi un alt plan formeaza unghiuri. Daca un om ar fi orb, surd si mut, omul nu ar putea sa mai faca nici un pas, ar bijbii. In alte cuvinte s-ar stinge, fiind in imposibilitatea de a parcurge informatia info-energetica din propriai structura. Observi ca omul o sa pargurga un plan care va vibra pe aceasi frecventa cu omul. DA, trebuie amintit de corpurile de energie ale corpului uman. Trebuie sa intelegi cum sau format aceste corpuri. Sau, mai degraba cine sau ce a fortat structura info-energetica sa formeze corpurile de enrgie si sa aseze informatia din structura in aceste corpuri?
  Poti sa-mi spui parerea ta?
  Consideri ca, modul de formare a unor corpuri energetice a unei structuri umane aflate pe Pamint este acelasi cu modul de formare a corpurilor energetice a unei structuri umane aflate pe planeta Venus?
  Consideri ca structura info-energetica a unui corp uman suporta modificari pe planeta Venus?
  Cum arata corpurile energetice a unui corp aflat in spatiu?
  Sint intrebari la care vreau sa-mi razpunzi.
  Daca o sa-ti raspunzi la aceste intrebari o sa-ti dai seama de natura interactiunii dintre structura info-energetica a omului cu planeta Pamint.
  Planurile astrale sint in fapt corpurile energetice ale planetei Pamint. Interactiunea dintre corpurile energetice ale planetei si corpurile enrgetice ale omului se fac prin noduri de vibratie joasa si porti de vibratie inalta.

  “Locul unde ne ducem cand murim este acelasi cu ala unde ne ducem cand dormim”

  Cu toate ca pare frumos si poetic ce spune Arsenie Boca lucrurile nu stau asa.
  Daca vorbim de stingerea corpului, corpul se descompune in mai multe planuri, hai sa le numim planuri astrale inferioare sau subterane. Se poate spune ca omul se descompune fizic in pamint, in primul strat. Dar anumite fluide, corpuri energetice inferioare, se descompun pe nivele astrale inferioare. Astfel de corpuri pot fi hrana pentru fel de fel de entitati subterane. Daca vorbim de suflete, acestea cad pe alte nivele subterane in morminte care sint o oglindire, un negativ al mormintelor din acest plan. Daca vorbim de ceea ce se intimpla cu spiritul dupa ce a parasit corpul fizic, acesta intra in anumite dimensiuni ale pamintului asteptind sa scape de reincarnare. De foarte multe ori spiritele aleg sa se reincarneze pentru a nu cadea in cimpurile astrale inferioare. Sufletul aflat in morminte intra intr-un proces de uitare de sine. Pierde orice informatie despre trecutul lui. Daca nu se incarneaza pe o linie de singe a inaintasilor lui, sufletul se mumifica si la un moment anume dispare prin descompunere. Spiritul si alte entitati nascute de surse au germene de viata si nu intra in descompunere, dar pot intra in somn adinc si in nemiscare cu pierderea de amintiri.
  Vaatenen

 45. Din ceea ce spui se poate trage concluzia ca sufletul NU E chiar asa ETERN precum se stie sau cum am fost invatati..cel putin asta inteleg eu….daca si sufletul poate intra in descompunere sau poate fii devorat de catre entiatti nu prea binevoitoare..hmm..sincer despre ” paralizia sufletului” n-am mai auzit pin acum…interesante observatii si sunt curios ce-ar spune unii despre ele…

 46. O intrebare ptr Vaatenen : ce parere ai despre reinacarnarea sufletului unui om in animale diverse? se poate ca un suflet sa regreseze sa ajunga dintr-o incarnare om intr una animal ? sau pasare? ..pacatele grele pot impinge un suflet la asa ceva ?

  • Vaatenen
   Catre DjMihai
   Iti voi spune numai din ceea ce am vazut eu.
   Matrita sufletului nu poate fi compatibila cu a nici unui animal. Singurele cazuri pe care eu le-am vazut sint a unor suflete blestemate, sa nu-si gaseasca loc decit intr-un animal. Cine poate duce la implinirea unui astfel de blestem? Vrajitoarele Negre si citeva entitati din lumile subterane. Numai cei din lumile subterane au aceasta capacitate.
   Mai exista o posibilitate. Ca entitate superioara poti intelege si avea un Daimon, care poate fi un vultur, o pisica, un animal, o pasare, pe care le-ai apreciat si le-ai dat valoare. In aceste cazuri tu poti calatorii prin intermediul Daimonu-lui. Sa nu facem confuzie cu DEMONUL. Nu este acelasi lucru.
   Vaatenen

 47. pt djmihai,vaatenen
  V-am lasat niste commenturi pe alte articole. Problema ca au aparut alte articole noi cele vechi au disparut. Nu am apucat sa va vad raspunsurile. Puteti sa imi trimiteti niste limkuri? Arhiva nu o gasesc de loc.

 48. pt djmihai si
  pt Vaatenen De ce atatea puncte intre propozitii djmihai? Unul nu ajunge? Este neaparat nevoie sa te ”inalti” ca sa ni cazi on acele mormonte? Vaatenen ai spus intr-un subiect mai sus ca Tu hotarasti. Un Tu generic pe care fiecare dintre Noi/noi il avem. Iar apo in ultimul comment pentru Sanda putin mai sus – in acela Tu, Eu cred ca vorbeai de iubire/dragoste neconditilnata in mod personal cat si impersonal. Vaatenen te-ai exprimat ca lumea. Se spune ca Dumnezeu este in. E posibil ca sufletul sa fie un rezultat al dorintelor Sinele Fiecaruia din noi in mod ReaL. Ceea ce se intampla Acum este acuM si ceea ce a fosT a fosT. Resectand ordinea si totul se spoate sa evitam acel mormant al sufletului? Ai spus Vaatenen ca TU decizi, NU altceva, altcineva. Regulile si ceea ce vedem, simtim etc EXISTA E posibil Atunci cand nu s-a inceput si nu s-a sfarsit ca tu sa decizi TOTUL, Si Toti sa stim? Sumt curios care este Realitatea. Detaliati va rog.

  • Vaatenen
   Catre Alex
   Sufletul este o matrite info-energetica, ce ia forma corpului uman, chipul sufletului este unul si acelasi cu chipul uman. Sufletul este acea matrite ce rezulta din incrucisarea a altor doua matrice energetice. poti compara cu ramuri din pomul cunoasterii. Nu, sufletul nu este un rezultat al dorintelor, formarea sufletului tine de Structura info-energetica a corpului uman, de acele segvente care participa la formarea caracterului corpului uman. Un suflet poate exprima informatia ino-energetica din cadrul structurii ADN. Ca o curiozitate, sufletul unui om poate fi luat in posesie de catre alte matrice info-energetice aflate in corpul uman. Un corp uman cuprinde matrice energetice pe toata linia lui de singe.Formarea unui corp uman poate fi controlata intr-o oarecare masura sau nu. Dar, in cele mai multe cazuri formarea unui corp uman este o probabilitate. Se poate face afirmatia ca un corp uman contine matritele energetice ale tuturor stramosilor cu bune si rele. Un corp uman nu poate face de la sine mai mult de cinci salturi, adica nu poate parcurge mai mult de cinci trepte. Daca entitatea care s-a incarnat intr-un corp intelege mecanismul de finctionare a unui corp, atunci ea poate parcurge intreaga linie de singe, poate sa priveasca sufletele stramosilor in ochi, poate sa decida ce sa faca cu aceste structuri matrice info-energetice, poate sa-si croiasca singura destinul. In alte cuvinte, nu se mai supune karmei si cauta sa-si implineasca destinul strabunilor.
   Vaatenen

  • Vaatenen
   Catre RaZvanel
   “ce trebuie sa facem sa intelegem mecanismul de functionare a unui corp uman ? ? ? :)”
   Da, se poate afirma ca un corp uman este p structura functionala. Primul pas, trebuie sa-ti cunosti cheile de parcurgere a corpului tau. Trebuie sa-ti faci Astrograma sau Tema Natala. Cauta un astrolog foarte bun. Te sfatuiesc sa ceri informatii de la cel putin trei astrologi buni, Vei compara datele pe care le vei primi. Trebuie sa inveti sa citesti si sa interpretezi evenimentele pe care le parcurgi raportat la Tema astrala a zilei. Trebuie sa intelegi cheile unui eveniment din existeta ta raportat la cheile celor care participa la evenimentul in cauza. Trebuie sa inveti si sa intelegi motivele pentru care asociezi si compari imagini cu ceea ce este inscris in ADN. Trebuie sa sti sa te privesti in ochi. Nu inseamna ca trebuie sa te privesti in oglinda. Trebuie sa intelegi, fiecare pas pe care il vei face, care este motivatia. Este pasul facut ca urmare a unei alegeri, este pasul facut ca urmare aunei hotariri.
   Vaatenen

 49. sunt trei tipuri de energii care pot afecta evenimentele din viata pamanteana a unei fiinte umane:energiile telurice,energiile cosmice si energiile divine pure(cum se numesc acum,energiile de punct zero)…astrologia se ocupa cu energiile cosmice…energiile telurice asigura supravietuirea,energiile cosmice asigura implinirea destinului iar energiile divine pure ofera creativitatea…

  • Vaatenen
   Catre Nicu Suciu
   Afecta…, da…, poate…, dar este corect?
   Ceea ce propui Tu nu este rau, dar poate daca schimbi cumva asezarea cuvintelor o sa ai o idee mai clara a adevarului despre acest “plan” uman.
   De exemplu, energiile telurice sint in incompatibilitate cu energiile corpului uman.
   Da…, sint citeva stiinte prin care omul doreste sa inteleaga si sa controleze energiile cosmice.
   “energiile cosmice asigura implinirea destinului”
   De ce ar sta cineva sa asigure omului o existenta …, o implinire a destinului ?
   “energiile divine pure ofera creativitatea…”
   Viata…, creativitatea…, divinul…, nu stau si nu ofera existentei nimic.
   Existenta isi gaseste locul acolo unde nu exista Viata, Creativitate, Sursa Vietii(Divinitatea).
   Vaatenen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *