Masonerie şi creştinism – incompatibilitate sau dublă ipocrizie?

Masonerie şi creştinism – incompatibilitate sau dublă ipocrizie?

Motto: “Omul e un animal care se roagă la ceva.

Caută un model ideal. Și uneori nimerește, alteori, nu”

Petre Țuțea 

 

Am pornit de la o idee care aprinde spiritele bisericești tradiționaliste dar și pe ale multor credincioși – mai mult sau mai puțin evoluați.

Anume că între creștinism și masonerie există o stare de opoziție și de excludere.

Nu încerc să prezint o replică la aceasta afirmație, ci doar să propun o temă dezbaterii celor interesați.

Biserica acuză în sensul temei alocuțiunii mele mai multe elemente de teorie și ritualistică masonică. Mă refer, în primul rând, la o declarație oficială a Bisericii Ortodoxe a Greciei din anul 1933, document realizat în urma unei cercetări făcute Sfântul Sinod și de Facultatea de teologie din Atena. Acest material mi se pare important întrucât este și la ora actuală un element de referință pentru materiale de gen, iar în baza lui s-au luat măsuri în legătură cu masoneria, inclusiv cu cea română.

Dar iată câteva dintre argumentele bisericii Greciei. (la sfârșitul articolului meu veți găsi documentul integral, ca și o decizie a BOR din 1937, amândouă foarte interesante)

”Francmasoneria nu este o societate filantropică sau o scoală filosofică, ci constituie un sistem mistagogic (inițiatic n.DD) ce amintește de vechile credințe păgâne din care provine și a căror continuare și rod este. Acest lucru nu este numai recunoscut de membrii proeminenți ai lojelor, ba ei chiar declară acest lucru cu mândrie, afirmând literal: ’’Francmasoneria reprezintă supraviețuirea credințelor antice și poate fi numită păstrătoarea lor”; ’’Francmasoneria izvorăște din misterele egiptene’’; ”umilul atelier al Lojei Masonice nu reprezintă altceva decât peșterile și întunericul cedrilor Indiei, necunoscutele adâncuri ale Piramidelor, criptele mărețelor temple ale lui Isis; în misterele grecești ale Masoneriei, mergând pe strălucitoarele drumuri ale înțelepciunii deschise de marii inițiati Prometeu, Dionisos si Orfeu, se află formularea eternelor legi ale universului!”Această legătură între Masonerie și vechile credințe idolatre este mărturisită de toate ritualurile ce sunt interpretate în timpul inițierilor.

(…)

Creștinismul fiind o religie a revelației, cu dogmele și adevărul său, cere mai înainte de toate credința și își întemeiază morala pe harul dumnezeiesc; francmasoneria acceptă numai adevărul natural și aduce adepților săi libera cugetare și investigarea realității numai cu ajutorul rațiunii.

(…)

Prin inițierea masonică, creștinul ajunge frate cu musulmanul sau cu budistul, în timp ce creștinul neinițiat în Masonerie devine pentru el un străin.

(…)

Hiram este ”ca și Osiris, ca și Mithra, ca și Bachus una din personificările Soarelui.” Astfel Masoneria este, cum s-a și recunoscut, o religie foarte diferită, separată și străină de credința creștină. Acest lucru este arătat fără nici o îndoială de faptul ca ea are propriile-i temple cu altare pe care slujitorii lor le numesc ”ateliere ce nu pot avea mai puțină istorie și sfințenie decât Biserica ” și le caracterizează ca fiind temple ale virtuții și înțelepciunii unde Ființa Supremă este adorată și unde este învățat adevărul. Își are propriile ceremonii religioase, ca ceremonia adoptării – botezul masonic, ceremonia recunoașterii conjugale – căsătoria masonică, ritualul morții, consacrarea templului masonic și altele. Își are propriile inițieri, propriul ceremonial ritual, are ordine ierarhică proprie și o disciplină bine întemeiată.

Desigur, sunt greu de combătut anumite argumente – mai ales comparând faptele cu litera evangheliei…

Există în opinia mea o anumită ipocrizie și din partea celor ce spun că masoneria este creștină dar și a celor care spun că aplică învățătura lui Hristos.

Biserica mai condamnă ideea perfecționării omului în afara lui Hristos… Față de acest subiect am două obiecții: Hristos nu interzice perfecționarea în afara bisericii, iar pe de altă parte se pune întrebarea – biserica, din care învățături Christice a extras ideea creerii ierarhiilor pe grade bisericești în vederea perfecționării? Ori iertarea păcatelor, în urma unor acțiuni militare de exemplu, nu e tot o cale de perfecționare – pe care din nou nu o regăsesc în evanghelii…

În fine, biserica acuză ”venerarea” unui Dumnezeu metafizic, Marele Arhitect… Desigur, este un argument, dar totuși unde este greșeala? Este mai corectă definirea după puțina noastră minte a lui Dumnezeu și atribuirea unor ”porunci” în urma cărora ierarhii bisericii au împărțit dreptatea în mod cu totul arbitrar?…

Foarte ciudat, dar cercetarea nu include un element total necreștin, cel puțin aparent, al masoneriei – și anume jurământul prin care masonul este gata să-și dea viața pentru ceea ce reprezintă masoneria. De fapt, jurământul se referă la înalta spiritualitate, legată de divinitate, ce animă și este resimțită de adevărații inițiați, adică frații ce respectă principiile și spiritul masoneriei. Dar cum ar fi ca biserica să ridice această piatră, în condițiile în care au trimis milioane de oameni la moarte sau, mai rău, la crimă, în numele lui Hristos?! Probabil de aceea nici nu se ia în seamă acest argument…

Pe de altă parte, Masoneria, prin constituția lui Anderson se declară adogmatică… ceea ce este fals. Masoneria are dogme, are teorii pe care le expune drept adevăruri și dogme… Întrebarea care se pune, este dacă pot exista atât creștinismul cât și masoneria în afara dogmelor?

Să pornim de la definirea dogmei. Dicționarul explicativ spune cam așa:  Adevăr de credință cuprins în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, formulat de Biserică în mod solemn într-un sinod ecumenic sau prin consensus Ecclesiae dispersae, în vederea mântuirii. Sau teză, doctrină științifică, politică etc. considerate imuabile, acceptate și aplicate fără a se ține seama de condițiile concrete.

Constat că se pot enumera multe idei ale bisericii care sunt încadrate la categoria dogme. Spun idei ale bisericii pentru că, de fapt, nu sunt ale lui Hristos.

Dar nu cumva la fel este și în masonerie? Sau, mai bine zis, nu s-a ajuns tot acolo? Riturile, cu tot ce conțin ele, nu sunt, în mare parte, creații ajustate de om? Îmi vine în minte celebra frază din ritul deschiderii în grad de ucenic – să facem totul pentru desăvârșirea operei Marelui Creator…

Dar ideea comentariului este de fapt nu dacă putem vorbi de o masonerie creștină, pentru că nu putem vorbi de așa ceva în ciud unor afirmații ale unor masoni… care n-au legătură cu cunoașterea masonică, ci dacă cele două instituții, biserica și masoneria, trebuie să se se excludă.

Și cred că marea cheie e problemei se numește adevăr…

Pentru a încerca să ne apropiem de căutarea adevărului am apelat la un gânditor creștin – incomparabil, nu spun numai eu – Petre Țuțea.

Am extras câteva pasaje pe care le voi analiza. Citez:

”Am avut revelația  că în afară de Dumnezeu nu există adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu nici un adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, fiind transcendent în esență, sediul lui nu e nici în știință, nici în filozofie, nici în artă. Și cînd un filozof, un om de știință sau un artist sînt religioși, atunci ei nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă Maicii Domnului.

(…)

Acum, mai la bătrînețe, pot să spun că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există adevăr.”

 

Cum spuneam, un gânditor incomparabil!

Mă gândeam la statutul religiei creștine – o îmbrăcăminte finală și desăvâșită, o explicație a ceea ce este, a ceea ce va fi – dar mai ales a ceea ce a fost… Pentru că, pentru mine, a înțelege și respecta trecutul este ceva sacru, ubicuu în toate formele sale, dar este și mental și organic.

Dar brusc îmi aduc aminte de primul cerc al Infernului lui Dante, Limbul, locuit de cei ce nu au avut cum să fie creștini, pentru că s-au născut înainte de Iisus… Și nu e doar tema lui Dante, e a bisericii creștine.

Atunci, îmi pun întrebarea – ubicuitatea lui Hristos nu se manifestă și în timp, doar în spațiu? Adică acea revărsare a Duhului sfânt, acea iertare a păcatelor, este doar pentru o feliuță a universului, cuprinsă în cele trei dimensiuni și limitată de timp? Cu alte cuvinte, există ceva mai puternic decât Dumnezeu – și anume timpul? Atunci, dacă e să aplic dogma, înseamnă că… altul e… nu mai continui!

Mă întorc la Țuțea și citesc:

“ Platon are un demiurg care nu e creator, ci doar un meseriaș de geniu, fiindcă materia îi premerge. Prima idee de creație reală, au adus-o în istorie creștinii.”

 
 Dar, dacă înlocuim materia cu timpul, înseamnă că Dumnezeului nostru nu îi precede materia, ci timpul. Iar fraza lui Țuțea ar suna:

“ Creștinismul are un demiurg care nu e creator, ci doar un meseriaș de geniu, fiindcă timpul îi premerge. Prima idee de creatie reală, au adus-o în istorie …” Cine??? Nimeni! Iar răspunsul poate fi simplu – noi, de fapt, nu cunoaștem nici adevărata creație – nici pe adevăratul creator…

Noi, de fapt, cunoaștem prin creștinism și iudaism doar ceva ce ne spune fie că suntem o creație minunată… dar vinovată chiar de la început – fie că suntem o floare minunată… cu rădăcini bolnave sau păcătoase… și, iată, nevindecabile!

Nici în masonerie nu stăm altfel, din cel puțin două motive: nobila construcție se sprijină pe arcanele gnozei, adică pe cartea sfântă, Evanghelia lui Ioan, prin care am constatat că nu ni se vindecă decât în parte vina și păcatul, și la care se aplică teoria lui Țuțea modificată. Al doilea motiv este crima aflată la originea căutării noastre, împotriva lui Hiram, înfăptuită cu celelalte arcane ale gnozei – rigla, echerul și compasul…

Fac o revenire ciudată, dar care aș vrea să o priviți ca pe o căutare filosofică: ”La început a fost cuvântul”. Conform științei moderne, a matematicilor superioare, care reprezintă de fapt o concepție filosofică, între ideea “la început a fost” și inexistență, zeroul absolut, nimicul nimicului există, de fapt, un șir, o infinitate de “la început a fost”…

De fapt, cred că aceasta este ceea ce cunoaștem noi, prin religie sau masonerie, în legătură cu creația, cu creatorul sau arhitectul și cu începutul –  a infinita variantă sau dublă din “la început a fost”.

Și vine din nou gânditorul creștin cu o concepție axiomatică:

“De creat doar zeul crează, iar omul imită. Eu cînd citesc cuvîntul creație – literară, muzicală, filozofică – leșin de rîs. Omul nu face altceva decît să reflecte în litere, în muzică sau în filozofie petece de transcendență.”

Petece de transcendență… Creație imitată… În mod evident referirea lui se poate extinde și la evanghelii – deci la creștinism, deci la masonerie… Petece de transcendență prin care vedem a infinita dublă sau secvență din serialul cu reluări “La început a fost…” Oare e cazul să urmăm creștinismul sau masoneria – sau să  facem precum gânditorul creștin și să leșinăm de râs?

Dar aș vrea să mai citez două fraze, foarte frumoase, tot din Petre Țuțea:

”A fi creștin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. Numai sfinții sînt creștini absoluți. Altminteri, creștinismul, gîndit real, e inaplicabil tocmai pentru că e absolut.
(…)
Suveran față de natură, supus Divinității, nemuritor și liber prin depășirea extramundană a condiției sale – acesta este omul creștin.”

Aș putea obiecta în sensul că sfinții sunt categorisiți ca atare… tot de către oameni. Chiar dacă e vorba de preoți. Aș mai putea obiecta cu mulți sfinți în cazul cărora a fost preluată, printr-o mistificare nu tocmai în litera Decalogului, pur și simplu identitatea unor divinități “păgâne”… (vezi și artcolul meu cu Demetra – Dimitrie). Aș putea obiecta că dacă adevăratul creștinism, adică spusele lui Hristos, este absolut, atunci de ce avem ierarhie bisericească, icoane, rugăciuni la sfinți, până la urmă de ce avem chiar modificări ale spuselor Sale?

Fac aici o paranteză în legătură cu articolul pe care l-am publicat recent despre aparițiile Mariei și despre absolutul Sfântului sfinților, Hristos, ale cărui spuse nu se regăsesc în manifestările ”creștine” cu pricina. Și la frenezia cu care creștinii, aceeași care în timp au rescris spusele Domnului, au acuzat și ucis în numele lui se pregătesc de o altă lucrare ce va să modifice ”absolutul”. Sau ar trebui să-l scriu cu ”A” mare?

În fine, dacă omul e suveran peste natură, adică și peste lumea în care trăiește, de ce devine liber doar “prin depășirea extramundană a condiției sale”? Adică prin părăsirea lumii… peste care chipurile e suveran?

Nu cumva omul e doar un intervenient, uneori o parte mai obraznică a Creației, care încearcă să se impună dar de fapt mai mult strică? Nu cumva această depășire extramundană e doar un gest laș prin care omul, chiar și gânditorul creștin, fuge de ceea ce el însuși a stricat, apelând la un salvator pe care, doar în acest interes strict personal, îl numește salvator? Ca să-l parafrazez din nou pe Țuțea “Nu cumva acesta e omul creștin”?…

Și răspunsul l-aș extrage tot din același gânditor:

“Omul e un animal care se roagă la ceva. Caută un model ideal. Și uneori nimerește, alteori, nu.”

Suveran peste natură? Cum să fii suveran peste ceva ce nici măcar nu înțelegi… Iar omul Țuțea nu a înțeles din păcate ce frumos e să înțelegi natura, să te integrezi în ea – și ce urât e să fii un suveran – așa cum e omul. Nu divin, ci uman. Ideea suveranității l-a stricat în atâtea rânduri pe om…

Lăsând ciudatul om creștin, să vedem cum vede gânditorul creștin omul celălalt, cel din afara supușeniei fața de Dumnezeu. Citez:

”Renașterea italiană, unde omul este situat în centrul universului, este eretică din punct de vedere creștin. Autonomizarea puterii omului este în sine demonică.”

În același timp…

”Fără Dumnezeu omul rămîne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri.”

Spuneam că aș putea obiecta la multe din cele spuse aici de Țuțea. Ba chiar aș putea contrazice argumetat, logic, dar și în baza evangheliilor, întreg textul, întreaga culegere de gânduri…

Dar nu o fac, și asta din două motive – fiindcă sunt un om care nu are cum să fie fără Dumnezeu din proprie dorință. Fiindcă sunt dotat cu rațiune dar și cu simțire, în sens propriu și autonom, în centrul unui univers în care creația lui Țuțea, de care eu nu leșin de râs chiar dacă e numai petic de revelație, e pentru mine frumoasă, artistică și mă face să-mi fie dor de natura căreia nu vreau să-i fiu suveran…

Cred că mulți creștini de genul rar al bunului Țuțea n-au înțeles ce urât e să fii stăpân… Și ce puțin este pe acordul spuselor lui Hristos cuvântul ”stăpân”…

Ca o propunere – în loc de concluzie – mă gândesc dacă nu cea mai potrivită ar fi o întrebare – nu cumva Hristos a venit pentru toleranța de a ne face să ne bucurăm de peticul nostru de revelație, dar și pentru a ne spune că mai multe petice la un loc alcătuiesc un tablou frumos al revelației?

Iar pe de altă parte, ipocrizia și falsul practicat de cei care împletesc artificial masoneria cu creștinismul, care declară asta celor pe care îi inițiază dar și mediilor profane, duce la o hărțuire permanentă… Și, mai mult, mergând pe această logică și pe nefireasca împletire și întrepătrundere, nu cumva respingând Dogmele creștine, resping, de fapt, și masoneria?

Iar în privința Adevărului, a lui Dumnezeu mi s-a părut potrivit să-mi închei prelegerea cu gândurile unui ”modern” – Eckhart Tolle:

” … găsirea lui Dumnezeu. Cum am putea vreodată găsi ceea ce nu am pierdut, însăși esența vieții care există în noi?”.

Alocuțiune rostită la Sărata Monteoru, în 3 septembrie 2011,

 la Școala de vară organizată de Marea Lojă Simbolică Română

 

 

În zilele de 3 și 4 septembrie am fost invitat, alături de Oreste, să particip, în calitate de conferențiar, la lucrările școlii de vară a MLSR – Marea Lojă Simbolică Română – manifestarea având loc în frumoasa locație “Casa cu tei” din localitatea buzoiană Sărata Monteoru.

Marele maestru Bogdan Gamaleț, cunoscut om de televiziune și profesor de arte media, a organizat o excelentă sesiune de dezbateri, alături de mine și Oreste participând personalități precum generalul Emil Străinu, omul politic și de cultură Toader Paleologu, doctorul neurolog, poet și scriitor Liviu Pendefunda – personalitate a Iașului. Manifestarea a beneficiat și de prezența marelui maestru Lucian Cornescu Ring, probabil cel mai experimentat mason român, care, după cei 50 de activitate și studiu masonic a ajuns la un grad de cunoaștere care ridică mult nivelul întâlnirilor pe care le onorează cu

Oreste, un intelectual magnific, atat prin ceea ce spune cat si prin prezenta

partciparea sa.

Bogdan Gamalet

Marele Maestru Bogdan Gamalet a construit o structura masonica foarte interesanta din punct de vedere spiritual

Alaturi de Vlad Diaconescu, un pasionat cercetator si calator pe drumurile istoriei

Toader Paleologu, intelectual prin vocatie si sange

Un adevarat stapan al misterelor galactice, generalul Emil Strainu

Placutul moment al inmanarii distinctiilor pentru Oreste si subsemnatul, in urma unor alocutiuni apreciate de participantii la manifestare

Pentru conferința mea am ales o temă nu tocmai pașnică, anume relația dintre creștinism, de fapt Biserica Ortodoxă, și masonerie. Am pornit de la o cercetare realizată în 1933 de Biserica Ortodoxă Greacă în care se relevau mai multe incompatibilități. Am ales acest document oficial întrucât el este și la ora actuală un element de referință în privința viziunii ortodoxiei asupra masoneriei. Apoi am introdus în argumentație o culegere de idei ale incomparabilului gânditor creștin Petre Țuțea și… a ieșit un material care a stârnit multe comentarii dar și aprecieri.

Oreste a conferențiat pe tema necesității selecției celor ce sunt admiși în societățile inițiatice și a prezentat o viziune asupra relației triunghiulare biserică – masonerie – societate.

În zilele următoare veți putea viziona pe site o înregistrare a celor două alocuțiuni – a mea și a lui Oreste – dar și intervenții ale celor prezenți. Cred căpentru mulți va fi o premieră, dar veți vedea ce înseamnă cu adevărat o întâlnire (deschisă) masonică, nu poveștile promovate aberant.

73 Responses »

 1. M-am lamurit de ceva timp ce inseamna adevarata masonerie , nu aberatiile promovate din necunostiinta. Problema (parere personala) vine si din “neputinta” de a ne detasa de interesele “marunte”, de a “vedea” de mai de sus si mai cu detasare.
  Astept cu interes genul asta de dezbateri. Am observat ca dincolo de grupuletele inerente din astfel de grupari, undeva, acolo in spate, exista adevaratii “stalpi” si “pietre unghiulare”.
  P.S. sunt constient ca adevaratele discutii nu vor aparea pe sticla.
  Namaste

  Dragos Dumitriu: Discutiile care au loc in templu sunt secrete, cel putin pana cand respectiva loja nu hotaraste altceva. Dar eu vorbesc de lucrari deschise, desfasurate in afara unei incinte sacre, la care sunt invitati sa participe si profani, unii chiar in calitate de conferentiari. La video chat voi invita si cativa masoni importanti, pe care eu si Oreste ii consideram reprezentativi pentru aceasta institutie – atat din punct de vedere al cunoasterii masonice cat si al intelegerii (si aplicarii) principiilor.

 2. :0 Acum m-am lamurit ce-i cu “V”-ul de sub simbolul inserat in imaginea de la articolul precedent. Are acelasi rol ca si “lux in tenebris”
  Namaste

  Dragos Dumitriu: M-a amuzat nedumerirea exprimata in comentariul la articolul precedent, n-am raspuns pentru ca doream sa vad si alte reactii. Nu, realitatea e mult mai simpla, “V”-ul nu are nici o legatura cu echerul masonic in general si cu atat mai mult cu cel al MLSR. Este pur si simplu un decupaj din logo-ul emisiunii “Codul lui Oreste”, o grafica realizata de un designer al Antenei 2 care nu are nimic in comun cu activitatile noastre. De altfel, nici Oreste nu a avut vreo contributie la grafica emisiunii, din cate stiu a fost o idee a directoarei postului, dna Mirela Albu, iar lui Oreste i-a placut foarte mult. Mirela a reflectat – atat prin grafica dar si prin intro-ul emisiunii – misterul si caracterul ocult sau ezoteric al tematicii dar si personalitatea cercetatoare, inclinata catre tainice adevaruri a lui Oreste.
  Ei bine, cand am realizat colajul cu care am ilustrat articolul precedent mi-a ramas un loc gol intre pozele de jos, imi placea cum iesise si nu doream sa-l modific. Apoi mi-a atras atentia ciudata reprezentare a literei O din sigla emisiunii, am decupat-o si am deformat-o nitzel – si a iesit ceea ce vedeti. Culmea este ca simbolizeaza foarte bine lucrarea noastra, grupul de prieteni care s-au adunat sub initiala (simbolul) lui Oreste si al Codului sau.
  Sigur, poate ar fi fost mai comercial sa adancesc misterul, sa arunc inca vreo doua-trei “simboluri” oculte si sa las un echivoc profitabil… Nu e genul meu, am spus ca doresc sa-mi respect atat principiile cat si pe cei ce participa la acest site. Nu ascund ca sunt initiat, inclusiv in Arta regala, dar printre “lucrarile” pe care le dispretuiesc profund se numara la loc de cinste manipularea. De altfel veti urmari pozitia mea si a lui Oreste la scoala masonica a MLSR.

 3. inceputurile masoneriei si principiile dupa care se ghideaza aceasta,in special cu trimitere la Egipt,sunt de cea mai inalta vibratie.dak niste baietii care au ajuns in structura,manipuleaza si ambaleaza creierele umane,devorand mase de prostime,in scopuri deloc ortodromice,e cu totul altceva.aceiasi situatie o intalnim si in biserica zilelor noastre si in multe altele.acesti baieti,doxati si extrem de priceputi in cunoasterea sinelui,si a tot ce ne inconjoara,au pus multe sigilii pe sferele de cunoastere,fiind imposibil unei persoane modeste,sa-si dea seama k adevarul e departe.cand o sa dispara gandul de sclav si cel de stapan,vom fi liberi.va multumesc!

  Dragos Dumitriu: Mult adevar in spusele dvs… Dar cred ca scopurile manipulatorilor sunt extrem de “ortodromice”, in sensul ca prin manipulare doresc sa ajunga cat mai repede, pe drumul cel ai scurt la diverse obiective. Nu-si dau seama ca exact puterile in slujba carora pretind ca sunt – dar de fapt le neaga – le vor da planurile peste cap…

 4. Interesant pacat ca nu toti oamenii de rand pot apela la adevarata cunostere :(,discutand cu maestrii adevarati nu cu toti oamenii care nici habar nu au dar isi dau cu parerea foarte rau … O sa fie interesant:)

  Dragos Dumitriu: Sigur, din multe puncte de vedere ai dreptate – oamenilor de rand le e mai greu sa ajunga la adevarata cunoastere. Dar daca ne referim la un adevar absolut, la ceva ideal, cred ca pe langa studiul pe care il recomand eu, e nevoie la un moment dat de ceva mai mult… Nu stiu daca atunci omul face diferenta sau divinitatea care ii permite omului sa se apropie de acea adevarata cunoastere. Am inteles acum, dupa ce ti-am citit mesajul, si cred ca intr-adevar mai ai de asteptat. Dar, cine stie?…

 5. Am citit,am ascultat si pro si contra dar nici o persoana nu m-a convins nici de una nici de alta.Masonii spun ca ei nu au ambitii politice si nici nu sunt sclavii banului si dorintei de afirmare si de marire.Altii vin cu liste de membrii de-a lungul secolelor si din prezent si sunt tocmai varfurile ierahiei financiare si politice din toate timpurile.Daca nu faci parte dintr-o micare si mai ales nu ajungi acolo in varf de unde poti vedea cu adevarat ce se intampla nu poti sa-ti faci o idee cat de cat aproape de adevar.Restul sunt pareri subiective pe care un om obisnuit nu le poate categorisi corect..Citind statutul lor as dori sa existe o organizatie cu nazuinte asa de inalte.Existenta lor asa de indelungata in ciuda prigoanei pe care au cunoscut-o in anumite spatii geografice inseamna ceva,dar ce?Rezistenta datorita pozitiei inalte in varfurile conducerii politice si financiare sau puterea pe care ti-o da constiinta luptei pt. un ideal inalt?Poate in acest sens ar fi folositor pt. multi dintre noi sa intelegem,sa simtim ca acesta este adevarul.Cam greu insa de lamurit asa ceva .

  Dragos Dumitriu: Logic ce spuneti, ca de obicei. In privinta ambitiilor, cred ca va va lamuri conferinta lui Oreste dar si comentariul meu despre ipocrizia din masonerie. E mult de vorbit, masoneria nu face obiectul acestui site decat prin prisma implicatiilor religioase, spirituale si initiatice, a ritualisticii cu legaturile ei cu misteriile antice. Dar, daca invitatii de la video chat vor dori sa intre si in dezbateri mai “lumesti”, eu nu ma voi opune.

 6. Buna, masoneria vastul subiect secretizat, desi s-a dezbatut intr-un cerc mai aerisit de aceasta data, tot nu are timbrul dezbaterii deschise, locuri bine alese cu oameni bine “alesi”. Spre exemplul daca se adreseaza umanului, de ce anume cersetorul nu are loc in sanul ei, pentru ca e un uman stilizat, nu e o instutie umano-divina in care saracul are lacasul lui oferit de “Marele Arbitru”, e doar un cerc initiatic care are poteca mai stramta decat cea spre rai, asa pare, desi premiul e fara termen de comparatie in raport cu rodul iubirii divine. E doar o lupta pentru o falsa suprematie si aceea naturala, terestra, caci de supranatural nu putem vorbi. Sa nu uitam vlastarul iubirii care are cu totul alte coordonate, nicidecum cele ale dominatiei, spre deosebire de tertele organizatii si asociatii care propaga o lumina a unui soare voalat si nuantat al tenebrului intuneric. Toate cele bune

  Dragos Dumitriu: Sigur, daca ne referim la “cersetor” la propriu… Dar la figurat, din masonerie au facut si fac parte oameni saraci, “cersetori” in comparatie cu oameni foarte bogati care pot face parte din aceeasi loja. Iar poteca eu cred ca e mai stramta spre rai – si nu prea tine de starea materiala. Da, Hristos spune ca bogatului ii va fi foarte greu sa acceada acolo, din cauza tentatiilor oferite de putere, dar nici a fi sarac nu e suficient, nu? Nici chiar judecatile – sau chiar sentintele – pe care le expuneti in comentariu s-ar putea sa nu fie in spiritul “Vlastarului iubirii”… Asta nu inseamna ca nu va impartasesc o buna parte din ganduri.

 7. pt Olly p.:daca ai avea “margaritare”,le-ai da la porci?

  Dragos Dumitriu: Poate ca intentia replicii a fost corecta, dar contextul plasarii acestei parafraze e deplasat – chiar gresit – si nici un mason adevarat nu ar gandi asa ceva vreodata.

 8. Va recomand sa cititi cartea doamnei Cristina Martin – Clubul Bilderberg, Stapanii Lumii. Incepand de la pagina 106.
  http://foaienationala.files.wordpress.com/2009/08/clubul-bilderberg-stapanii-lumii.pdf

  Chestia cu secretomania Masonilor este de inteles. Eu unul o inteleg foarte bine si le dau dreptate. Am incercat sa am discutii despre cunoastere (gnosa) cu oameni neinitiati. Rezultatele au fost catastrofale.
  Am avut aceleasi discutii cu “initiatii esoteristi”, facuti la norma (asa este curentul monden acum – sa ai o maiestrie Reiki este un “must-have”). Rezultatul a fost identic.
  Toti erau la nivelul de pace, lumina si iubire.
  Cum aduceam discutia despre intuneric, Lucifer, Satana, ingeri cazuti….etc, parca-i omoram.
  Nici nu vroiau sa asculte cand le explicam cu cartile religioase pe masa ca tot ce avem ca stiinta vine de la ingerii cazuti. Etc…….NU intru in amanunte
  Mentalul colectiv, nu este pregatit pentru adevaruri. Este dureros.
  Si la Masoni, adevarul (adevarul lor) le este deconspirat de la un anumit grad in sus.
  De ce nu se face public? Momentan ar fi o prostie.
  Intunericul si Lumina coexista. Nu pot fi separate. Fiecare are liberul arbitru de a alege partea sau sa le imbratiseze pe amandoua si sa le mentina in echilibru.
  Nici una din parti nu este mai buna sau mai putin buna decat cealalta.
  Discutia despre legaturile cu religia sunt intersante si lungi. Astept articolul dvs, mai ales poate despre legatura cu ortodocsismul. Cunoastem despre catolicism destul de multe.

  Dragos Dumitriu: Ca de obicei o interventie mai mult decat interesanta. Voi face doar un comentariu – da, asa cum lumina si intunericul se intrepatrund, urmeaza una celeilalte intr-o succesiune fara sfarsit, tot asa noi invatam, odata cu studiile si varsta, chestiuni care contrazic ceea ce stiam mai demult. Asa se intampla si in masonerie – mastrul mason invata, odata cu trecerea gradelor si a anilor, adevaruri care pun in umbra (anuleaza) sau dimpotriva scot in lumina ceea ce stia mai demult… Iar un mason de grad maxim v-ar putea spune ca de fapt, din punct de vedere al cunoasterii, acesta nu exista. Si in masonerie inveti toata viata. De fapt, si in masonerie, ca si in viata, raman valabile principiile. Sigur, vorbesc de masonii adevarati, nu de tembelii care si-au cumparat gradele, inclusiv 33 sau 96… Sau am cunoscut masoni toba de carte… care nu au inteles insa nimic din spiritul si principiile adevaratei masonerii. De fapt, sunt la fel de tembeli ca si cei care au cumparat cu bani gradele – doar ca ei le-au cumparat cu kilograme de carti “devorate”, nu si intelese.

  Bun, in alta ordine de idei m-ar interesa – si cred ca nu sunt singurul – un comentariu despre ideea cu ingerii cazuti si adevarata stiinta (sau cunoastere). Ma refer la un articol serios pe aceasta tema.
  In al doilea rand, as fi interesat si de o scurta recenzie, un comentariu asupra cartii citate mai sus, despre Clubul Bilderberg. Multumesc.

  • Am trait si eu o experienta dureroasa intr-un pelerinaj in Grecia.Ghida a inceput,absolut normal,sa ne povesteasca despre zeii mitologiei antice gercesti pt. ca ne indreptam spre cetatea Troia.Cateva persoane ( nu numai femei si nu numai in etate ) au inceput asa de violent sa tipe si sa gesticuleze ca in primul moment am crezut ca s-a intamplat o nenorocire cu careva.Cand mi-am revenit si am inteles cuvintele am imarmurit.Nu am crezut ca poate exista asa ceva.Era atata spaima in reactia lor ca mi-a fost mila!Preotul insotitor a reusit cu multa greutate sa le linisteasca si sa le lamureasca cu calm ca nu este nimic gresit ca vorbim si cunoastem aceste credinte si ca multe popoare inainte de crestinism au avut alte credinte.Asa iti explici executiile publice, arderile pe rug si alte orori.Cred ca Iisus se ingrozeste cand vede asa ceva cand el a fost numai iubire si toleranta!

   Dragos Dumitriu: Foarte interesant si va rog, in masura timpului si a disponibilitatii, faceti o descriere mai ampla a intamplarii.

 9. Cred ca ophiucus se referea la grupul celor 200 de ingeri cazuti mentionati in cartea lui Enoh. Grupul avea 21 de lideri in frunte cu Samiaza, fiecare dintre ei invatandu-i pe oameni cate ceva.Azazel se spune ca i-ar fi invatat arta razboiului de exemplu. Sunt si eu curios si interesat, poate ar putea dezolta putin subiectul.

  Dragos Dumitriu: Da, e posibil, dar sunt curios sa vad, fiindca pentru mine este un subiect principal.

 10. Nu v-am uitat, dar eu nu sunt scriitor sau analist. Imi este greu sa scriu un articol ca cele de pe acest blog.

  In legatura cu recenzia cartii, nu am ce sa spun. Este foarte condensata si atinge cam toate punctele importante.
  Ar trebuii sa dau copy/paste la carte.

  Despre ingerii cazuti, Biblie si Enoch o sa incerc sa fac o fff mica analiza, doar, pe o fraza de inceput a Bibliei, care are daca o interpretam intr-un anume fel poate sa schimbe multe…

  O sa ma refer strict la Crestinism.

  Trec foarte scurt peste sumerini (Anu, Enki si Enlil…), cu legendele lor.
  Acestea sunt explicate si publicate, deci nu sunt secrete.
  Enlil, adeptul razboiului, sclaviei oamenilor (pentru aurul vital lor) si al lunii… Enki, adeptul artei, iubirii de oameni(creatiei lor) si al soarelui. Cei doi se cam razboiau. Razboiul dintre ei era, cel dintre luna si soare (de aici…razboiul intre lumina si intuneric). Unul milita pentru distrugerea omenirii, altul pentru crearea si salvarea ei…unul a sustinut potopul, altul l-a anuntat pe Noe sa-si construiasca Arca. Noe fiind primul om alb. Culoarea pielii si inceperea mancarii carnii dupa potop, ne-a cam costat 800-900 de ani de viata…Dar cum am spus, legendele sumeriene, de unde s-au inspirat si evreii sunt publice si nu insist.

  Sa revenim.
  Va dau o mostra de judecata preotesca: cand le convine, interpreteaza Biblia, cand nu le convine…cica Biblia nu se interpreteaza.
  Pe langa foarte multe inadvertente din Cartea Sfanta, ma voi oprii la prima (adica cu inceputul).

  3 Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
  4 Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
  5 Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.”

  Dupa cum se observa prima zi nu avea cum sa fie definita. NU exista soarele si luna. Noi definim ziua in functie de soare si luna. Ei spun ca o zi din Biblie era de un milion de ani. Asta inseamna sa interpretam Biblia.
  Preotii sustin ca lumina nu era lumina soarelui ci era o lumina sfanta. Atunci de ce a numit lumina ziua si intunericul noapte? Trebuia sa lasa asa cum era, fara sa dea cu “batul in balta”
  Dar astea sunt nimicuri…arhicunoscute.
  Problema este mai la inceput.
  Dumnezeu a spus : Sa fie lumina….A despartit-o de intuneric.
  Observati problema? Dumenzeu nu a creat intunericul. El exista !!! El a crea doar lumina.
  De fapt traducerea corecta este intuneric= haos (entropie) si lumina= ordine.
  Fraza corecta este:
  Dumnezeu a creat ordine. A vazut ca ordinea este bune si a despartit-o de haos.
  Daca e sa nu interpretam nimic….asa cum spune biserica, faptele sunt cam asa:
  Un Dumnezeu (Elohim) dintre cei multi s-a separat de Ei si a creat o oaza de ordine unde a adus cunoastere (lumina interioara).
  A creat oameni noi si un pamant nou unde sa se desfasosre experimentul. Le-a dat tot ce le trebuie sa se dezvolte.
  Marea problema este ca cel care s-a separat de ceilalti si a adus lumina (cunoastere si ordine ierarhica), ne-a creat o lume duala sa putem sa vedem binele si raul (diferenta intre ordine si dezordine) a fost…..!!! Lucifer.
  Cam pe aici se invart Masonii de la un grad in sus…biserica nu accepta.
  Am dreptate…nu am dreptate, eu nu stiu. Adevarul m-a depaseste. Dar din scrieri cam asa reiese.
  Cartea lui Enoch sustine aceasta idee. Ingerii cazuti de fapt erau cazuti in dizgratie de Ceilalti.
  Nu erau cazuti din cer.
  Am destule intrebari care nu sunt ok cu cei care apuca calea esoterica fara o cunoastere aprofundata.
  Amesteca biserica cu esoterismul sau mai bine zis slujesc la 2 stapani. De aceea nu reusesc sa ajunga la un anumit nivel.
  Se initiaza pe diferite sisteme si scoli fara sa cunoasca esenta doctrinara si proveninta.
  Dar ecesta sunt discutii particulare,
  Nici cea de mai sus cu Lucifer nu este pentru public. Dar daca m-ati rugat v-am spus.
  Repet….sunt de acord cu masonii…sa nu faca public adevarul de la un grad in sus.

  Dragos Dumitriu: Unii vorbesc de masonii fara shortz – o metafora care desemneaza profani care prin gandire, principii si libertate a cautarii sunt precum cei renascuti dupa botezul masonic. E doar o metafora, dar in cazul unora, cum esti tu, se potriveste.
  De acord cu analiza, spuneam mai sus ca adevarurile pe care le inveti in viata sau in masonerie la un anumit nivel sunt intoarse pe dos de invatatura ulterioara. Repet, nu ma refer numai la M. De aceea nu sunt de acord nici cu generalizarea criticilor la adresa preotilor, nu din duplicitate, ci din respect pentru multi dintre ei care sunt oameni ai spiritului.
  In privinta lui L, e mult de vorbit, intr-adevar nu e numai Enoch de citat. Multumesc si pentru poze, cateva nu le-am inteles, voi reveni cu un mesaj.

  • Am incercat (si inca nu am renuntat la speranta ca voi reusi) sa stau de vorba cu un preot care sa nu se sperie si sa refuze dialogul,pt. ca am multe intrebari si nelamuriri.Multi dintre ei sunt oameni de mare cultura si cu multa credinta.Cu un astfel de preot as dori sa vorbesc.Din fericire multe dintre nelamuririle mele au primit raspuns in timp si chiar zilele trecute am avut un raspuns citind un fragment dintr-o carte.Totusi un dialog cu omul potrivit este mai multumitor si mai de folos.

   Dragos Dumitriu: Da, pana la o noua nelamurire sau cautare… Eu, pe vremea cand eram dedicat constructiei masonice, ma simteam extraordinar cand ma intalneam, in cadrul tinutelor, cu 7-8 frati si surori care aveau pasiuni apropiate de studiile mele si cu care puteam discuta diverse subiecte – multe fiind cautari sau nelamuriri ca in cazul dvs.

   • Da,asa este cand esti pe cale sa te lamuresti cu ceva se naste deja urmatoarea provocare.Este minunat sa fii mereu in cautare, inseamna ca esti treaz si pe carare.

 11. Daca masonii astia de pe la noi ar avea sange in sistem, ar fi nationalisti. Ar milita pentru unire, pentru punerea la jug a alora care ne-au terfelit tara, pentru a face sa fim respectati si temuti in lume, pentru schimbarea denumirii tarii in Dacia. (Horea masonul voia sa refaca Dacia si s-a si numit Horea – rex Daciae).
  Asa ca masonii de azi sunt niste pitici umili, cu aere de actori de circ.
  Cat despre ezoterism.
  Pai daca nu ne curatam spatiul, nu putem fi curati. Iar societatea trebuie sa fie purificata la inceput. Apoi… Abia apoi am putea sa stam linistiti la un pahar si sa povestim ce scamatorii a mai facut Marele Arhitect.
  Domnule Dumitriu, va rog sa imi raspundeti.

  Dragos Dumitriu: In primul rand dovediti o lipsa de respect fata de entitati pe care nu le cunoasteti decat din povesti – Horea, masoneria, Marele Arhitect – mai ales in cazul ultim mentionat… legat de “scamatorii”?! In fine, fac o exceptie vizavi de asemenea tipuri de comentarii si va raspund ca exista masonerie nationalista atata timp cat exista masoni nationalisti – eu si Oreste, de exemplu. Si va asigur ca nu suntem singurii. Aveti dreptate ca masoneria de azi nu mai e la fel de curata si puternica precum era pe vremea lui Balcescu – chestiune valabila din pacate pentru multe alte institutii si, mai mare pacatul, valabila si pentru popor. Moralitatea, patriotismul, decenta sunt, in prea mare masura, istorie. Un exemplu este si mesajul dvs, in sensul ca pe vremurile lui Balcescu sau Horea decenta ar fi impiedicat un roman cu pretentii de curatenie morala sa trimita un asemenea text. Sper ca a fost doar un avant necontrolat si putem discuta serios, mai ales pe o tema atat de importanta cum este – cum ar trebui sa fie – nationalismul.

 12. E foarte interesanta pozitia Bisericii vis-a-vis de masonerie si nu numai, avand in vedere ca datele cele mai importante din calendarul crestin, Craciunul si Pastele, sunt sarbatori calculate in baza pozitiei Soarelui si Lunii, respectand astfel “eternele legi ale universului”,blamate de altfel. Se stie despre Craciun ca era sarbatorit cu mii de ani inainte de Cristos, precum si faptul ca Biserica insasi a fost de acord sa pastreze aceasta sarbatoare pagana pentru a face mai usoara trecerea de la paganism la crestinism pentru adepti.

  Dragos Dumitriu: Da, dar e vorba de sarbatoarea lui Mithra, pe 25 decembrie, in acele secole ale inceputului de mileniu o zeitate extrem de populara in imperiul roman. Mitul nasterii sale – legat tot de o iesle, dar cu un taur si un magar – este mai vechi cu aproape 2000 de ani decat cel legat de Iisus.
  Crestinismul ascunde si el un ezoterism… Apropo de textele de care vorbiti, mai ciudata este nuanta antisemita evidenta – si care nu provine de la Miscarea Legionara ci de la capii bisericii lui Iisus, un evreu ca si intrupare. Apropo de antisemitismul asa-zisilor crestini, Petre Tutea spunea aluziv – “Iisus nu s-a nascut la Falticeni”.

 13. Nu cred ca mai poate fi cineva indigant de faptul ca suntem suspiciosi la tot ce vine din partea biserici,nici biserica nu mai eeste usa de biserica de foarte mult timp,biserica ar trebuii sa se spovedeasca si ea,ca sa legam,sa relegam lucrurile (re-ligio nu?) ,cred ca ar avea ce sa spovedeasca.Cine mai stie ce este autentic,in Biblie?,cine mai stie ce sa adaugat pan vreun consiliu ecumenic,cine mai stie ce parte lipseste?..greu de crezut in onestitate unor oameni a caror traire hristica este foarte (foarte foarte) discutabila.Eu inca nu am citit nimic de Tutea sau despre Tutea,da pare sa fie usor fanatic cu vorbele astea,inca nu am trecut de pasu ala,ca experienta religioasa este una universala,atestata de cand e omul,ca si budisti si mahomedani si toate neamurile sunt la fel de sincere cand vorbesc despre religiile lor,nu vad unde apare Iisus asa de exlcusivist asa cum apare biserica noastra si mantuirea sau trairea pe care o proclama.Eu cred ca ce il face pa Hristos, Hristos Adevarat,si adevarurile sale Adevar e universalitatea lui,faptul ca invataturile corespund cu spiritul omului,la fel si despre celellalte figuri mesianice.Eu am inceput sa banuiesc ca religiile astea ascund sub ele,in sectoare ezoterice adevaruri mult mai mature,decat infatilisme dintr astea gen: tatal meu e mai mare si mai puternic decat tata tau.Crestinii au fost primii care au adus ideea creatiei?!?..bine ca nu a zis ca am inventat roata.Despre masonerie,mai putin,eu stiu doar despre un mason Manley Palmer Hall,si ii admir vorbele fara sa ma tem de vreo teorie a conspiratiei,pentru ca eu cred in viata si in valoarea de adevar din miezul fiecarui cuvant,persoana apoi poate sa mearga la culcare,dar tare cred ca Manley P Hall e unu si aceelasi lucru cu ceea ce vorbeste.Spor si voie buna

  Dragos Dumitriu: O personalitate interesanta, un initiat greu de egalat ca si cunoastere. Iata o definitie f corecta a masoneriei data de acest ilustru scriitor mason: “Francmasoneria reprezintă o frăție în frăție, o organizație exterioară care ascunde în rândurile ei o frăție interioară a celor aleși… prima parte este vizibilă, cealaltă nu este vizibilă. Societatea vizibilă este o camaraderie splendidă, alcătuită din persoane «libere și acceptate», care s-au reunit pentru a se dedica promovării unor cauze etice, educaționale, fraterne, patriotice și umanitare. Societatea invizibilă este o frăție secretă și nobilă, ai cărei membri se dedică trup si suflet slujirii unui arcanum arcandrum, adică unui secret sacru”.
  Da, asa e cum spui cu biserica, dar noi ce facem pentru asta? Oare cei ce se duc la biserica se duc cu ganduri curate, in spiritul lui Iisus? De fapt, cati au facut minimul efort de a citi Noul Testament? In fine, ideea e sa nu ridicam piatra… In nici un caz nu am dorit asta prin articolul de fata. Iar Tutea are o parte insemnata de geniu, merita sa citesti cate ceva din gandirea lui. De fapt, mi-ai dat o idee – voi publica zilele viitore mai multe date si panseuri de-ale acestui roman deosebit. Multumesc pentru idee.

 14. Foarte interesanta prelegere!Sunt curioasa cum au primit-o si ce au simtit cei din sala.Ati incercat sa va distantati de subiecte si sa le acordati egala masura.Asta este cel mai greu.Cred ca nu trebuie sa consideram ca Dumnezeu a aparut cand a aparut cretinismul El este vesnic si omul l-a cunoscut sub diferite nume si forme de manifestare in functie de evolutia lui la un moment dat si de arealul geografic in care s-a aflat.Nu cred ca trebuie sa judecam religiile antice si cele crestine si sa le comparam.Ele au adus Cunoasterea de care omul avea nevoie in acel timp,pe acel loc si in acea perioada a evolutiei sale.Atat.Restul nu este decat ambitie umana si lupta pentru putere.Am vazut fostele biserici uriase din Turcia,biserica unde Sf.Ioan a scris Apocalipsa.Erau numai pereti uriasi,lungimea era asa de mare ca oboseai strabatand-o de la altar pana la porti.Cata marire si cat fast se desfasura aici ( ne-a spus preotul ca uneori erau si 100 de preoti).Totul se naruise dar invatatura acelui Om cu o camasa pe el si cu picioarele goale care nu detinea nici o avere a dainuit mai mult decat palatele,coroanele si catedralele!Nu putem separa Lumina de iIntuneric si nici Raul de Bine, ca ne trebuiesc amandoua ca sa alegem sa fim fiecare pt. a ne indeplini menirea pe acest pamant.Ce sa stapanim noi natura,nu ne-a aratat cat de neputinciosi suntem cand se dezlantuie!Se pare ca ne incapatanam sa nu intelegem puterea ei si nici respectul pe care anticii ( care,nu vreau sa supar pe nimeni dar asa cred acum,cunosteau mult mai multe despre Ea si despre ei )i-o acordau.Cu cat omul este mai evoluat,mai inalt spiritual are mai multa consideratie pt. toate formele de viata si stie ca fiecare are dreptul la existenta proprie.Din aceasta cauza indragesc budismul prin modul in care respecta fiecare forma de viata cat de umila.Despre Masonerie nu ma pot pronunta si astept in continuare informatii.Cred ca si impartirea pe catolicism si ortodoxie si pe multe alte ramuri si ramurici a tinut de ambitia unora de a fi in frunte.Se mai poate sa fie si moduri diferite de a intelege crestinismul si atunci este bine sa lasam pe fiecare sa studieze,sa citeasca,sa traiasca propria convingere.Pana la un punct sunt de acord cu pastrarea secretului daca este pastrat din cauza ca omul nu este inca pregatit sa afle unele adevaruri,dar daca este pastrat ca sa nu se stie de fapt ce se face si gandeste in realitate sub vorbele frumoase este mai trist.Domnule D.Dumitriu sunt sigura ca multi oameni care au facut si fac parte din Masonerie au avut cele mai bune intentii.Important este ca si conducatorii lor sa fi avut aceleasi bune intentii.

  Dragos Dumitriu: Am impresia ca de fapt aveti o initiere foarte serioasa, ganditi mai masonic decat un mason cu patalama. In privinta impartirii in culte peste culte – ganditi-va ca prima eroare a fost modificarea vorbelor lui Hristos – si interpretarea lor. De aici si pana la acuzatii, condamnari, omoruri, autodafe-uri, pogromuri, iertari de pacate, ierarhii aurite samd nu au fost decat mici si firesti pasi.

 15. Sunt ata de multe realitati ce se intrepatrund intr-un context comun,incat nu stiu daca extremele gandirii pot fi definite prin IAD sau RAI.Cert este ca impreuna sub presiunea unei singure minti,formeaza cea mai complexa definitie a fricii sau a comoditatii.

  Dragos Dumitriu: De acord cu prima idee, nu inteleg nimic din a doua. Adica pare ceva interesant, dar cred ca ar trebui reformulata…

 16. @Sanda : sunt perfect de acord cu fraza “Cred ca nu trebuie sa consideram ca Dumnezeu a aparut cand a aparut crestinismul El este vesnic si omul l-a cunoscut sub diferite nume si forme de manifestare in functie de evolutia lui la un moment dat si de arealul geografic in care s-a aflat.Nu cred ca trebuie sa judecam religiile antice si cele crestine si sa le comparam.Ele au adus Cunoasterea de care omul avea nevoie in acel timp,pe acel loc si in acea perioada a evolutiei sale.Atat.Restul nu este decat ambitie umana si lupta pentru putere.”
  Recomand cartile lui Edouard Shure “MARII INITIATI” si “EVOLUTIA DIVINA, DE LA SFINX LA HRISTOS”, precum si Rudolf Steiner “EVANGHELIA DUPA LUCA” in care autorul explica influenta si rolul altor curente spirituale in crestinism.

  • Multumesc pt. recomandarile de carte.Abia astept sa se deschida Targul de carte de toamna.Am citit Evanghelia dupa Luca si am citit mult R.S. pt. ca imi place mult Omul din conferintele lui si mai ales imi place ca el isi sustine ideile ca si cand ar relata fapte la care a asistat nu idei in care crede mai mult sau mai putin, pe care le sprijina cu argumente mai mult sau mai putin convingatoare.Despre el sunt sigura ca a avut acces la surse superioare dupa cum nu se indoieste de cele ce le afirma.Am citit si celelalte Evanghelii si simt nevoia sa-l citesc din nou ca mereu inteleg altceva.Am citit o carte interesanta despre esenieni dar mi s-a parut ca este scrisa de cineva care s-a hotarat sa preia subiectul si a povestit ceva foarte romantat.Cartea se numeste “Esenienii ,copiii luminii” Stuart Wilson si Joanna Prentis.Am citit doar 2 carti despre ei si mai astept pana sa-mi exprim o parere.La ora asta s-a observat ca anumite subiecte sunt de interes,se vand bine si se scrie in functie de interesul fiecaruia.Este mai de incredere de citit ceva scris inainte de perioada asta,asa de comerciala.Numai bine iti doresc.

 17. “Intelegerea are la baza compatibilitatea dintre informatia exterioara si potentialul activ sau “neactivat” al individului.
  Practic,planeta pe care ne aflam in momentul de fata,si pe care traim sub diverse “forme” sociale reprezinta complexitatea si maretia, CREATORILOR SI A SURSEI,infinite din punctul de vedere al umanitatii,adevar ce ne va determina pana la urma sa devnim responsabili.(responsabilitatea nu apartine domeniului paranormal…).
  Raportarea la CREATOR,la SURSA,la DUMNEZEU,et.c.,in acelasi timp la tot felul de entitati,are o mare importanta si influenta asupra gandirii umane atata timp cat regnul uman nu stie in mod “public” de unde provine,ce este si unde urmeaza sa ajunga…(nici celelalte regnuri nu stiu dar macar pastreaza un “echilibru” ce noua ne lipseste cu desavarsire)”.

  • De unde crezi ca vine acest echilibru al celorlalte regnuri?Categoric ,unii vom vedea coada, altii trompa,altii urechile elefantului dar exista si unii care se pot ridica si sa vada pentru o clipa sau poate pt. mai mult timp Intregul.Fiecare venim cu bagajul si cu rostul nostru pe lume.Nu este nimeni in plus si nici inutil in aceasta lume sau in alte lumi.Cred ca important este sa ne ascultam unii pe altii,nu sa ne excludem din start.Uneori un cuvant sau o discutie,o intamplare ne poate aduce multa cunoastere sau ne poate deschide o poarta pe care nu o putem banui.Aseara am butonat tv. si am ajuns la Nasul cand vorbea d-ul Ulieru. am ajuns la …povestea Ivan Turbinca,citita in limbaj ezoteric este o bogatie..?!!Sigur voi reciti povestea si cine stie ce voi afle din asta!

 18. Biserica Ortodoxa Romana este o intitutie ierarhizata,vicioasa implicit plina de masoni,initiati sau nu..ceea ce se dorea a fi o masonerie a cultului crestin a devenit o masonerie a puterii,controlului si a banului…Biserica Ortodoxa Romana numai reprezinta de mult cultul crestin ortodox ci cultul controlului populatiei..pararela de care vorbea stimabilul domn dumitriu era defapt dintre Manastirea Romana,cea ce pastreaza inca dogmele crestine, si masonerie cu toate ca apar date in text din 19nustiucat,s’au cam schimbat multe de atunci…nu ar fi fost mai relevanta o paralela intre masonerie si BOR 2011?..daca nu mai relevanta cu siguranta ar fi fost mai spectaculoasa…in alta ordine de idei…de ce nu ati prezentat domnule dumitriu o paralela intre Biserica Romano Catolica si masonerie:)))))aia ar fi fost si mai interesanta:)))))))))astept un raspuns…nu stergerea comentariului ca data trecuta….

  Dragos Dumitriu: Termenul corect este aruncare la gunoi, asa procedez cu toate comentariile nepotrivite din punct de vedere al principiilor acestui site – respect pentru ceilalti participanti, exprimare ingrijita, fara atacuri nejustificate la adresa unor persoane sau institutii si nu in ultimul rand bun simt. Cu toata parerea de rau, “comentariul” respectiv nu corespundea publicarii. Nici acesta nu e in totalitate acceptabil, ma refer la prima propozitie – “Biserica Ortodoxa Romana este o intitutie ierarhizata,vicioasa implicit plina de masoni,initiati sau nu” care e insultatoare si lipsita de logica. Deci, rugamintea este sa nu scriem cu patima, chiar daca uneori poate fi justificata, ci cu atentie. Ca sa nu ne facem de ras, in primul rand…
  Si eu am o parere nu tocmai buna despre multi prelati, dar nu putem sa generalizam. Iar despre manastiri,am vazut si acolo multe chestiuni care nu mi-au placut – de la afaceri cu bunuri bisericesti la cele cu terenuri, in fine, multe… Iar pastrarea dogmelor… am vazut multi preoti la bisericile din Bucuresti sau din tara care marita sa poarte numele de slujitori ai lui Hristos.
  Nu am prezentat relatia cu Biserica Catolica pentru ca a fost o conferinta organizata de o Mare Loja din Romania si era de interes relatia cu Biserica de aici, nu cu cea de la Roma. Iar pozitia oficiala a BOR – singura pe care am gasit-o – este cea din 1937. Daca as fi avut una din 2011, poate ca era si mai interesant.

 19. Dumnezeu e Multiversul,tot ceea ce vibreaza,ce simtim atunci cand ne aluneca pleoapele pe ochii pacatosi.Dumnezeu are atata dragoste pt noi,incat ne-a dat si Liberul Arbitru,sansa de a alege inzestrandu-ne cu ratiune,k sa tindem catre EL.k in esenta cu ce se deosebeste omul de animal?nu cumva prin vointa,ratiune si sentiment?!si imi permit sa cred,avnd o organ dezvoltat spre partea asta a minciunii si manipularii.nu st adeptul teoriei conspiratiei,st un convins al acesteia.tre sa fii o leguma k sa nu-ti dai seama cate neadavaruri ni se arunca inca de la inceputurile crestinismului si nu numai.k doar stim,k cea mai veche institutie a lumii,e INCHIZITIA,cu o luna mai devreme ivindu-se decat,cea mai veche meserie.Imparatul C-tin a fost un mason,arzand 97% din evangheliile in 325 care nu corespundeau,de ce?ar fi bn sa intrebam mai insistent la Vatican.stiu k unul din criterii ca sa accezi in masonerie,e faptul ca tre sa ai o divinitate deasupra capului,chiar si pe satan.asta mi se pare o prostie,eram de acord pana la budhha,alah,d-zeu.eu un om simplu,nu pot sa acuz,masoneria pe ansamblu,chiar tangentez cu majoritatea ideilor,dar nu putem sa acuzam o socetate pt unele loje.care bineinteles,se folosesc de magia neagra,si uzeaza multe ritualuri sexuale, groaznic.si f interesant,k in masonerie nu se folosesc cartile crestine,budhhiste.sau islamice,slujbele se desfasoara dupa carti vechi,antice si d f multa vreme,din vechiul egipt.masoneria oameni buni,are uscaturile ei,dar sa nu acuzam intregul.desigur,k la varfurile masoneriei totul e desacralizat,uitati-va in ochii celor mai mari lideri masoni si veti intelege.celor care nu stiu incotro?va dau un sfat.fiti blanzi,buni,iubiti-va aproapele,stropiti cu dragoste unde va calca picioarele,k a voastra este imparatia cerurilor!cunoaste-te pe tine insuti,k vei avea cheile universului si ale tuturor misterelor!

 20. pt.Bogdan2:Ma faci sa-mi pun intrebari in legatura cu influenta uraniului asupra structurii biosice a parlamentarilor…cred ca de aia baetii aia confunda spiritualitatea cu coruptia si lacomