De la biblica Maria la Regina Cerului, un parcurs al credinței sau al ereziei?

De la biblica Maria la Regina Cerului, un parcurs al credinței sau al ereziei?

Motto: “Există un rău egal în amândouă ereziile: atunci când oamenii înjosesc Fecioara și atunci când, dimpotrivă, ei o slăvesc peste măsura cuvenită”

Sf. Epifanie al Ciprului

 

Apropierea de Divinitate este țelul declarat al tuturor religiilor, credințelor și chiar al multor societăți inițiatice. Cu toate acestea, pașii pe care-i fac aceste instituții spirituale sunt mai mult către creșterea unei individualități puternice, a unei supremații, decât a dezvoltării unei conștiințe a credinciosului ori inițiatului în spiritul unei apartenențe la aceeași specie – cea umană – și deci a dreptului fiecăruia de a avea o credință și chiar o revelație.

Dar cred că un fapt constatat de toată lumea – omul nu poate înțelege și accepta dreptul la libertate de gândire și mai ales de credință al semenului său. Și atunci, rămâne o singură soluție – aceea a unei unice Divinități care să cuprindă ce are omenirea – întrega omenire – mai sacru, mai bun.

Ar mai exista o variantă – aceea bazată pe realitatea că omul nu știe de vorba bună, ci doar de frică. Aplicând acestă axiomă, de ce se teme cel mai mult omenirea, întrega omenire?! Răspunsul ar fi simplu, fiindcă aceasta mare teamă e moartea. Dar, cum ar arăta o lume cu o divinitate supremă – Sacra Moarte?!

Dar și în varianta binelui și sacrului pentru fiecare om răspunsul e simplu – Viața. Ori, care simbol – și personaj real – este mai universal, mai ubicuu prin sacraliatatea-i universală, decât mama?

Mama divină a fost una dintre primele zeități pe care omul începutului le-a receptat prin revelația miracolului noii vieți. Mama a fost, fără îndoială, prima divinitate a vieții – a învierii și char a reînvierii.

De la preistorica Venus din Willendorf și până la clasica Demetra, zeițele fertilității au fost venerate sincer, cu dragoste și speranță. Au fost cele mai apropiate de omul simplu, cel pentru care familia, copii, revolta – erau cele mai importante și poate chiar singurele preocupări. Împreună cu acceptarea destinului, ceea ce însemna trecerea peste lucrurile rele din viață, omului simplu îi era suficientă această legătură cu o divinitate bună, care îi dădea totul pentru a fi fericit și nici nu îl cenzura prea mult din punct de vedere moral.

Exagerări și exces de zel – eșecurile religiei iubirii

 

Creștinismul a adus un sistem complex, care a câștigat în primă fază bătălia cu politeismul  – dar, după părerea mea, a pierdut de fapt războiul pentru propriul sens și propria misiune, aceea de a fi religia iubirii. Cohortele de călugări înarmați care au incendiat și ucis încă din primele secole creștine, cavalerii crucii au măcelărit milioane de oameni, iar capete ale “biserii iubirii” au condamnat la moarte sau la osânda sufletului miliarde de semeni… Și o fac și azi…

În plus, prelucrarile cuvintelor Christice au dus la devieri ideologice reprezentate prin aberații contra omului de rând, supus unui regim de multe ori absurd de un sistem bazat pe norme care probabil că i-ar fi interzis și lui Iisus să se manifeste. Câteodată mă întreb dacă slujitorii bisericii au fost urmașii umanilor Petru și Toma, sau ai lui Anna și Caiafa – convinși că adevărul absolut e făcut după vorbele lor…

De ce scriu toate acestea într-o zi de sărbătoare – aceea a “Adormirii Maicii Domnului”? Tocmai fiindcă mă gândesc la modelul arătat de această figură extraordinară a Noului Testament. Ei bine, acest model este extrem de simplu: modestie, dragoste și acel foarte clar “Faceți ce a spus fiul meu!”. Tocmai aceste calități și acest mesaj simplu mi se par că alcătuiesc un exemplu frumos, demn de a fi evocat atunci când ești în cumpănă.

Maria l-a născut pe Iisus, pe Messia, Dumnezeu adevărat. Deși Crezul spune “Dumenzeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, sărăcia limbilor omenești a făcut ca Maria, omul, să fie numită “Născătoare de Dumnezeu” – Theotokos – o sintagmă care sună puțin ciudat…

Maria nu apare în Cartea Sfântă ca și făcătoare de minuni, ca mesager al lui Hristos, ca regină a îngerilor, nici un caz ca mijlocitor către Dumnezeu. Maria nu a fost apostol și nu a fost trimisă să răspândească învățătura… Și totuși…

Fastul impropriu și venerarea fără limite

 

La ora actuală Biserica Catolică folosește titlul de Co-Redemptrix (Co-Răscumpărătoare) atunci când vorbește de Maria. Aceasta s-ar datora împărtășirii suferinței cu Mântuitorul atunci când El era crucificat. Faptul mi se pare total needificator atâta timp cât Iisus spune numai despre El că a venit să ia asupra-I păcatele lumii, nu asupra Sa și a mamei Sale. Apoi, este glorificată și cu titulatura Salvatrix (Salvatoarea), Mediatrix, oferindu-i o calitate de mediator al sufletelor. Este absurd, niciodată Iisus nu a vorbit de persoane care să aibă aceste calități, dimpotrivă a prevenit împotriva celor care și le vor aroga – “Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, Omul Iisus Hristos” (Timotei 2:5).

Un scriitor și episcop  creștin din secolului V, Sfâtul Epifanie al Ciprului, definește foarte bine exagerările acestea, intuind parcă ceea ce se va întâmpla în mileniile următoare: “Există un rău egal în amândouă ereziile: atunci când oamenii înjosesc Fecioara și atunci când, dimpotrivă, ei o slăvesc peste măsura cuvenită”.

Dar apropo de justificata nemulțumire globală în privința religiei, fenomenul Fecioarei Maria a căpătat o amploare și mai ales o conotație  demne de a fi studiate.

Câteva exemple:

În ultimul secol s-au înregistrat peste 400 de apariții ale Fecioarei Maria, în istorie fiind menționate aproape 800. În privința totalului aparițiilor raportate dar neluate în seamă din diverse motive, cotidianul francez “Le Monde” le estimează la peste… 21.000 numai între 1976 și 1986!!

În Italia sunt peste 1500 de altare și locuri de pelerinaj ale Fecioarei Maria, reprezentând circa 85% din totalul locurilor sfinte din peninsulă.

La Medjugorje, în Bosnia, după prima apariție din 1981, au fost înregistrați peste 40 de milioane de pelerini.

La mânăstirea poloneză Czectochowa, icoana sfântă a Maicii Domnului este vizitată anual de cinci milioane de pelerini.

Tot milioane de pelerini se duc anual pentru a se ruga Fecioarei la Fatima (Portugalia), la Lourdes (Franța), la Knock, în Irlanda, la Sabana Grande în Puerto Rico și în multe alte locații pe tot globul – Japonia, Coreea, Rusia, India, Egipt, Siria, Israel și în alte țări africane. La Amsterdam, în prezența a zeci de mii de credincioși ai mai multor confesiuni din peste 70 de țări de pe șase continente, are loc anual Ziua Internațională de Rugăciune către… Stăpâna și Mama Tuturor Națiunilor!

Și dacă tot am pus acest semn de mirare după respectiva titulatură să mai dau câteva exemple. Mai bine zis de nume sub care au loc aparițiile Fecioarei: Maria, Regina Cerului, Stăpâna Noastră; Regină a Păcii; Stăpâna Noastră. În fine, denumirile sub care au loc aparițiile sunt de acest gen, de acestă magnificență, sfidând tot ceea ce știam despre acea modestie proverbială a Mariei din Evanghelii. Mai mult, apariții sunt însoțite de minuni, începând cu coborârea soarelui de la Fatima și terminând cu vindecări miraculose – și mai ales cu mesaje.

Minuni și mesaje fără legătură cu Biblia

 

Așa cum am spus și cred că ați citit, Fecioara Maria din Noul Testament nu făcea minuni! Nu a vindecat pe nimeni, darămite să provoace fenomeme cerești sau, mă rog, fizice. Dar aparițiile Fecioarei transmit și mesaje cum ar fi “Unitatea tuturor națiunilor, iar această unitate va veni atunci când ea, Stăpâna tuturor națiunilor va fi dogmatic numită de papă Co-Redemptrix – mesaj transmis prin vizionara olandeză Ida Peerdeman.

La Medjugorje, apariția Fecioarei invită la pace, în calitate de… Regină a Păcii care dorește să dea oamenilor Pacea sa maternă. În alt mesaj ea spune: “Spuneți preoților, spuneți tuturora, că voi sunteți cei care vă divizați, vă separați. Musulmanii și ortodocșii, din aceleași rațiuni ca și catolicii sunt egali în fața Fiului meu și a mea. Toți sunteți copii mei!”. Să mai menționez că la Medjugorje sunt câțiva vizionari care primesc cu regularitate mesaje de la Fecioară, dar semne și minuni au fost văzute de mii de pelerini. Alte mii au beneficiat de vindecări sau au auzit vocea Fecioarei.

Alt aspect interesant îl reprezintă caracterul multiconfesional al adorării. Prezența grupurilor de rugăciune formate din credincioși ai diverselor credințe apar din ce în ce mai mult pe tot mapamondul. Scriitorul Charles Dickinson remarcă: “O cercetare atentă arată că Maria are o chemare universală care transcende difențele noastre culturale, geografice și religioase.”

Dar interesantă este și poziția capilor Bisericii Catolice. În 1984, actualul papă, pe atunci cardinalul Joseph Ratzinger, șef al Congregației pentru Doctrina Credinței, spunea “… unul dintre semnele vremurilor noastre este aparițiile Mariei se înmulțesc pe toată suprafața Pământului…” Imediat după alegerea sa ca papă, Benedict declara: “Pentru a-mi susține promisiunile, apelez la intervenția maternă a Prea Sfintei Maria, în mâinile căreia pun prezentul și viitorul Bisericii și al meu” Și înaintașul său, Papa Ioan Paul II. Credea că victoria Bisericii Universale va fi adusă de Maria… Citez: “La nivel universal, dacă victoria va veni, va fi adusă de Maria. Hristos va cuceri prin intermediul ei, pentru că vrea ca victoriile bisericii de acum și din viitor să fie legate de ea”

Ca o notă stranie, atentatul împotriva papei, în care Ioan Paul al doilea a fost împușcat de un turc, s-a petrecut chiar de ziua primei apariții de la Fatima, 13 mai. Din acest motiv, papa avea să-și ierte agresorul în numele Fecioarei…

La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, papa Pius  al XII-lea, mulțumește Victorioasei Regine a Lumii… Pius primea mesaje de la Fecioară prin intermediul călugăriței Natalie, care în viziunile ei, o descrie pe Fecioară ca regina erei care va veni…

Mișcarea Mariană – o “armată” pentru Fecioară?!

 

În fine, în rândul Bisericii Catolice există o puternică Mișcare Mariană a Preoților, formată actualmente din peste o sută de mii de preoți și peste un milion de activiști care declară trei scopuri ale mișcării: consacrarea personală cu inima pură a Mariei, devoțiune și unitate în jurul Papei și aducerea credincioșilor la credința în Fecioara Maria. Să mai spun doar că inițiatorul acestei mișcări, părintele Stefano Gobii, decalră că primește des mesaje de la Maria, în care se vorbește atât de legătura aparițiilor cu Biserica Catolică, dar și de crearea unei armate victorioasă pentru Fecioară cu care ea să obțină victoria finală asupra demonilor și asupra dragonului…

Închei această suită de declarații cu cea a sfântului Louis de Montfort, considerat cel mai important evanghelist al Mariei, referitoare la zilele cele e pe urmă: “Puterile Mariei asupra diavolilor vor fi extraordinare. Ea va extinde Regatul lui Hristos peste idolatri și musulmani și va urma o eră glorioasă în care Maria va fi conducătoarea și regina inimilor omenești.”

Personal toate aceste manifestări și declarații mi se par șocante. În opinia mea, ele nu au nimic în comun cu Fecioara Maria, mama lui Iisus. Modestia, umanitatea durerii, asultarea Fiului – nu au nici o legătură cu aparițiile sau cu venerarea universală. Maria – regină a lumii?! Maria – regină a cerurilor?! Armată pentru Maria?! Maria extinde regatul lui Hristos?! Era Mariei – regină a sufletelor?!

O confuzie de proporții… profetice?

 

Am impresia că se face o mare și gravă confuzie. Așa cum spuneam la începutul artcilolului în majoritatea regiunilor lumii istoria religiilor și a revelațiilor a început cu Divina Mamă. Ulterior, Marea Zeiță a însemnat prima venerare, o venerare mult mai caldă, mai “a sufletelor”, mai unită decât în cazul religiilor masculinizate – și mult mai împăciutoare decât monoteismele.

Tot cu caracter de părere personală fac și următorul comentariu: sunt de acord cu mesajele aparițiilor “Fecioarei”, sunt convins că în asemenea principii de viață, credință și comuniune spirituală există speranța unui viitor mult mai bun. Eu nu spun că  apariția nu merită venerare, credință… Dar nu cred că aparițiile au vreo legătură cu Fecioara Maria, mama lui Iisus.

Înlocuind forțat și stupid mesajul divin, în stilul binecunoscut al zelului exagerat al cruciaților (și nu numai), ajungem iar la nebuniile religioase menționate la începutul articolului.

Mulți cercetători ai religiilor, intrigați de această exgerare a cultului Fecioarei și a aparițiilor, fac trimitere la Cartea Revelațiilor, 17-18, unde se vorbește de influențarea “regilor pământului”, de bogăția și fastul aparițiilor, de faptul că “toate națiunile vor fi induse în eroare”.  Desigur, Revelația vorbește aici de “Fecioara Babilonului” sau “Curva Babilonului”, cea care sosește pe fiara apocaliptică… Aceleași descrieri și avertizări le găsim în Ieremia, în Isaia, în Daniel… Ieremia spune că Regina Cerului a sedus în trecut poporul lui Dumnezeu. Ieremia descrie o “Virgină” înșelătoare care care e numită Stăpâna Regatelor. Ioan vorbește de mama prostituatelor ca o femeie care își spune Regina… Zaharia spune că va fi un blestem asupra lumii adus de o femeie vicioasă. Daniel profetizează că antichristul se va ridica datorită unei zeițe…

Fecioara Maria și Zeița mamă

 

Nu aș vrea să rămâneți cu o falsă imagine; așa cum mărturiseam, Fecioara Maria, mama lui Iisus este o sfântă nu numai prin alegerea ei ca născătoare a lui Dumnezeu întrupat, ci și prin modelul ei biblic.

Zeița universală, zeița mamă, a fost și este o divinitate care a adus mult bine lumii. O zeiță a cărei revenire, redeșteptare e anunțată și dorită. O zeiță demnă de credința și dragostea credincioșilor ei.

Dar mistificarea și impostura creată de interesați, de exaltați sau de răuvoitori este ceva de evitat. Este slujirea personajului anunțat de profeții biblici.

De fapt, modificarea și interpretarea mesajului divin  se suprapune peste păcatul cel mai iubit de diavol – trufia. Oamenii cred că pot reface fraza divină; de fapt ei dovedesc prin asta că nu au respect și nici nu cred cu adevărat în Divinitate…

Mistificările și exgerările în legătură cu Maria nu fac decât să consemneze un posibil eșec al creștinismului. Așa cum la început a fost nevoie de minuni materiale ca lumea să creadă, apoi au fost necesare măceluri și oprimare pentru extinderea mondială, acum unii consideră că e nevoie de apariții spectaculoase, de minuni, iar Hristos are nevoie de mama Sa pentru ca biserica Sa să obțină victoria. De bogăția bisericilor și a veșmintelor preoțești… Nu mai e loc de comentarii.

Pentru mine, întrebarea fundamentală este – de ce nu era suficientă frumusețea exemplului biblic? Personal voi crede totdeauna într-o Marie pură și modestă, îmbrăcată simplu, în pânză țesută și lucrată cu dragoste, acea dragoste pe care numai o mamă, în sfințenia ei de Născătoare, o poate dărui și primi.

Aceasta e Maria a cărei firească și biblică Adormire o sărbătoresc eu astăzi.

114 Responses »

 1. Cred ca daca Iisus ar reveni pe pamant acum s-ar recunoaste cu greu.El nu a avut nimic,si cand a plecat nu avea decat iubirea nemasurata si de necuprins in care si-a dat viata cu speranta ca vom intelege ca numai asta este singura bogatie ce nu ne-o poate lua nimeni si singura virtute care ne sterge pacatele pe care le facem de-a lungul existentei noastre.El nu a tanjit decat dupa titlul de Invatator,el a spus ca el este Calea ,Adevarul si Viata.A vrut prin exemplul lui sa ne faca sa intelegem ca totul este foarte simplu si restul este iluzie.Si religiile din vechime ne spun acelas lucru.Nu exista religie in care iubirea sa nu fie sentimentul suprem.Tot ceea ce vedem noi azi sunt expresii ale trufiei omenesti.Noi gresim ca avem nevoie permanent de aceasta stralucire asa de straina lui Iisus.Ganditi-va cum ar arata acum Iisus in camasa lui simpla umbland printre oameni si povestindu-le pildele intelepte si cum ar arata alaturi de episcopii si alti demnitari bisericesti impodobiti si stralucitori.Se regaseste aceasta stralucire in sufletele lor,suntem noi cei de langa dansii curati ca lacrima si sunt inimile noastre pline de iubire si speranta,de mila si iubire de aproapele…?Si eu o iubesc pe Sf.Fecioara Maria cea simpla ca bunicile mele cu mainile batatorite de munca,cu vorba lor blanda,niciodata obosite sa ne raspunda la intrebarile noastre de copii,cu sfiiciunea lor plina de feminitate,curatenia sufletelor lor greu incercate de razboaie,foamete,prigoniri.Nu s-au indoit si nu au cracnit niciodata au mers mai departe si asa si-au crescut si copiii.Din aceasta cauza nu as imbratisa niciodata miscarile feministe care nu sunt decat o incercare a femeii care nu mai vrea sa semene cu acest mare simbol al FEMEII !Este grea crucea femeii si cred ca asta este cauza ca in aceste timpuri ea nu mai este respectata.Ce sa respect la asemenea femei,ca isi uita sotul,copiii,batranii,se expune cu nerusinare pe doi bani! Nici barbatii nu doresc o astfel de femeie.Eu cred ca sufletul barbatilor a ramas in adancul lui mai curat decat al femeii moderne.Cand femeia a castigat dreptul de a fi egala cu barbatul a pierdut aureola,feminitatea si misterul.

  Dragos Dumitriu: Daca ar reveni acum pe pamant… Dar daca e acum pe pamant? Credeti ca oamenilor le-ar pasa? Probabil ca prea putin timp si prea putin, in general. Nu le-a pasat lor nici in perioada biblica, de ce credeti ca a trebuit sa recurga la minunile materiale?
  In privinta miscarilor feministe cred ca gresiti, manifestarile lor sunt necesare, fiindca din multe puncte de vedere orgoliul masculin a facut ca umanitatea, bazata pe cuplu, sa se comporte ca un atlet care si-a amputat singur o mana si un picior. Ganditi-va la suprastructura politico-administrativa, la legea salica, la societatile initiatice. Femeile, cu foarte mici exceptii s-au manifestat, trebuie sa recunosc, mult mai democratic, ami constient. Iar aceasta aparitie somptuoasa, diferita de Fecioara Maria, nu e opera organizatiilor feministe, ci a capilor bisericii crestine, mai ales catolice, institutie suficient de misogina…

 2. Un articol excelent din punctul meu de vedere ! Oamenii observ ca f multi manifesta scepticism si chiar revolta cind vine vorba de manifestari supranatuarale, sa zic asa..dar ginditi-va putin numai la atit : ce s-ar fii intimplat daca Divintitatea dupa Rastignirea lui Iisus acum 2000 si ceva de ani si-ar fii intors fatza de la oameni, nu ar fii existat nimic la care sa ne raportam in ultimii 2000 de ani, dovezi clare ma refer aici. pur si simplu nimic.!!!.sa nu fii existat practic material ptr acest articol si ptr mii de alte carti scrise pe aceasta tema a Aparitiilor Maicii Domnului, a vindecarilor miraculoase de la Lourdes sau Medjugorje…un blanc in istoria religiei in ultimele 2 milenii !!! nu vreau sa mi inchipui cum ar fii aratat Pamaintul in prezent !

  Dragos Dumitriu: Asteptam cu cel mai mare interes comentariul tau – si sma bucura sincer atitudinea ta. In privinta scepticismului unora fata de supranatural, ne-am obisnuit. Unii sunt sceptici constructivi, iar intrebarile lor sunt binevenite, altii sunt… fiindca s-au nascut cu o limitare, pe care ulterior au cultivat-o ca pe o mare calitate. Ca in bancul cu “ai vazut cate limbi straine stia? Da, si la ce i-a folosit”…
  Apropo de indoiala cu privire la realitatatea aparitiei Fecioarei Maria, si eu o impartasesc, cum bine se vede in articol. Asta pentru ca exista niste avertizari ale lui Iisus si ale elevilor sai, apostolii, cu privire la false aparitii. Iar schimabarea din Rai, de care vorbesti in al doilea comentariu, e o motivatie un pic cam trasa de par… Asa putem justifica practic orice. Care mai e rolul Noului Testament in cazul asta? Cifrele pe care le-am prezentat sunt doar o parte a adevarului – in realitate, in urma aparitiilor, in Italia, una dintre tarile cele mai importante ale lumii catolice, Maria a ajuns cel mai imporatant personaj al bidericii, rugaciunile care ii sunt destinate depasesc cu mult suma tuturor demersurilor religioase – in conditiile in care nimic din ce putem citi in Cartile Sfinte nu justifica aceasta stare de fapt.

 3. ..si un sg lucru as mai vrea sa completez si care n-a fost evidentiat in acest articol.mai ales ptr cei care vor sa studieze serios ceea ce se intimpla de 30 de ani la Medjugorje : Fecioara Maria chiar spune ca pina nici ea nu poate vindeca, trebuie sa ceara voie de la Tatal, atit ptr vindecari cit si ptr toate celelalte semne lasate vizibil..iar invataturile sunt in perfecta concordanta cu Noul Testament , rugaciunile catre Iisus si Duhul Sfint. Ea se considera doar un mesager , nu se pune pe Sine inaintea lui Dumnezeu asa cum f multi apreciaza gresit aceste aparitii. Poate multi ar fii avut pretentia sa se scrie in BIblie si despre urmatorii 20.000 de ani. Noi nu putem sti ce s-a hotarit de catre Divinitate dupa Urcarea la CEr a Maicii Domnului. stiu despre aparitii false dar nu intru aici in amanunte, f multe aparitii false. Chiar Oreste a prezentat intr-o emisiune cu Doru Bem pe vechiul format al emisiunii aparitii false ca fiind adevarate…ma refer la filmari !

  Dragos Dumitriu: Am mentionat si in raspunsul anterior, daca cineva se considera crestin, atunci ar trebui sa mearga pe linia stabilita de Iisus, prin cuvintele transmise prin Evanghelii. Maica Domnului este legata strict de Iisus, deci de Evanghelii. Nu putem veni acum cu explictia stiti, au trecut 2000 de ani, e posibil ca aranjamentele sa se fi schimbat. Nu prea tine – repet, daca esti crestin. Daca nu, sigur ca poti sustine ca aparitia de la Fatima sau din alte locuri este Regina Lumii, a Cerului, solutia viitorului, noua era ii va purta numele samd. Da, pentru alte religii, pe care personal le consider respectabile, se anunta revenirea Zeitei, e posibil ca sa aiba legatura cu aparitiile. Da fapt, daca am da la o parte valul aruncat de monoteism, cred ca intre Zeita si aparitii e o mult mai mare legatura decat intre Fecioara Maria din Evanghelii si respectivele aparitii. In privinta filmelor, nu le-am vazut, dar stiu ca esti foarte atent in aceasta privinta asa incat le voi transmite lui Oreste si Doru observatiile tale.

 4. Nu cred ca miscarea feminista nu a fost justificata mai ales in anii in care a inceput sa apara ca o necesitate.Femeia nu avea acces la studii superioare,la anumite functii in societate era privata de multe si mai ales existau multe abuzuri ( care mai exista si azi )si din partea sotului si chiar a propriei familii.Eu ma refeream la ce a adus in final pentru unele femei ( destul de multe )dobandirea acestor drepturi.Este adevarat ca multe femei deosebite si inzestrate intelectual s-au pierdut in decursul istoriei ( unele au avut insa taria si curajul sa infranga prejudecatile si personalitatea lor a stralucit ).La fel de adevarat este si ce am spus eu ca asa arata multe dintre semenele noastre azi cand sunt libere sa se afirme cum doresc si tabloul oferit nu este mereu de calitate.Nu se poate nega asta.Consecinta acestui fapt este si starea in care se gaseste familia,societatea pentru ca place sau nu dar femeia este temelia casei.La asta m-am referit dar poate nu m-am exprimat destul de clar.

  Dragos Dumitriu: Ideea de final este adevarul pe care il simtim atunci cand vine vorba de legi, de conducerea tarii… Am facut parte din aceste structuri si stiu ca planurile – nu numai ale noastre, dar si ale lumii – nu tin seama de aceasta celula a echilibrului sufletesc si nu numai, familia. Femeia este intr-adevar temelia casei. Din aceasta cauza, ca si initiat am acceptat sa fac parte doar din structuri mixte, fiindca altfel nu vedem si nu analizam decat o parte a adevarului. Ceea ce este sinonim cu falsul prin omisiune. Deci, dat fiind faptul ca organizatiile feministe s-au manifestat decent, responsabil, chiar fara accente sexiste, cred ca ele ar trebui sustinute, cel putin pana in mintea colectiva se va imprima ideea importantei femeii – idee reprimata de mii de ani de religii patriarhale. Un exemplu banal de la noi este UDMR, aflat forever la guvernare, formatiune (politica) de un misoginism feroce. Sa nu aveti insa impresia ca nu va inteleg mesajul in privinta rolului sacru al femeii de care aveti impresia ca organizatiile feministe tind sa indeparteze femeia. Nu am deocamdata aceasta impresie, dar daca ar fi asa – v-as da 100% dreptate. Pana atunci, le acord o sansa, asta pentru binele colectiv.

 5. Este adevarat ca personalitatea Fecioarei Maria este deosebita si mai ales grija cu care s-a urmarit pastrarea puritatii ei pt. ca in pantecele acela curat urma sa salasluiasca Mantuitorul.Ce m-a impresionat pe mine in mod deosebit a fost pasajul in care Arh.Gavriil vine la ea cu mesajul Divin.Practic i se cere acceptul ca acest lucru sa se intample.Dumnezeu nu incalca dreptul la liberul arbitru nici macar atunci cand era in joc un asemenea proiect.Fecioara Maria a excelat prin smerenie,credinta si supunere si totusi Dumnezeu i-a cerut incuviintarea ca acest lucru sa se intample.Cum considerati acest lucru?

  Dragos Dumitriu: Ridicati o problema foarte dificila a religiei crestine. Inteleptii bisericii ortodoxe spun ca a fost singurl caz de intrupare si de aceea aceasta incuviintare este ca un fel de contract pentru schimabarea lumii intre Creator si cea creata. Eu insa am si o alta parere, bazata pe deformatia de ziarist – de fapt arhanghelul nu-i cere nicaieri comsimtamantul Mariei, ci ea e cea care spune “consimt”. Singura cerere a arhanghelului, mai bine zis e un indemn, este “Bucura-te, Marie!”. Dar recunosc ca argumentul pe care il invocati este mai puternic decat al multora care o vor pe Maria cu calitatile cvasi-messianice de care vorbesc in articol.

 6. Bun articol! Observatii pertinente si respect pentru convingerile religioase ale celor care nu rezoneaza in totalitate cu dumneavoastra. Credeam despre dumneavoastra ca traiti intr-o lume tenebroasa, o lume in care informatia nu vine printr-un filon de lumina..daca veti crede totdeauna “intr-o Marie pura”, veti fi totdeauna ghidat corect(asta cred/simt eu), vocea interioara nu m-a mintit niciodata si am plusat intotdeauna pe intuitie.

  Dragos Dumitriu: Multumesc pentru aprecieri, cred ca toti care suntem interesati de acest domeniu suntem, de fapt, niste cautatori. Nimeni nu detine adevarul iar pentru mine singura directie la care tin este, de fapt, un cumul de principii. In fruntea lor se afla respectul, mintea deschisa, acceptarea cautarii celuilalt.
  In privinta intunericului, da sunt fascinat de acest domeniu, nu in sensul notiunilor distructive de tipul acel rau imaginar numit Satana. Personajul meu favorit este Lilith, iar demonologia este o pasiune si o tema principala de cercetare. Dar cred ca mesajul cel mai puternic al intunericului este Hekate – divinitatea universala care te face sa vezi cata lumina este in intuneric – nesteptatul ajutor la care cei cu ganduri curate si curaj se pot astepta din cele mai nebanuite locuri. O tema interesanta, va asigur.

 7. Dl. Dumitriu, cum facem diferenta intre destin si liberul arbitru? Tine de nivelul de constiinta la care a ajuns individul? Ma intereseaza parerea dumneavoastra. Multumesc!

  Dragos Dumitriu: E bine spus de constiinta si nu de cunostinte. Pentru ca un nivel de constiinta impune un nivel de cunostinte atunci cand utilizezi liberul arbitru. Destinul il interpretez ca sansa vietii, nu ca pe o obligatie a divinitatii. Destinul nu inseamna faptul ca te-ai nascut imparat sau cersetor, ci sansa de a atinge un punct pe care divinitatea – sau sistemul cuantic universal – l-a pus la dispozitia ta. Dar cred ca depinde de tine sa-l atingi – fizic vorbind, inseamna sa iti pastrezu sau sa ajungi la frcventa potrivita pentru a atinge amplitudinea numita destin. Liberul arbitru, pe de alta parte, e un fel de obligatie a Divinitatii in relatia cu oamenii. As putea adauga – din pacate. Multumesc pentru sansa de a raspunde la o asemenea intrebare, desi, ca si cautator, nu voi sti daca mi-am implinit destinul.

 8. Ca sa nu existe confuzii ptr domnuii Oreste si Doru Bem..E vorba de Warraq 2009 unde s-au proiectat holograme pe biserica..sunt citeva sute de mii de vizionari pe youtube ale acelei fraude facute in scop turistic dupa parerea mea. “Aparitiile” au fost prez ca reale pe B1 la vremea aceea. IN sprijinul la ceea ce dvs spuneti despre posibilitatea sa existe “altceva” in spatele unor aparitii vin cu un citat despre ce s-a intimplat in 1950 la Cossitano(Italia) unde citva copii erau chemati in biserica de ” Fecioara Maria” si s-a constatat ulterior ca dupa ce s-a aruncat cu apa sfintita in directia aparitiei “..s-a declansat un spectacol inficosator bietii copii au inceput sa scoata strigate oribile incercind sa fuga.Dupa ce si-au revenit au declarat ca exact in locul din care se vedea aparitia, aceasta s-a transformat intr-un monstru hidos amenintind si ragind, inconj de flacari zbatindu-se in convulsii infricosatoare ” ! dupa aceea “proba apei sfintite” a fost folosita la Garabandal, Medjugorje..asta din ce stiu din textele respective. Interesanta viziunea altor religii la Zeita si chiar in Biblie inteleg ca se fac referiri…in timp stiu ca s-au confirmat anumite averizari ca si cea de la Fatima referitoare la Lumina Rosie ce s-a intins pe jumatate din planeta-in 1938- care va anunta inceputul celui de-al doilea razboi si despre care am scris mai mult intr-un alt mesaj ! de asemeni , Medjugorje e dupa mine de luat in seama ptr ca multe din cele spuse acolo in mesaje au fost verificate in timp..razboiul din fosta Iugoslavie a inceput la EXACT 10 ani-24-25iunie- dupa prima aparitie in care s-au dat clar avertizari si au fost rugati sa se impace confesiunile diverse intre ei ! nu cred ca vreunul din cei 6 vizionari si-au croit viata in jurul mistificarii a mii de mesaje si aparitii..ar fii fost imposibil ca timp real, nu ar mai fii avut vreme de altceva ! daca e sa pun in balanta ceea ce stiu despre fenom din Bosnia-Herz , acaesta inclina clar in favoarea unor aparitii mistice inexplicabile ptr actuala constiinta a oamenilor!

 9. Ceea ce scriu in continuare nu sunt altceva decit niste conexiuni care le fac intre ce spuneti dvs referitor la Zeita-Mama si ceea ce stiu eu din texte, carti. NU cumva spiritul fiind etern, ceea ce noi cunoastem din Biblie ca venind la INtrupare in Fecioara Maria este de fapt spiritul Zeitei-Mama care dupa Ridicarea la Cer isi continua Planul Divin ptr ocrotirea Pamintului ?!?! in textele d-nei Nicoleta Pasat este numita Doamna Luminii fiind cunoscuta in lumile superioare ca o Mare Forta Suprema Solara !?!?! poate fi un punct de pornire ptr o alta discutie-chiar la Oreste- cu persoane ce chiar au mai multe de spus decit mine ! de ce alte religii se tem de revenirea Zeitei? gasiti raspunsuri in mesajele de la medjugorje referitor la religiile si cultele(sectele) ce nu respecta in totalitate Cuvintul lui Dumnezeu !!

 10. …iar scriitoarea si bioterapeuta Barbara Ann Brennan vbeste in cartea ei ” Maini Vindecatoare part2″ despre o entitate din sfera Sfintei Treimi numita ZEITA ca fiind intruchiparea feminina a lui Dumnezeu si o ajuta in sedintele de vindecare!…

  Dragos Dumitriu: Apropo si de comentariul anterior, da, cred ca e vorba de o entitate puternica si binevoitoare, dar nu cred ca e Fecioara Maria, mama umana a lui Iisus. Iar despre Sfanta Treime, cu ideea asta intram in religia egipteana – si vorbim de una dintre triade. ceea ce poate avea legatura cu initirea lui Iisus in misteriile lui Isis si ale lui Osiris, dar nu are legarura cu Biblia (VT & NT).

 11. Intre Zeita datorita caruia se va ridica Antichristul si ceea ce am scris mai sus nu cred ca este nici o legatura. Bine’nteles ca trebuie sa fim atenti la mistificari , interpretari..insa ramin la parerea ca ceea ce s-a transmis in ultimii 200 de ani incepind cu 1830-Medalia Miraculoasa-..1846 La Sallete, Fatima a fost ptr binele omenirii..iar la intrebarea de ce preotii au tinut ascunse mesajele de la Fatima atitia ani pbabil sg raspuns e trimiterea facuta de papa Ioan Paul al 2 lea, cind informeaza voalat asupra continutului apocaliptic al descrierilor !-continut ce se regaseste si-n secretele de la Medjugorje- !

 12. Ca o concluzie la tot ce am scris eu cred ca e important sa acceptam ca de fapt Planul Divin nu s-a incheiat odata cu Rastignirea lui Iisus si nici cu ultimele pagini din Biblie, el continua cred dincolo de spatiu si timp, de limitarile mintii omenesti !

 13. Adoratia Fecioarei Maria este dusa la extrem in America de Sud, continent catolic prin excelenta, ar fi interesant de cercetat din ce motiv a prins atat de bine cultul Mariei acolo, o fi din cauza ca ei venerau o zeitate feminina careia i-a luat locul Maria?

  Dragos Dumitriu: Interesant, de care zeitate feminina ar fi vorba?

 14. Ptr EliS D ..daca vei cerceta ce s-a intimplat in 1531 la Guadalupe si carui fapt se datoreaza convertirea mexicanilor vei intelege cite putin din aceasta venerare…Nici eu nu sunt de acord cu exagerarile care duc la venerarea in exces a Fecioarei Maria..si dupa cum reiese din majoritatea mesajelor date ..chiar nici EA ! Indeamna la rugaciune catre Tatal, Fiul si Sf.Duh..Ea considerindu-se doar un mesager! aaca ne gindim si la statuile Papei prin fata carora oamenii se inchina…hmm !

 15. http://www.youtube.com/watch?v=en32z07eJoU si asta apropos de Soarele care a luat-o din loc se pare nu numai la Fatima..filmarea e undeva pe la jumate si a fost semnalata in America de Sud !

  Dragos Dumitriu: Da, fenomenul soarelui care cade a insotit aparitia in multe locuri si/sau dati – vreo 30 daca nu ma insel. Din nou, nici o legatura cu Feciora Maria… Dar oamenii, ca intotdeauna, au preferat sa creada adevarul care le-a convenit sau care le-a fost sugerat de cel mai dibaci…

 16. @mihai : multumesc pt informatie referitor la Guadalupe
  Sf. Duh nu este Fecioara Maria?

  Dragos Dumitriu: Nu, dpdv crestin nu poate fi vorba de asa ceva. In Kabbalah Sfantul Duh este interpretat ca Shekinah, intelepciunea, care e de drept sotia (insotitoarea) lui Dumnezeu Yahve. Iar in antichiate, evrei vorbeau de Asherah ca fiind sotia lui Yahve, o divinitate feminina mai dura, care era insarcinata inclusiv cu pedepsirea celor ce pacatuiau. Adica Yahve era bun in toate, inclusiv in atitudinea fata de poporul Sau, si atunci sarcinile mai putin placute reveneau acestei perechi feminine. Ulterior, monoteismul evreu a eliminat-o si chiar a demonizat-o pe Asherah. Oricum voi face un articol despre aceasta divinitate ascunsa a evreilor, in fapt a monoteismului fundamental.

 17. Un alt aspect important pe care nimeni nu-l scoate in evidenta privind mesajele Aparitiilor din ultimii 150 de ani cel putin, mai ales Fatima, Garabandal si Medjugorje e acela ca e anuntata decaderea Papalitatii ca institutie in spetza Vaticanul,, sunt criticate des toate deviatiile comportamentale ale celor care se numesc preoti,calugarite si cred ca servesc pe Dumnezeu, chiar spune direct ca de fapt Vaticanul e sub comanda Diavolului ( iar daca e sa luam toate dovezile din filmele bine documentate ce sunt pe net cred ca nu se inseala).Si toate aceste mesaje sunt publicate in carti din sfera catolicismului. Asa ca cei care pun aceste mesaje din Aparitii pe seama unei ” Zeite False” cred c-ar face bine sa se mai gindeasca !…nu cred ca o “Zeita INselatoare” ar fii avut atita grija de soarta omenirii in ultimii 200 de ani.

  Dragos Dumitriu: Nici eu nu cred ca e o zeita inselatoare, e o zeita pe care oamenii vor sa o vada altceva decat ceea ce este. Inclusiv cei ce o vad ca pe Fecioara Maria. Repet, Mihai, daca e sa dam crezare interpretarilor aparitiei, ar trebui sa renuntam la evanghelii. Crestinismul, si mai ales Vaticanul -a deviat rau de la ideea initiala, de la mostenirea christica. Dar ei, cei de la Vatican, sustin aceasta formula a Mariei, salvatoare, mediatoare, regina etc. Oricum, si ei si altii care promoveaza aparitiile au de-a face cu altceva. E parerea mea si e posibil sa ma insel. Asa cum am spus, nu fac decat sa compar datele – ori intre aparitii si Maria nu prea se leaga nimic.

 18. Ce frumos si simplu,linistitor si fara framantari ulterioare invatam noi la scoala ca zeii,demonii si miturile,religia si superstitiile sunt numai modalitatea in care omul incearca sa-si aline spaimele in fata fortelor naturii,a bolilor,a animalelor care-i ameninta viata si a problemelor de tot felul.Ce te faci insa cand citesti despre religia straveche a populatiei bastinase australiene..totemismul.Australia este patria totemismului si o intreaga filozofie se desprinde din felul in care aceasta tara asa de izolata si indepartata si-a construit credintele.In Australia nu sunt animale de mari dimensiuni care sa ameninte viata omului si totusi marea lor majoritate sunt animale.Ce m-a surprins la unicitatea lor fata de totemismul tasmanian si polinezian este faptul ca ei nu adorau totemul,nu-l vedeau ca pe o divinitate ( mai bine zis ceea ce reprezenta el,animal,planta uneori un obiect ).Il vedeau ca pe “prietenul nostru,parintele nostru,si uneori il vedeau ca facand parte din ei.Era interzisa uciderea totemului dar in ritualurile totemice se manca simbolic fiind considerat ca gresit si sa nu mananci de loc si sa mananci ca hrana totemul.Uneori erau totemuri neobisnuite ca ploaie,Soare,Vantul fierbinte.O alta trasatura diferita de conceptia indiana despre reancarnare este ca animalul se incarneaza in om si nu invers, idee existenta mai ales la triburile aranda din centrul Australiei.Intreaga credinta din perioada cand omul era organizat in grupuri si apoi in triburi se referea la legatura lor intima cu pamantul si cu tot ce insemna el pt. viata lor.Interesant este ca ei considerau corpurile ceresti ca au locuit candva pe pamant si au avut forma umana.Soarele era o femeie care a locuit pe pamant si Luna a fost un barbat dupa spusele lui Walter Roth care a studiat religia totemica a australienilor.Eroii lor civilizatori erau stramosi cu puteri magice care puteau sa alerge pe sub pamant ( nu stiu daca exista la alte popoare acest aspect ) si puteau zbura prin aer. Despre vracii vindecatori si despre birraarki din triburile kurnai sunt multe de spus iar despre vrajitoria dezvoltata si mereu surprinzatoare a lor poate ca ne veti scrie cand si daca veti considera ca este cazul.Ar fi un subiect interesant.Exista un terapeut roman care s-a dus intamplator acolo si din cate stiu eu dupa un an inca nu se intorsese acasa surprins de cunostintele lor extraordinare ca tamaduitori .

 19. Dvs aveti acces la multe documente..asa cum am postat mai sus, credeti ca acesta e continutul adevarat al mesajelor date la La Salette?..nu mi pare nimic in neconcordanta cu mesajul Evangheliilor din contra, e o continuare a acestora in contextul unor avertizari de care nimeni n-a tinut cont ! “La Sallete” e inconjurat de mister, dar daca e sa luam mesajele fiecare in parte e si de inteles de ce nu s-a spus mai nimic..

 20. Pai spune Sanda,ce te faci cand citesti despre popoarele alea? Si ai pornit de la parerea anterioara,ca religia e doar o alinare cautata de om,dar o himera totusi,si acuma am citit despre totemism…cum ne schimba pe noi conosotintele astea..ce lamurire ne aduc? Ca vedeau in soare un fost om,sau ca ei traiau relatia lor cu pamantul,universul, sub raportu asta,ca de la individ la Mama sau altceva,ce plus aduc cunostintele astea fata de cele primite in bancile scolii?..nu insinuez ca n-ar aduce un plus..numai ca eu nu vad,si vreau ca tu sa imi spui daca poti desigur.

 21. ..eu am incercat sa scot in evidenta lucruri despre care oamenii in general nu stiu prea multe , ca sa nu zic chiar nimic, in schimb majoritatea-si dau cu parerea fara sa cunoasca concret niste texte,documente s.a.m.d. Daca-am ocupat mult din spatiul comentariilor, scuze..m-as fii bucurat sa fie si altii care sa aduca argumente pro sau contra…ramin la parerea mea ca totusi aceste mesaje care au fost date in ultimele secole au fost prea usor trecute cu vederea…si la vremea respectiva si in prezent !

  Dragos Dumitriu: Da, si eu sunt de pararerea ca prea multe mesaje divine au fost trecute cu vederea. Asta pentru ca avantul stiintific si tehnologic, stiinta si chiar filosofia determinista au schimbat traiectoria omului – din cel care poate muta muntii cu un bob de credinta, la cel care poate darama muntii cu un kilogram de pulbere. Omul a inceput sa se creada zeu – si a inceput sa nu-i mai auda pe zei. Ca sa nu mai vorbim de contributia interpusilor – preotii si mai ales erezia numita ierarhia bisericeasca (scuze pentru aceasta din urma nominalizare, e o parere personala si sper sa nu jignesc pe nimeni).

 22. aaa..si ptr Dragos..sper ca te ti de cuvant cu Asherah,habar nu aveam,dar interesant sa mai vedem odata fenomenu asta,cu vechile zeitati care trec in tabara negativa

 23. Se spune ca Sfantul Duh este manifestarea feminina a Creatorului.
  Prin Duh, Creatorul se manifesta in planurile (dimensiunile) mai dense.
  Creatorul nu se poate intrupa si nici manifesta in aceasta dimensiune. Corpurile noastre din carbon nu ar rezista acelei vibratii a Creatorului.
  Asa ca singura legatura cu D-zeu este prin Sf. Duh. De aceea pacatul impotriva Sf Duh nu poate fi iertat.
  De accea Iisus s-a nascut din Duh si era Duh Sfant. El nu a pretins niciodata ca ar fi Dumnezeu intrupat.
  Intrebarea care se pune este: Daca Iisus s-a nascut din Duh Sfant. inseamna ca El era Duh Sfant. Atunci la 30 de ani cand l-a botezat Ioan si a vazut cum coboare Duhul Sfant sub forma de porumbel….ce era?
  Trecem peste simbolistica Bibliei care preia imaginea porumbelului si la episodul cu Noe si cu Arca….si care de fapt este preluat de la Egipteni si in loc de porumbel era PAsarea Pheonix, care simbolizeaza renasterea.
  Si asupra lui Iisus trebuia sa coboare Pasarea Pheonix nu un porumbel. La 30 de ani El renastea a doua oara, manifestandu-se in El Duhul Sfant.
  Ideea este ca Biserica, scotand din sanul ei, Femeia, a ciuntit treimea manifestata. Parerea mea este ca pana nu vor reintroduce la loc preotesele, nu vor putea sa infaptuiasca nimic maret.
  Discutia despre “manifestarea feminina a Tatalui” este interesanta. Nu cred ca este vorba despre sotia lui Yahweh.Termenul nu este tocmai OK pentru un D-zeu. Cred ca manifestare feminina este mai apropape de adevar.

 24. Daca in mesajele date la La Salette se face trimitere asupra tentativei de asasinat asupra Papei Ioan Paul al 2 lea si chiar despre actualul papa se dau ceva amanunte, asta in 1846-publicate 1858..atunci nu stiu ce ar mai putea fii de comentat !

 25. Pt Vali..Nu am inteles exact ce te-a nedumerit sau nemultumit in ceea ce am scris.Daca consideri ca nu ne ajuta sa aflam despre credintele altora am sa-ti raspund.Ma intereseaza tot ce tine de natura umana.Ma intereseaza vechile culturi si credintele oamenilor care au trait in epoci indepartate sau apropiate de noi.Credintele,religia ca si istoria spun multe despre poporul respectiv,despre nivelul lui spiritual,despre sperantele si cum interactiona cu mediul in care traia si cu semenii lor.Citind despre religia mai multor popoare din epoci diferite am fost surprinsa sa intalnesc idei asemanatoare dar exprimate diferit.Omul in esenta lui are aceleasi nazuinte si aceleasi nevoi spirituale.Noi invatam in scoala ca noi suntem evoluati tehnologic,avem mai multe cunostinte si metode de a ne apara acum si ei erau mai lipsiti de aparare,stiau mai putine si nu aveau posibilitati tehnice similare cu cele pe care le detinem noi.Citind si informandu-ma mai mult am inceput sa ma indoiesc ca evolutia noastra spirituala este superioara lor,nu imi explic cum au putut ei sa construiasca anumite monumente care dainuie si azi,cum faureau calendare solare asa de exacte ca doar nu aveau aparatura asa de performanta cu cea pe care o avem noi acum.Referindu-ma la religia totemica australiana am admirat felul cum priveau ei relatia lor cu pamantul,cu mediul,faptul remarcabil ca nu adorau un animal sau un obiect ci aveau o relatie normala de afinitate si de comuniune ceea ce este cu totul altceva.Am citit ceva literatura despre lumea spirituala scrisa prin anii 1908-1930 si am ramas surprinsa ce putine lucruri stiam eu si ce multe cunosteau ei despre acest domeniu.Incerc sa -mi acopar lacunele,sa cunosc cat mai multe pentru a-mi putea ulterior forma o parere.Pana nu citesti nu poti intelege si nici nu-ti poti forma o perere cat de cat fundamentata.Eu nu spun ca este buna calea mea pentru altii,eu asa simt si dorinta de a cunoaste tot mai multe despre lucruri care mi-au fost inacesibile pana acum imi aduce bucurie.Nu stiu daca m-am facut inteleasa sau daca esti de acord cu mine.Ma pasioneaza sa citesc anatomia si fiziologia omului si este uimitor ce minune este corpul omenesc,ce mecanisme fine si cat echilibru este in fiinta noastra.Sunt asa de multe posibilitati de reglare a proceselor ce se desfasoara in corpul nostru.Noi il bombardam zilnic,il agresam sistematic si el are mereu resurse sa se reechilibreze.Este clar o perfectiune pe care abia acum reusim s-o descifram si uluieste oamenii de stiinta.Daca te gandesti ca exista pe palme,pe talpi,pe fata,pe pavilionul urechii,pe intestinul gros,pe partea interioara a nasului aceeasi harta a punctelor reflexogene ale organelor si sistemelor corpului cu care ne putem regla functiile vitale ce mai putem spune despre proiectantul nostru? O fi zis daca-si pierde piciorul,mana,urechile macar de cap o avea grija sa nu-l piarda.Ajunge,cred ca te-am plictisit destul!Scuze!

 26. Nu am zis colega draga ca nu ne ajuta cunostintele despre credintele altora,asta ma pasioneaza si pe mine…sa iti povestesc cum am priceput eu textul tau (primul)…cand ai facut referire la invatatura de pe bancile scolii,eu m-am gandit la filozofia materialista,pur stiintifica,desacralizata,fara divinitate,in continuarea acestei filozofii se vorbeste despre religie ca o himera (Dumnezeu,viata de apoi etc);si apoi vorbind despre noile conustinte stranse despre alte religii sau idei religioase,gen totemism,cumva intram in conflict cu vechea invatatura.Ce inseamna ca omul a practicat o forma de religie din cele mai indepartate vremuri pe care ni le putem imagina?..inseamna ca am demonstrat filozofia materialista ca una gresita? Faptul asta spune ceva despre noi..dar nu stiu cate lucruri spune in plus asa fel incat sa putem sa dezmintim odata ptr totdeauna vechea scoala (teoria faradivinitate :) ),si eu ma indoiesc de evolutia noastra spirituala,defapt,ma cam indoiesc de spirit si valentele lui,dar eu sunt tanar (22) ,ii mai dau timp.La fel zic si eu despre citit,ratezi mult in viata daca nu iti bagi nasu printe niste titluri (sau cel putin lucru asta e valabil pentru mine).Despre corp si natura si eu zic ca sunt intradevar minunate,despre puncte reflexogene habar n-am (as vrea sa cunosc cateva idei totusi).Dar totusi intrebarea ramane neraspuna…este omul inrudit,cu Infinitul?…nu caut sa apar un punct de vedere,doar caut sa luam la puricat fiecare argument,in lumina adevarului,imi inchipui ca si tu faci la fel si nu iti atribui alt soi de atitudini sau pozitie fata de mesajele mele,aaa..si nu ma plictisesc,ma intereseaza,daca ma plictiseam nu mai intram :) ,spor la cautat si mai ales la gasit!

 27. Pt Vali…Despre reflexoterapie se poate vorbi la nesfarsit.Este un intreg univers,o stiinta,o arta,un miracol pentru cine il cunoaste.Nu este intamplator ca medicina traditionala asiatica ( chineza,coreana,vietnameza si japoneza) o practica de secole.Cum sa-ti spun eu pe scurt despre asa ceva trebuie sa citesti singur,sa cauti un specialist si sa afli despre o lume minunata.Iti spun doar principiul fff. sumar de functionare.Bolile apar atunci cand in corpul nostru se produc dezechilibre energetice.Pe suprafata pielii,la nivelul muschilor,in tesutul conjunctiv sunt anumite puncte reflexe care corespund anumitor organe si sisteme.Teoria reflexului nervos sustine ca atunci cand apare o anomalie a unui organ intern apar modificari la nivelui pielii si muschilor care sunt in legatura cu organul respectiv prin intermediul sistemului nervos.Sistemul nervos culege informatii despre starea fizica a fiecarui organ.Cand un organ este in suferinta determina o contractie,o rigiditate sau contorsionare musculara in zona reflexa corespunzatoare lui.Prin masajul reflexogen aplicat cu competenta se rezolva aceasta modificare a tesutului,se trimite un impuls si sistemul nervos actioneaza trimitand o cantitate mai mare de sange organului bolnav.Prin acest lucru el este mai bine curatat de toxine,mai bine hranit etc.Efectele sunt complexe si multa vreme nu se cunostea mecanismul.Este foarte interesant ca punctele reflex. sunt asezate cat mai departe de organul respectiv.Sunt foarte multe scoli ,multe curente.Hartile cu punctele reflex. sunt postate si pe Internet daca te intereseaza sa afli mai mult.Succes..

 28. @Ophiucus : sunt de aceeasi parere cu tine, din cauza asta tind sa cred ca Sf. Duh s-a incarnat in Maria pentru nasterea lui Iisus, din niste texte apocrife reiese ca ea a fost pregatita toata viata pentru aceasta misiune.
  @Dragos : de Chico Xavier cand ne scrieti ceva? :)

 29. Pt ..Elis..Foarte interesant materialul pe care l-ai sugerat.Aproape toate vechile religii din zona Americii de sud despre care se vorbeste in material au avut ca zeitati creatoare a universului si a omului zeite.Este tot mai clar ca primii pasi ai omenirii au fost sub obladuirea Mamei.Cand si de ce a decazut femeia din dreptul de a fi zeita,mama,creatoare a universului?Interesant ca si in aceasta parte a lumii se vorbeste de un mare potop care a distrus tot ce era pe pamant.In aceasta zona in legendele guaranilor cea care reuseste sa se salveze este Chari Pire,care cu puterile samanice pe care le avea a dansat si a cantat un cantec sacru si a reusit sa se salveze pe ea si pe fiul ei.In Argentina de nord zeita Aquehua,Femeia Soare traia in ceruri cu alte zeite stele.Barbatii traiau pe Pamant ca jumatate om jumatate animal.Parca si in basmele noastre este o creatura Jumatate om-calare -pe -jumatate- iepure -schiop.Cand zeita vine pe Pamant cunoaste aceasta vietate si impreuna dau nastere primilor oameni. In Columbia este o Geneza frumoasa care spune ca intai a fost marea.Totul era intuneric.Marea era Mama si ea a fost nenascuta si era Izvorul etern.Ea era spiritul a ceea ce urma sa vina.Interesant.Ea a creat lumea in etape succesive.Omului i-a creat initial o forma subtila,apoi in alta lume i-a creat oasele,apoi in alta lume i-a creat inima….Se cam aseamana cu viziunile lui R.Steiner asupra modului cum a dobandit omul intr-un proces indelungat toate corpurile subtile pe celelalte planete si cel material la sfarsit,pe Pamant.Merita citit materialul.Multumesc..Elis!

 30. D-le D.Dumitriu am cateva intrebari pt. dvs.Faptul ca la inceputuri in multe religii Creatorul sau Zeita Suprema era femeia mi-l explic prin faptul ca poate omul din acele timpuri se trezea copil de mana mamei care-i daruia protectie,hrana si iubire.Apoi vedea ca ea aducea pe lume pruncii,deci viata venea prin ea.Poate aveti dvs alta explicatie,eu numai atat banuiesc sa fi fost.Cand insa si de ce a pierdut ea rolul ei,ce a dus la decaderea ei dramatica in unele culturi?Nu ma refer la perioada crestina despre care nu discutam.Ma refer la perioade mai indepartate,poate cunoasteti ceva in acest sens.O alta intrebare.Oare ati observat in decursul cautarilor si cercetarii asupra religiilor vechi ca si zeii,entitatile superioare au o nastere sau aparitie pt. ca de unele se spune ca era nenescuta ( Mother Sea ,creatoarea lumii in religia antica columbiana ),adolescenta,maturitate si o varsta a intelepciunii care fireste se desfasoara pe perioade indelungate? Sa va spun de unde mi-a venit aceasta intrebare.Pe masura ce citeam in pastilele dvs despre Lilith si despre Hekate am observat o schimbare de-a lungul timpului.Daca in perioada sumeriana si apoi ebraica era teribile,apocaliptica,cu un alai de dimensiuni cosmice,ucigatoare si inspaimantatoare,razbunatoare, mai apoi parca se domoleste pantru a aparea asa cum sugerati in Dragaica noastra.Isi pastreaza firea puternica,razbunatoare daca era nesocotita,avea coasa in mana dar era si cu spice in cosita,aducea flacara focului binefacator,lumina soarelui si dansul iar oamenii o sarbatoreau cu dansuri si cantece.Astept sa-mi raspundeti.Multumesc.

  • Dragos Dumitriu: De fapt, raspunsul l-ati dat singura – exista o tentatie a paradigmei controlate, sau controlabile, valabila si acum, vezi cazul interpretarilor Cuvantului, vezi cazul aparitiilor “Fecioarei”, si exista simtul direct, revelatia adevarata, necontrolabila, ca in cazul folclorului. E vorba si de Zohar, si de Dragaica si ale sale Sanziene… S-a decis scoaterea din zona divina si trecerea in zona abisala, demonica (in sens conventional). Nu s-a reusit, fiindca exista amintiri, vizuni, comunicari – dar si marturii sau probe pe care, cu mintea deschisa, le putem interpreta.
   Prima intrebare stiu ca va framanta, mi-am dat seama si cand ati comentat despre zeitele intunecate… Ei bine, pentru ca e o tema deosebita, vom organiza cea de-a doua conferinta pe acest subiect pe care dvs il sugerati. Va voi raspunde in spiritul materialismului dialectic si stiintific, pentru ca i dvs intrebati cam in acelasi stil, ceea ce nu e condamnabil. Amintiti-va mai intai cu ce e asociat raul si… femeia – cu haosul. De fapt, cu necontrolabilul, cu ceea ce nu se supune vraciului sau sefului de trib. Ori, spre deosebire de barbat care, din pacate pentru noi, e previzibil, fenomenele (interumane) legate de femeie sunt total necontrolabile – adica tot ceea ce tine de nastere, de seductie, de iubire, de atasamentul maternal… Totul e necontrolabil – ori asta nu convenea puterii, majoritar sau general masculina.
   Lasand insa dialectica stiintifica, va spun ca mi-ar parea rau sa va dau acum un raspuns. S-ar putea ca in obscuritatea timpului sa se afle ceva absolut halucinant. Oricum, vom mai discuta pe aceasta tema.
   Si ca sa am si eu un cuvant, ma mira timiditatea cu care (nu prea) abordati provocarea mea din finalul Dragaicei, apropo de “aparitii”…

 31. @Sanda : cu placere!
  Am observat o paralela intre legendele sud-americane si relatarile din Biblie legate de facerea lumii, si anume pasajul in care se spune ca la inceput Duhul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor.
  Un amanunt interesant este ca la Fatima Fecioara s-a aratat in si langa grota Sfintei Irina, un loc arhaic , datand din neolotic, de adorare a Zeitei Mame.

 32. Interesant si de neinteles e cum de doar statuietele sau icoanele Maicii Domnului sau ale lui Iisus au fost fotografiate sau filmate lacrimind sau pline de singe…vorba cuiva ” n-am auzit de vreun pitic de gradina sau o statuie a lui Buddha sa lacrimeze”…e posibil, nu zic NU..despre Akita unde s-au “crucit ” si japonezii e binecunoscuta povestirea..explicatii de genul ” condensul” sau ” furtune in statui” cred ca s deplasate…parerea mea despre legatura dintre Zeita Mama si Fecioara Maria am scris-o mai sus.

 33. ptr cei interesati cautati legatura ( conexiunea ) dintre dogoni-delfini-steaua Sirius..asta ptr cei care cred ca suntem singuri si de capu’ nostru prin galaxie.

 34. Va multumesc pt. raspunsuri.Cred ca aveti dreptate si eu simt ca s-a incercat scoaterea lor din scena dar ce este viu nu poate fi inlocuit cu chipuri de carton.In toate timpurile au existat interese care au incercat sa impuna o divinitate sau alta.A durat exact cat a durat puterea respectiva si a plecat.Memoria colectiva are pastrata in ea amintirea tuturor pasilor parcursi.Pe masura ce citesti despre vechile religii,zeitati,miturile si legendele popoarelor simti puterea lor,este o bogatie de mesaje,ele traiesc prin diversitatea lor,nu sunt schematice,palide.Cine poate crede ca s-au pastrat mituri si legende mii de ani despre ceva care nu a existat,omul isi aminteste si nu va uita.Am mai observat ceva,omul simplu are o intelepciune care-l ajuta sa nu se lase pacalit si daca vede ca se da ordin sa se bata campii nu se opune , ingroapa in suflet credinta lui,o spune in soapta copiilor in fapt de seara sub forma de basm si totul traieste mai departe.Cred ca omul se poate lipsi de hrana,de confort,poate indura chinuri si poate sa-si dea viata,dar nu se poate lipsi de credinta, de speranta,de frumos.Nu stiu cum reusesc sa ma exprim in stil materialist-dialectic pt ca nu am studiat de loc aceasta iseologie.Imi pare bine ca veti aprofunda subiectul propus si abia astept.Poate reusiti sa cititi link-ul propus de ..Elis..sunt multe lucruri incitante in material.Sunt aspecte absolut originale in religia straveche a Americii de Sud ca si in cea australiana pe care o citesc acum.Adevarul este ca daca intri in acest domeniu nu mai iesi curand.Exact cum spuneati,cei vechi te farmeca si vrei sa ramai pe taramul lor.

  Dragos Dumitriu: Citez trei idei din comentariul dvs: 1.”Cine poate crede ca s-au pastrat mituri si legende mii de ani despre ceva care nu a existat,omul isi aminteste si nu va uita.” – nu numai ca sunt de acord, este baza demersului meu in zona Supranaturalului.
  2. “Am mai observat ceva,omul simplu are o intelepciune care-l ajuta sa nu se lase pacalit si daca vede ca se da ordin sa se bata campii nu se opune , ingroapa in suflet credinta lui, o spune in soapta copiilor in fapt de seara sub forma de basm si totul traieste mai departe.” – nu stiu cata intelepciune are omul simplu, dar sunt sigur ca are o sinceritate, o onestitate, care datorita asa-zisei evolutii dispare. Ori, este greu sa stergi ceva care a fost exprimat, relatat cu sinceritate.
  3. “Cred ca omul se poate lipsi de hrana,de confort,poate indura chinuri si poate sa-si dea viata,dar nu se poate lipsi de credinta, de speranta,de frumos.” – daca vorbiti de oamenii care apar in mituri, in istorie cred ca aveti dreptate. In privinta omului zilelor noastre – de ce nu al zilelor de pe urma – credeti ca se mai pot gasi zece oameni de felul expus de dvs, in aceasta Sodoma globala?

 35. Scuze..”nu am studiat de loc acesta ideologie..”am gresit,uneori nu am rabdare sa verific si in focul creatiei auneca degetul pe taste.

  Dragos Dumitriu: Nu vorbeam de aplicatia acestei metode de cercetare in ideologia marxista, ma refeream la metoda ca atare – pentru care am tot respectul.

 36. Pt Elis..mi-a facut mare placere link-ul pe care l-ai recomandat.Se poate comenta foarte mult pe marginea lui.Nu stiu insa daca ceea ce citim noi acum nu este influentat de crestinism ( sa fi aparut dupa crestinarea popoarelor din A.de Sud )si sa nu fie texte mai vechi.Aceasta este problema cu ceea ce citim acum nu avem certitudinea ca este ceva vechi sau este ceva aparut in alta etapa istorica si sa fi suferit influente din acea perioada.Textul acela de Geneza din Columbia despre Mother Sea este proape identica cu inceputul Genezei din Biblie.

 37. pt..Mihai..Am sa caut ceea ce sugerezi tu mai ales ca am citit o nuvela stiintifico-fantastica despre o femeie de pe alta planeta care apare pe tarmul marii venind din apa.Se desfasoara o poveste intreaga si la final cand ea trebuie sa plece el crede ca il va lua pe planeta ei dar din larg apar niste delfini care o inconjoara si ea ii spune ..nu pentru voi am venit ci pentru ei..!!”Cand am citit-o a avut pentru mine un impact deosebit.

 38. Domnu’ Dragos..” in obscuritatea timpului de afla ceva abs. halucinant”… cind prezentati concluziile sa mi spuneti si mie ! serios…

 39. Inca odata revin cu acelasi link , insa voi atasa mai multe detalii
  In general este dedicat lui Mihai, dar…acum il recomand tuturor.

  http://ro.orthodoxwiki.org/Protoevanghelia_lui_Iacov

  “Protevanghelia lui Iacov, cunoscută şi sub numele de Evanghelia după Iacov sau Evanghelia copilăriei după Iacov este o scriere datată, în general, ca fiind din secolul al II-lea. Este o evanghelie apocrifă care a era citită pe scară largă dar niciodată acceptată în canonul Noului Testament.
  Conţinutul acestei evanghelii descrie naşterea şi copilăria Maicii Domnului, creşterea ei şi logodna cu Iosif şi apoi naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos. Unul din cele mai înalte porţiuni este Lamentarea Anei. O temă centrală este lucrarea şi harul lui Dumnezeu în viaţa Mariei, curăţia ei personală şi fecioria ei pururea, înainte, în timpul şi după Naşterea Mântuitorului, aşa cum a confirmat moaşa după naştere şi “Salomeea” (poate Sfânta Salomeea, ucenica lui Iisus menţionată ca prezentă la locul Răstignirii în Evanghelia după Marcu). Cu toate că lucrarea nu este parte componentă a canonului oficial creştin, şi deci o “apocrifă”, Evanghelia după Iacov poate fi cel mai vechi document păstrat până în zilele noastre atestând cinstirea Maicii Domnului şi pururea fecioria ei (este posibil ca lucrări anterioare acesteia să se fi păstrat sub formă de citate în lucrări ulterioare.)

  Lucrea se împarte în trei părţi egale: primele opt capitole conţin povestea naşterii şi copilăriei deosebite ale Mariei, următoarele opt capitole privesc criza declanşată de iminenta transformare în femeia a Mariei şi deci posibilitatea de a murdării astfel templul, încredinţarea ei lui Iosif ca logodnic şi gardian şi testarea fecioriei ei; iar ultimele opt capitole relatează Naşterea Domnului împreună cu vizita moaşelor, ascunderea lui Iisus de Irod într-o iesle şi chiar, paralela ascundere a lui Ioan Botezătorul de Irod în munţi împreună cu mama sa Elizabeta. These legends appear to be embellishments upon the stories given in the Evangheliile după Matei şi Luca.
  Pe lângă tradiţiile extracanonice descrise în Protoevanghlie se numără prezentarea lui Iosif ca văduv cu mai mulţi copii, Naştrea lui Iisus într-o peşteră şi mucenicia lui tatălui lui Ioan Botezătorul, Zaharia în timpul masacrului copiilor.”

 40. ..si referitor la acele filmari cu Soarele postate de mine..poate ptr unii par deplasate” ce-o fii avind asta de pune asa ceva pe site?!”..insa un mesaj de SUS cred ca exista, poate ceva de genu ” nu fiti asa siguri cum zic astronomii vostri ca Soarele o sa stea aici la loc sigur milioane de ani, c-o sa dea energie continuu”..poate brusc se schimba si se deplaseaza putin, o ia din loc cum se vede clar in filmari, poate cade,sau luna n-o sa mai reflecte lumina soarelui intr-o zi ( sunt filmari si cu “Dancing Moon”)..indiferent ca unii cred sau nu fenomenul exista si astronomii sunt depasiti..iar un mesaj cifrat este…Apropo’ si de ce v-am trimis,toate astea !

 41. Sa fie oare “fiara”care incearca sa transforme albinele in niste muste ce roiesc in jurul unei coji de pepene?Ar fi binevenita parerea unui sociolog care sa ne explice putin cauzele acestor fenomene sociospirituale.
  Cum e posibil ca acele cateva miliarde de oameni sa nu faca altceva decat sa construiasca niste sisteme care nu au ca scop decat exploatarea si degradarea conditiei umane pe toate planurile inclusiv pe cel spiritual???Poate fi judecat un om manipulat?si stati sa vedeti ca asta este doar un inceput.ma intreb cam cate mii de ani ne vor mai trebui si noua,cei de jos,sa putem muri linistiti?:”evenimentul” de anul acesta din Japonia m-a dat peste cap…NU MAI INTELEG NIMIC!AAA stai ca avem o scuza:ei nu sunt crestini.Ma intreb la cine se vor duce crestinii cand in urma unui experiment esuat apele internationale vor fi infestate de o bacterie nu tocmai benefica vietii sau cand in urma unui eveniment nepravazut omenirea va mai ramane cu resurse doar pt urmatorii 30 de ani.???oare probleme de genul acesta dc.nu ne punem ca sa ne unim asa cum se intampla in cazurile mai sus mentionate?

  Dragos Dumitriu: Poate ca raspunsul sta tocmai in “Metamorfoza spirituala”. Chiar asa, ce intelege purtatorul acestui username prin respectiva sintagma, mai ales in sensul interventiei?

 42. Eu cred in mituri si legende,in basme ,ele sunt zestrea de intelepciune si de adevar care ne vine de la stramosi.Nimic nu se transmite daca nu este probat de timp.Nu are valoare dispare,nu poate ocupa un loc in memoria colectiva.Am mai observat ceva,daca ne uitam la tv,indiferent pe ce canal, vedem o Romanie si o lume dezastroasa,in pragul disperarii si a decaderii fiintei umane!Daca uitam de tv si ne ducem in calatorie in tara si in lume tabloul se schimba.De ce trebuie sa ni se inoculeze ideea ca nu mai putem face nimic,ca totul este pierdut si ca nu ne mai ramane decat sa punem mainile pe piept si sa speram ca vom muri printre primii??!D-le D.Dumitriu nu vreau sa citesc asa ceva de la dvs.Oamenii au inteles ca nu le mai vine nimic din cer si nici de la guvernanti nu se mai asteapta de mult la ceva coerent cat de cat.Cei care au plecat au trait in alta lume si au vazut ca se poate trai in lege si castiga bani buni chiar daca munca este grea.Multi dintre copiii nostri care au facut studii afara sunt reale valori si unii dintre ei au chiar posturi bine platite.Am intalnit in metrou un batran de 74 ani care era f. sprinten,venea din Germania era specialist in turnat fundatii si i-au dat drumu in concediu dupa ce le-a promis ca se intoarce dupa 2 sapt.L-am intrebat de ce mai munceste pe santier la varsta dumnealui si mi-a spus ca nu ar putea sa stea degeaba,ca-i place sa munceasca dar ca nu accepta sa-si bata joc de el cineva si munceste afara.Tinerii care au muncit afara si-au facut niste casute o minune,se simte ca si-au castigat in primul rand respectul de sine.Mi-a povestit o tanara care ingrijeste un batran in Spania ( munca de loc comoda si plina de raspundere )are 4 copii lasati cu tatal si soacra ( nu va spun ce copii !!).Copiii batranului vor sa-i ajute copiii sa studieze ca rasplata ca fiind multumiti de ea nu au fost nevoiti sa-si trimita tatal la azil.Ea se ocupa de menaj dar il si plimba prin muzee,ii citeste,ii pune muzica si discuta despre cele doua tari.Batranul este expert in istoria Romaniei.O sa spuneti ca numai cei care au plecat au reusit .Nu este adevarat,sunt si la noi oameni care nu se lasa si reusesc.Este adevarat ca este foarte greu aici sa te lupti cu lenea,coruptia si cu obiceiul de a pune bete-n roate dar cand a fost usor pt. omul de rand?Omul asteapta numai sa se scuture jugul, sau macar sa se slabeasca putin sa simta un pic de sprijin din partea celor ce hotarasc,atat.Spunea d-nul Harbuz ca a umblat prin tara din usa-n usa ~600 km si a ramas impresionat ca oamenii nu stiau nimic despre fondurile europene.Pai cum sa stie cand totul este dirijat!Nu vreau sa intru in politica pt ca nu este subiectul acestui site,si bine ca este asa.

 43. pt mihai…faceam referire la “miscarile mariene” ,la acele adunari periodice …cu ocazia Sfintelor Sarbatori…

 44. si unde bine inteles vine foarta multa lume…care inca nu a observat ca spiritualitatea se combina cu toate planurile realitatii si mai ales cumanifestarea liberului arbitru,care am impresia ca nu mai exista decat in subconstient…

 45. ma abtin sa-mi exprim parerea,nu vreau sa desacralizez aceasta sintagma…prefer ca fiecare sa inteleaga cat poate…

 46. metamorfoza spirituala: :) … parca ma “vad” pe mine acum ceva timp (referitor la postarea de la 12:45). In mare ai dreptate, insa… “spiritualitatea se combina cu toate planurile realitatii si mai ales cumanifestarea liberului arbitru”. Uiti de cele 7 legi ale intregului si mai ales de asta: “6.Legea Cauzei si Efectului: Orice cauza are efectul sau, orice efect are o cauza, totul se intampla conform Legii, hazardul nu este decat un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase planuri ale cauzalitatii insa nimic nu scapa Legii. Actiune si Reactiune.”
  Lege valabila indiferent de religie, filosofie si ce mai vrei tu.
  Tinta este aceasi…doar drumul pe care il alegem sau metoda de deplasare catre tinta , ne creeaza iluzia de liber arbitru. Ideea este foarte discutabila si “alunecoasa”. Nu intodeauna cea mai scurta cale intre 2 puncte (care ar fii o linie dreapta), este si cea mai benefica.
  Termenii de cale, drum, in cazul de fata – nu isi au intelesul doar cel spiritual ci… generic.
  Daca am inteles gresit ideea pe care ai vrut sa o transmiti, imi cer scuze si te rog sa revii cu explicatii.
  Namaste.

 47. “Poate fi judecat un om manipulat?”
  Oare nu asta facem tot timpul?
  O persoana “manipulata” care este sigura de “informatiile” pe care le are si de sistemul ei de valori – va merge pina in pinzele albe in a’si le sustine. Convinsa de justetea acelor adevaruri pe care le are (iau fost indoctrinate), nu are cum sa realizeze corectitudinea si valoarea intrinseca si din alta perspectiva – atata timp cit accepta acea indoctrinare. Neexistand motive de contradictii psihoanalitice vis-a-vis de dogma (fara sens religios) si realitate, ei bine aceea persoana va crede in continuare in doctrina insuflata. Tine foarte mult de caracterul fiecaruia (indiferent de cunostiintele pe care le are)daca vede dincolo , sau nu, de aparenta de moment. O data primite informatii care sustin (mai mult sau mai putin), rezoneaza, sau intaresc ceea ce el stie deja, iar efectul de turma este la loc de cinste, se intaresc si mai mult credintele in acele “manipulari”. Cred ca tine mai mult de nivelul de constiinta al fiecaruia, modul in care acceptam si analizam informatiile primite. Vrand-nevrind toate informatiile primite sunt trecute si analizate prin filtru cunostintelor pe care le posedam (inclusiv postarile de pe acest blog o dovedesc)si implicit reactia este pe masura. O acceptam sau nu, o judecam, o prelucram (pentru a fi sau nu “digerabila”)informatia are caracter de manipulare.
  Pentru mine “Fericiti cei saraci cu Duhul” are exact acest inteles. Neavind o viziune de ansamblu … nu ai perpective, deci … nu ai “probleme”.

  Namaste

 48. Citesc chiar acum o carte numita EFECTUL LUCIFER scrisa de un psiholog american,Philip Zimbardo, ati fi surprinsi sa vedeti cum de fapt caracterul si comportamentul unui om “moral, corect si cinstit” poate fi schimbat in cateva ore de factori situationali si sistemici, de anonimitate,de puterea pe care o dobandeste, etc…V-o recomand din tot sufletul, va veti uita cu alti ochi la voi insiva dupa ce o cititi

 49. Cum deosebesti ..efectul de turma de momentele in care mai multe persoane au aceeasi parere sau traire la un moment dat?Americanii au avut “noroc sau atat a sunat avertismentul”.

 50. Fantastic,simt nevoia sa multumesc utilizatorilor acestui blog:Va MULTUMESC CA EXISTATI.Pacat ca nu am si timp suficient sa ma dedic asa cum mi-as fi dorit.

 51. pt D-na Sanda:va rog sa reformulati prima intrebare.
  “…atat a sunat avertismentul”nu am capacitatea de a va raspunde la aceasta intrebare.In general ma feresc sa “prezic evenimente”,e foarte riscant si daunator constiintei(valabil pt cine o are).Puteti raspunde singura ,notati raspunsul pe un carnetel si incercati sa memorati “emotional” momentul in care ati raspuns.timpul va va confirma daca ati presimtit corect sau nu.

 52. pt Goldix:se vede ca stam in copaci diferiti:).Pai,daca nu exista L.B.atunci cum ramane cu legile astea care-s mai mult niste definitii neexperimentate(manipulare…) ale relitatii sociale?cand te intalnesti cu o lege ce faci?o inacalci sau nu?ratiunea si instinctele ma intreb ce rol mai au ele in spiritualiate…ma uit in jurul meu fotografiez si filmez mental foarte mult “exteriorul si interiorul”si-ti spun sincer ca nu mai stiu de unde provine spiritualitatea,considerand ca,conform principiului piramidei, in varf acolo,acei elitisti sunt si spirituali,cred ca nevoia lor de a transcede a facut ravagii…Mentionez ca in general comentariile mele au speranta ca vor fi “vizualizate” macar de un elitist.Nu incerc sa transmit decat emotii sincere,ma zbat sa emit dintr-un plan al realitaii din care cred ca “varfurile “s-au desprins de mult, DE acolo de unde inca mai este neamul lor,radacinile si baza din care provin nu numai genetic cat si spiritual.Am speranta ca destinul nostru,al majoritatii,nu este condus,modelat in totalitate de fii de curve si de tradatori.La noi in Romania “sistemul”trebuie sa-si manifeste respectul pr responsabilitate.Nu mai este timp pt reintoarcerea la feudalism si mitologie antica.Daca cineva are credinta ca ROMANIA ESTE POPOR ALES sa se mai gandeasca…CURAJ SI INTELEPCIUNE,LUMINA SI IUBIREA LE PRIMIM IN FIECARE ZI DE LA DUMNEZEU!
  (…un fel de “NAMASTE” )iti multumesc ca ma pot bucura de atentia ta.:)

 53. Pt..metamorfoza spirituala..Imi pare rau de oamenii obisnuiti si care nu au nici o putere de decizie dar care trebuie sa indure ceea ce este de indurat.Este greu sa fi prima mare putere mondiala in acest fel!!Am spus asa pt. ca eu cred in cauza-efect,cred ca nu pleci de-aici pana nu platesti toata factura.Imi aduc aminte ce a fost dupa ce s-a napustit “marele” Nato cu crema puterilor militare asupra bietilor sarbi.Or fi facut si ei destule dar totusi…Atunci stiu ca am avut un sentiment de rusine pt. ca in decursul veacurilor am avut multe de indurat impreuna si voevozii nostri au avut ca doamne unele domnite sarboaice.Imi doresc din tot sufletul sa nu fie prea scumpa plata dar si oamenii simplii din Irak,Afganistan,Africa,Libia,etc au suferit mult .De ce nu suntem oare lasati fiecare sa ne traim viata asa cum credem fara sa ne mai “lumineze” ei ?!Am simtit bucuria ta si cred ca ai aceeasi parere cu mine.Nu trebuie sa asteptam plata si rasplata,am fi prea mici la suflet si ar fi pacat!

 54. Este asa de frumos Pamantul,am fi avut tot ce ne trebuie ca sa fim fericiti si sa traim in pace,cand si de ce s-a produs ruptura si am dorit mai mult decat putem folosi vreodata?

 55. I just want to mention I am just new to blogging and definitely loved your blog. More than likely I’m likely to bookmark your website . You certainly have tremendous well written articles. Thanks a bunch for revealing your webpage.

 56. Oameni buni: ptr Metamorfoza spirituala si Sanda – nu cautati sa mai dati vina pe “cineva” acolo “sus”. Intodeauna pentru cei de “jos” vor fi cei de “sus”. Cei de “jos”, ai vor, si le accepta conducerea celor de “sus”.Doar trebuie sa fie cineva de vina nu?!?… ( Oricine e de vina numai eu nu) :)
  Inca o data recititi cu “ochii deschisi” si cautati sa percepeti “simplitatea” si intelesul cuvintelor din Cele 7 legi ale Intregului.
  Metamorfoza spirituala…nu poti incalca aceste legi. Orice ai face sa le icalci, nu ai face decit sa le sustii.
  Namaste

  Preluate de pe blogul lui Oreste:

  Cele 7 legi ale Intregului

  1.Legea Mentalismului: Totul este spirit, universul este mental.

  2.Legea Corespontentei: Ceea ce este sus este si ceea ce este jos, Ceea ce este jos este si ceea ce este sus.

  3.Legea Vibratiei: Nimic nu este in repaus, totul se misca, totul variaza.

  4.Legea Polaritatii: Totul este dublu, orice lucru are doi poli, totul are doua extreme, asemanatorul si neasemanatorul au aceeasi semnificatie, polii opusi au o natura identica insa de valori diferite, extremele se ating, toate adevarurile nu sunt decat semiadevaruri, toate paradoxurile pot fi conciliate.

  5.Legea Ritmului: Totul se scurge inauntru sau in afara, orice lucru are durata sa, totul evolueaza apoi degenereaza, balansul pendulei se manifesta in toate si masura oscilatiei sale la dreapta este asemanatoare cu masura osicilatiei sale la stanga, ritmul este constant.

  6.Legea Cauzei si Efectului: Orice cauza are efectul sau, orice efect are o cauza, totul se intampla conform Legii, hazardul nu este decat un nume dat unei legi necunoscute, sunt numeroase planuri ale cauzalitatii insa nimic nu scapa Legii. Actiune si Reactiune.

  7.Legea Genului: Este un gen in toate lucrurile, totul are principiile sale, Masculin si Feminin, genul se manifesta pe toate planurile.

 57. Ar fi foarte bine daca ai citi atent cele scrise.Am subliniat mereu ca noi cu felul nostru de a gandi,crede si actiona ne influientam viata noastra si a tuturor fiintelor cu care traim pe pamant.Chiar ma doare ca lacomia noastra a distrus atata frumusete si chinuie celelalte fiinte care nu au cum riposta si nu se pot apara de invazia noastra.Cred ca legile naturii si ale universului sunt la fel de impartiale ca si cele ale fizicii, nu cred ca cineva ne pedepseste ci tot ceea ce facem,gandim si vorbim,faptul ca incalcam aceste legi ne aduc toate neajunsurile si necazurile.Dumnezeu si toate entitatile superioare au mult de lucru si cred ca incearca sa ne atentioneze,sa ne ajute sa nu avem parte chiar de tot ceea ce meritam.Legea cauza-efect este la fel de reala ca si legea atractiei universale.Se vede totul clar si cu ochiul liber.Daca ai inteles altceva din ceea ce am scris sau nu ai citit atent sau exprimarea mea nu a fost suficient de clara.Iti multumesc ca te intereseaza.

 58. pt Goldix:.Are cineva curajul si capacitatea sa se puna cu adevarat intr-o antiteza cu planul divin?Constientizarea necunoasterii,cred eu ca este un dar,un semn evident ca DIVINITATEA ne iubeste.Multi probabil ca presati de aceasta teama de necunoscut ajung sa fie egoisti,lacomi,nemilosi,si eu am fost unul dintre ei(si poate inca mai sunt!?).Divinitatea asteapta de la noi,vrea mai mult,si mai mult,cu alte cuvinte vrea sa interactionam.Cum ar fi sa cred ca eu mai am o sansa iar altii nu?Adica unul va pleca in iad iar eu voi fi in rai!?!?Sa fim seriosi…in prezent cred ca mai importanta decat teama asta subconstienta de pedeapsa,de moarte,este INFORMATIA.Consider ca adevarata cale spre ceea ce simt eu ca vrem sa ne indreptam cu totii,indiferent de tabara din care facem parte, este CUNOASTEREA.

 59. george … :) unde dai si unde crapa!?!
  Astea sunt genul de discutii pe care ar trebuii sa le avem face-to-face.
  Ideea era ca : metamorfoza spirituala are dreptate (parerea mea personala) referitor la impartirea “beneficilor” in functie de religie si mai ales conceptia ca , crestinii ar fi mai cu mot fata de ceilalti.
  Dezacordul a aparut la “Cum e posibil ca acele cateva miliarde de oameni sa nu faca altceva decat sa construiasca niste sisteme care nu au ca scop decat exploatarea si degradarea conditiei umane pe toate planurile inclusiv pe cel spiritual???Poate fi judecat un om manipulat?si stati sa vedeti ca asta este doar un inceput.ma intreb cam cate mii de ani ne vor mai trebui si noua,cei de jos,sa putem muri linistiti?:”evenimentul” de anul acesta din Japonia m-a dat peste cap…NU MAI INTELEG NIMIC!AAA stai ca avem o scuza:ei nu sunt crestini.”
  1 – Intodeauna se va gasi cineva care sa te exploateze (inclusiv prin religie)
  2 – Da , putem fi judecati, ce!? …acum ca constientizati ca sunteti manipulati nu va mai lasa-ti manipulati? Acordul tacit este o forma de acceptare, neauzind de nici unul ca ar fi luat masuri sub o forma sau alta – ei bine…putem fi “judecati”.
  3 – nelamurirea fata de “evenimentul” din Japonia nu i-L putem imputa divinitatii, oricare ar fi ea sau cum am vrea sa-i spunem (pentru asta am invocat legea cauzei si efectului)
  Daca a vrut doar sa ne sublinieze ca ideea crestinismului , ca toti ceilalti care sunt pagani nu vor ajunge in rai , este o aberatie, ei bine … mea culpa.
  Ce ma deruta foarte tare si aici (pe acest blog) si in alta parte :”Nu incerc sa transmit decat emotii sincere,ma zbat sa emit dintr-un plan al realitaii din care cred ca “varfurile “s-au desprins de mult, DE acolo de unde inca mai este neamul lor,radacinile si baza din care provin nu numai genetic cat si spiritual.Am speranta ca destinul nostru,al majoritatii,nu este condus,modelat in totalitate de fii de curve si de tradatori.La noi in Romania “sistemul”trebuie sa-si manifeste respectul pr responsabilitate.Nu mai este timp pt reintoarcerea la feudalism si mitologie antica” si “De ce nu suntem oare lasati fiecare sa ne traim viata asa cum credem fara sa ne mai “lumineze” ei ?!” … ei bine – raportarea asta la NEAM, la destinul POPORULUI, la DREPTUL nostru de a nu mai fi “iluminati” – de cine?, care – ei?!
  George … odata obtinuta cunoasterea, la ce-ti foloseste? Hm … vei spune – “daca am fi mai multi, am face…am drege”. George … suntem “mai multi” si nu facem NIMIC pentru ceilalti. Daca am ajunge sa o facem … am deveni EI – “iluminatii”.
  Puterea corupe…
  Vei obtine cunoasterea, si ai sa realizezi ca e mai bine sa lasi mocirla asa cum este, fara sa intervii, sa dai posibilitatea tuturor sa “urce” sau sa “coboare”, sa devina “picaturi” individuale fiecare.
  Acum am realizat…ca poti avea INFORMATIA ,dar asta nu presupune automat si CUNOASTEREA.

 60. George, cred ca tu ai spus un mare adevar.Cu cat cunoastem mai mult prin exp. proprie sau prin informatie cu atat ne dam seama ca avem in fata un domeniu infinit si ca manifestare efectiva si ca informatie ( din trecut sau din prezent).Este bine ca nu cunoastem decat ceea ce putem cuprinde fiecare cu mintea si cu sufletul.Este bine ca nu ni se dau pe mana toate tainele,Doamne cine stie ce am face cu ele.Nu cred ca este posibil binele meu fara binele celorlalti,nu se poate.Nu poti fi tu bine si sa-i vezi pe altii ca se chinuie si sufera,poate doar daca-mi pierd mintile.Cea mai grea povara a celor care traiesc mult este ca asista la suferinta si plecarea din lumea asta a celor dragi!Ce poti sa spui despre cel ce a zis ca doreste sa se reancarneze de atatea ori pana cand ultimul om va reusi sa ajunga la iluminare.Ce dovada de iubire superioara mai mare vrem?Da exista o sete de cunoastere a rostului nostru,a propriei fiinte,a tot ce ne inconjoara care va ridica omul din foamea si lacomia in care s-a complacut pana acum!

 61. Totul exista cu voia lui Dumnezeu, si “binele” si “raul”. Aceste concepte au slujit paradigmei dualitatii, avand bineinteles si manifestari fizice, ajutand astfel evolutia “psihologica” a Umanitatii. A sosit momentul sa adaugam paradigmei “creierului stang” pe cea a “creierului drept”, scopul “final” fiind apropierea de constiinta divina. Aceasta evolutie in constiinta nu poate fi suprimata, “haosul” avand doar un rol de catalizator, iar cum este o zona a liberului arbitru, alegerea va fi a fiecaruia.

 62. pt Sanda:”…cel ce a zis ca doreste sa se reancarneze de atatea ori pana cand ultimul om va reusi sa ajunga la iluminare.Ce dovada de iubire… “la cine ati facut referire?”Exista omul acesta?”

 63. Pt.Goldix…Cand am spus ca ar fi mai bine sa ne lase sa ne traim viata asa cum putem fiecare sa nu ne mai “lumineze” ei ma refeream la cei care considera ca trebuie sa aduca ei lumina democratiei si unde se vrea si unde nu se vrea,si unde se potriveste si unde nu se potriveste.Se considera indreptatiti sa ucida,sa jefuiasca,sa distruga vieti si destine in numele unor idealuri pe care nici ei nu le mai respecta la ei acasa.La asta m-am referit ,nu la Iluminare!Da detinerea Informatiei nu presupune automat ca ai Cunoasterea.Nu esti capabil sa obtii Cunoasterea cu toata Informatia din lume si din alte lumi daca nu ai tot ce este necesar pt. asta.

 64. :) am facut un experiment, am “dat” cuiva “informatie” spunindu-i despre ce este vorba (a detine INFORMATIA nu presupune si CUNOASTEREA) – unei viitoare psiholoage – care bine’nteles ca nu a crezut (in prima faza), dupa care … pur si simplu a fost bulversata. I-am demonstrat (cu informatii deja cunoscute si stiute de ea) ca nu are CUNOASTEREA. A cam ramas blocata realizand ca stie o gramada de lucruri si tot’odata … ca nu cunoaste nimic.
  Nasol moment :) .
  Namaste

 65. Pt.George..am auzit citata de doua ori aceasta fraza si nu am reusit sa aud cine a spus-o.Cred ca a fost vorba de Dalai Lama ca de el era vorba dar se poate sa fi fost citat din cele spuse de altcineva.Cum nu am fost sigura am preferat sa nu dau o informatie gresita.Mi s-a parut prea frumos sa nu o scriu s-o citeasca si altii.

 66. Pt. Goldix..poate tu esti mult mai departe de mine,poate te preocupa mai de mult si ai avut acces la surse mai documentate.De multe ori am avut o experienta interesanta care mi-a intarit convingerea ca Informatia nu iti asigura Cunoasterea.Stim multe lucruri la nivel de Informatie.Exista un moment cand o intamplare ,o poveste spusa de cineva,un rand citit intr-o carte sau oriunde,o vorba aruncata de cineva pe strada sa-ti provoace asa o revelatie ca ceea ce ai stiut pana atunci iti patrunde in suflet si in intreaga ta fiinta si atunci Stii ceea ce Aflasei mai de mult dar nu facea parte din fiinta ta.Sau stiu cu mintea si cu sufletul ceva,este in inima mea si incerc sa o fac cunoscuta cuiva.Vad dupa cum primenste ca nu se duce nicaieri informatia pe care i-am dat-o si dupa ceva vreme vine la mine cu ochii stralucitori si imi spune ca pe o noutate si o mare descoperire ceea ce ii spusesem inainte.Nu este altceva decat faptul ca atunci prin propria fiinta a accesat si a primit ceea ce-i trebuia.

 67. Pt.Raluca Saita..Raluca, eu il vad pe Dumnezeu ca pe Tatal nostru Ceresc,ca pe Parintele nostru.Noi in cursul existentei noastre incalcam legile universale care sunt la fel de reale ca si legile fizicii.In momentul cand le incalcam,depinde de importanta lor,atragem conform legii cauza si efect, efectul faptelor noastre.Cred ca Dumnezeu si toate entitatile superioare se straduiesc sa ne faca sa intelegem unde am gresit,sa ne ajute sa pricepem ce trebuie sa facem in continuare asa cum un parinte bun face cu propriul copil.Si parintii mai pedepsesc copiii uneori dar este mereu langa ei sa-i ajute sa inteleaga.De fapt cred ca rolul unui parinte este sa fie alaturi la greu nu sa pedepseasca atunci cand copilul greseste.Cum alege si cum merge pe carare depinde de fiecare iar consecintele alegerii le suportam in mod egal toti indiferent cine suntem.

 68. PT GOLDIX:” … suntem “mai multi” si nu facem NIMIC pentru ceilalti. Daca am ajunge sa o facem … am deveni EI – “iluminatii”.
  Puterea corupe…
  Vei obtine cunoasterea, si ai sa realizezi ca e mai bine sa lasi mocirla asa cum este, fara sa intervii, sa dai posibilitatea tuturor sa “urce” sau sa “coboare”, sa devina “picaturi” individuale fiecare.”
  Eu am alta parere…Te inteleg dar nu sunt de acord cu tine.Si am sa ti explic si de ce:
  Cred ca “Cel ce nu poate fi numit” este in alta parte.Spun asta pt ca astazi am trait o experienta,care printre multe altele,m-a facut sa-mi aduc aminte si de spusele tale.Este vorba de o persoana pe care eu am intalnit-o astazi si despre care am sa ti povestesc printr-un scurt act narativ care se numeste:

 69. Astazi am intalnit o femeie in varsta de 78 de ani.Ajungand la ea acasa,a insistat sa mai stam cu ea de vorba.Ainceput sa-si spuna ofurile asa cum o face orice batran in ziua de azi…
  De aici incepe greul Doamna Sanda…Dupa cateva minute bune sufletul ei a inceput sa vibreze-n verseturi biblice cum n-am mai vazut niciodata:Dialoguri cu Isus si Creatorul,Crezul,Tatal Nostru,pasaje din Acatistul Maicii Domnului.Sufletul ei cantase o doina spirituala plina de lumina dar si de jale.
  Draga Goldix,acolo este “EL”.
  Cei despre care vorbesti tu sunt TRADATORII!

 70. pt.George..Avem in familie multe persoane trecute de 85 ani.Este un aspect al vietii la care nu ne gandim prea des luati de valurile vietii si ale dorintelor noastre care ne aduc mai multa sau mai putina fericire.Au imbatranit diferit dar se simte clar, din modul in care-si duc neputintele sau dupa modul in care ii multumesc lui Dumnezeu pt. tot ceea ce au avut si mai au inca, marele dar pe care il are credinta din sufletul lor.Nu sunt disperati desi unii sufera,nu sunt indarjiti desi unii au pierdut mult si mai pierd inca,multumesc pt. dragostea celor din jur ca pt o mare bucurie si isi ascund lacrimile ca sa nu vedem si sa ne intristeze.Sper ca vom imbatrani si noi la fel daca vom avea acesta ocazie si daca pt. noi va mai fi timp pt asta.Este foarte greu sa vezi din zi in zi ca asta nu mai poti,ca cei dragi trec dincolo sau sufera boli grele.Imi doresc din tot sufletul sa pot fi langa ei si sa le pot usura anii dar nu reusesc niciodata asa cum ar merita.Ma mangai cu ideea ca stiu ca sunt iubiti si suntem alaturi de ei dar nimeni nu le poate aduce inapoi ceea ce au pierdut.Exista insa si in acesti ani daruri deosebite si unii marturisesc ca au bucurii la care nu s-au gandit pana acum.Depinde de fiecare .Sa ne ajute Dumnezeu pe toti!

 71. Pt. Mihai..In ..Lilith,prima femeie,II, ..ti-am comunicat ceva care poate te intereseaza.Nu stiu daca te uiti acolo si te-am atentionat si aici.

 72. Sanda..din pacate prioritatile mele s-au schimbat nedorit in ultimii ani, adica tre’ sa am grija de starea de sanatate mai mult decit orice altceva, citit, vizionari etc..tot ce am postat comments aici chiar a fost un efort,,,nu vreau sa intru in detalii…daca poti sa mi spui nr din Formula As cu articolul la care faci referire ar fii perfect…despre ce m-ai intrebat , coborirea in Iad a Maicii Domnului,,nu e nimic de mirare din ce stiu eu ca documente..ptr ca Iadul le-a fost aratat vizionarilor din ultimele secole , inclusiv celor de la medjugorje..chiar spune in multe texte ca ” Acolo unde ma manifest Eu, si impreuna cu mine , Fiul Meu-Iisus- apare si Diavolul.” am gasit aceasta in multe dintre aparitii…numai ca Intunericul nu poate invinge niciodata Lumina !

 73. tot ptr Sanda..este o scriitoare Doina Hasnas Ciurdariu ce a scris 4 carti despre FEnom Medjugorje..printre care ” Medjugorje marturii neasteptate” ! nu le-am citit dar sper sa gasesc din ele.

 74. Sanda..vezi ca aici la articolul acesta..am postat ceva mai sus ..ceea ce s-a intimplat la Fatima, toate conexiunile dintre aparitii si fenomenele solare, vindecari, un document rar..daca l citesti te lamuresti cu multe.nici io pin acum vreo luna nu-mi explicam unele lucruri..chiar daca unii cred sau nu, fenomenele exista si nu pot fi contestate decit daca esti rauvoitor sau total p-afara cu subiectele.

 75. http://www.reginapacis.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Amarturie&catid=54%3Amrturii&Itemid=13&lang=ro ACESTA E CEL MAI BUN RASPUNS CARE POT SA TI-L DAU IN LEGATURA CU ARTICOLUL DIN F>AS DESPRE MEDJUGORJE..si ceea ce voi posta in continuare..marturia acestei fete am mai postat-o odata, dar cred ca locul potrivit era aici..nu trebuie luat totul de bun , dar merita citit.despre fenom. medjugorje concluzia mea este ca poate e ‘ ultimul mare avertisment dat omenirii’ !

 76. Mihai imi pare rau ca ai probleme cu sanatatea dar sunt sigura ca este numai o incercare si vei trece cu bine de ea.Credinta ta puternica te va ajuta!Cei ce spun ca totul se reduce la efectul placebo,la baloane meteorologice,la halucinatii traite de sute de oameni in acelas timp de fapt incearca sa se consoleze ca sunt singuri si pusti in inima lor.Fara credinta este de nesuportat sa traiesti ca inseamna ca nu ai decat corpul material cu care percepi lumea si toate celelalte straturi ale fiintei tale cu care te-a inzestrat Dumnezeu sunt asa de strivite si de sufocate ca nu le mai simti prezenta.Nu exista om care sa spuna ca este ateu si sa fie ateu.Este prea departe de el si nu se cunoaste de loc.

 77. Merci..da, l-am citit articolul..in ideea asta am postat ceea ce vezi mai sus…recunosc ca de genul acela de “exorcizari prin adormire ” n-am mai auzit..poate Domnul D.Dumitriu daca citeste si dinsul ne poate da unele repere sau lamuriri..e clar ca ceva s-a petrecut cu cei brusc ‘ prabusiti si adormiti’ in timpul slujbelor..altfel schimb. radicale din viata lor nu ar fii avut loc !

 78. in legatura cu articolul despre biserica din zona Medjugorje..acele ‘ exorcizari’ par mai mult un fel de purificari bruste prin inducere a unei stari hipnotice de somnolenta..nu e obligatoriu ca oamenii sa fii fost posedati in sensul in care se cunoaste termenul..nu reies din ce-am citit manifestari ‘clasice’ ale exorcizarilor..oricum, interesant si greu de dat o explicatie..n-am mai auzit, desi probabil nu e sg. biserica unde au avut loc astfel de manifestari..numai ca, asa cum ne-am obisnuit, multe fenomene sunt trecute sub..”tacere”.

 79. http://www.evz.ro/detalii/stiri/nasterea-maicii-domnului-sfanta-maria-mica-944640.html E un articol ce aduce unele lamuriri in privinta Ierarhiei Divine sa zic asa..pe partea de final. Eu nu prea sunt de acord cu titulatura de “Sf Marie Mica”, termen care creeaza confuzii.Din ce ati postat dvs. domnule Dragos Dumitriu in articol reiese ca Fecioara Maria nu ar prea avea nici un cuvint de spus in Sfera Divina sa zic asa..lucru contrazis de ceea ce citesc aici si de tot ce inseamna aparitiile asupra carora nu mai insist.am impresia ca de fapt rolul ei e diminat chiar de ierarhiile bisericesti din nu stiu ce considerente ” Asa cum aveti un tata si o mama pe Pamint , la fel aveti un Tata si o Mama in Cer, care va iubesc infinit mai mult” e un citat din mesajele din BOsnia. va dau dreptate in ce priveste apralela dvs cu Zeita Mama..dar am mai spus parerea mea odata…cred ca biserica scunde ceva in privinta Puterii Fecioarei Maria..eu am pus cap la cap informatiile ce le detin in leg. cu aparitiile si constat ca biserica a ascuns multe inclusiv asupra rolului pe care-l are Liturgia, unul chiar de vindecare despre care nu se prea spune nimic.

 80. …sa nu se inteleaga gresit ce am scris mai sus..dar cred dinspre cei ce iau decizii in rindul ierarhilor se ascund anumite lucruri legate de Puterea ce i-a fost data Fecioarei Maria si nu se scoate suficient in evidenta rolul Liturghiei, al anumitor slujbe in timpul carora se pot primi haruri mari, asta in functie de trairea si credinta fiecaruia ce ia parte la ele..sunt prea multe aspecte comune in mesajele date in timpul Aparitiilor in ultimele sute de ani ce nu contrazic nicidecum Evangheliile.

 81. Pt.Mihai..in timpul slujbelor in biserica se fac mai multe rugaciuni catre Maica Domnului si inchinari ale preotului la icoana Maicii Domnului dacat pt. oricare altcineva din Sfanta Treime.Deci ce trebuie spus mai mult,oamenii se cutremura si se inchina pana la pamant.Legatura cu Ea este mai mare pt. ca a fost om si a trecut prin atatea suferinte si stie cat de usor ne ratacim si cat de grea e viata omului.I se inchina toate entitatile ceresti si sunt sigura ca nu degeaba!

 82. Mihai..eu cred ca ceea ce se intampla cu oamenii aceia care cad la pamnat la Medjugorje este altceva.Cred ca ei, care in general s-au descris ca niste fiinte preocupate de material si ca au dus o viata mai zbuciumata, vin in contact cu energia Maicii Domnului si este o zguduire a intregii lor fiinte.Multi dintre ei marturisesc ca dupa asta viata lor s-a schimbat radical.Cred ca impactul este asa de mare ca nu pot suporta si cad la pamant.Cand am vazut prima data icoana Maicii Domnului de la Namaiesti ( care traditia spune ca a fost dintre cele 12 icoane pictate de Ap.Luca si a fost adusa la noi de Ap.Andrei) m-am inchinat ca la orice icoana si apoi am inceput sa ma rog.Dupa putin timp nu am mai putut sa stau in picioare si m-am dus putin cate putin in jos pana cand am ajuns in genunchi.Am inceput sa plang si nu am putut sa plec desi prietenii ma asteptau sa plecam.Se intampla in 90 deci nici vorba sa inteleg mare lucru din ceea ce mi se intampla.Acum s-a repictat chipul pt. ca din cauza vechimii aproape ca nu se distingeau trasaturile.Nu am vazut-o cu noul chip.Daca nu ai fost acolo merita sa faci un drum mai ales ca ai o asemenea aplecare spre Ea.

 83. Acum m-am uitat pe articolul pe care mi l-ai recomandat cu aparitia serpilor in timpul postului Maicii Domnului.Ce pot sa spun!?Impresionant.Ma gandesc ca sunt multe alte minuni nestiute si care le trecem cu vederea.Pierderea este a noastra!Nu stiu daca ai fost la Manastirea de la Namaiesti unde este una din cele 12 icoane pictata de Ap.Luca si adusa la noi de Ap.Andrei.Maica stareta Lucia ne-a povestit ca in timpul comunismului au venit de la Ministerul Culturii sa ia icoana sa o aduca la Bucuresti.Toata noaptea au stat maicutele la rugaciune si au cerut ajutorul Maicii Domnului sa nu plece icoana din manastire.Una dintre maici a adormit si l-a visat pe Arh.Mihail stand la poarta manastirii.A doua zi au venit cu masinile de la Bucuresti si au trecut pe langa manastire si au coborat pe langa ea si dusi au fost.

 84. Ptr djmihai:

  “UNUL DINTRE CELE MAI remarcabile exemple ale modului în care păgânismul babilonian a continuat să existe până în zilele noastre poate fi văzut în felul în care închinarea adusă Mariei a înlocuit închinarea antică adusă zeiţei-mamă.

  Istoria mamei şi copilului era în mare măsură cunoscută în Babilonul antic, dezvoltându-se într-o închinare instituită. Numeroase monumente din Babilon o înfăţişează pe zeiţa-mamă, Semiramida, cu copilul ei Tamuz în braţe.”

  Asta-i doar un mic citat. Te rog, citeste acest material INTEGRAL, mai ales ca tu personal recunosti ca pina la urma e vorba de …Zeita – Mama.

  http://religiatainica.go.ro/

  Namaste

 85. Pt Goldix : Eu pot cel mult sa-mi dau cu parerea despre ce am citit si despre ceea ce s-a confirmat in timp. Cei cu capacitati extrasenzoriale in mod sigur pot oferi clarificari si veni cu o gramada de argumente sau din contra , cu chestii care sa desfiinteze teoriile ! tot ce pot sa ti spun este ca nu stiu DE CE E ASA, insa am constatat ca ASA E ! am cautat o adresa a ta de e-mail insa blogul tau vad ca nu se poate accesa, iti trimiteam ceva interesant ce nu se poate posta pe blog aici.

 86. Nimeni nu poate sti cum Sf.Malachia(irlandez la origine) a vazut traseul, succesiunea a 100 si ceva de papi pina-n prezent, inca din 1200…insa realitatea istorica o confirma ! puse-n legatura cu textele de la La Sallete si Garabandal ne putem face o idee destul de clara despre viziunile acestea / nu cantitatea informatiilor e importanta , ci selectia si veridicitatea acestora .

 87. Pt Goldix : Daca nu-l ai inca textul original tradus din aramaica al rugaciunii ” Tatal Nostru” cauta-l si o sa vezi ca’s diferente de nuanta si nu numai f importante ce daca ar fii ajuns la oameni isi puneau multe’ntrebari si se luminau multe minti. ti’l trimit eu pe mail daca o sa postezi adresa.

 88. AHHH…TE ROG sa nu intelegi gresit ….ca as vrea sa-ti schimb…..credinta….sau ….altceva….vreau DOAR sa-ti arat si cealalta fata a monezii. Nu are rolul de a-ti uzurpa credinta. E doar un alt pct de vedere care trebuie trecut in revista. E cam ca..in presa. Dai dreptul la replica.

  Namaste

 89. L-as ruga pe domnul DDumitriu daca se poate documenta si stringe ptr un material vis a vis de asa zisele “Mirese Mistice ” ale lui IIsus adunate in timp..Teresa de Avila, Caterina de Siena..multe alte nume..ce mi ridica semne de intrebare serioase !..la fel pe partea cu cei stigmatizati se leaga de aceste cazuri mai putin mediatizate !

 90. Incerc sa vin cu niste completari legate de acest subiect controversat al Aparitiilor samd…Trebuie bine lamurit daca Ridicarea la Cer a Entitatii cunoscute de noi ca Fecioara Maria a fost cu Corp cu tot…documentele care le-am gasit eu asta spun ca dupa asa zisa adormire a fost ridicat intai Spiritul dupa care si corpul…
  Despre casa din Bethleem purtata prin diverse locatii de catre Ingeri si stabilita in Loretto am mai scris si se gasesc probe video s multe altele.
  Mult mai controversat mi se pare subiectul Invierii lui Iisus..asa cum am gasit recent unele documente si altele..daca ridicarea lui Iisus a fost cu Corp sau nu ii las pe cei care au anumite calitati sa vina cu lamuriri si idei…
  Subiectul ramine deschid d p meu de vedere si anii care vor urma pot aduce surprize nebanuite !

 91. Sunt dintre cei care merg destul de des la Medjugorje…..
  Anul trecut am fost la aniversarea a 30 ani de aparitii…Anul acesta voi merge in august.
  Eu cred ca in 1981 a fost o aparitie diferita de ceea ce se intampla azi acolo….

  Myryam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *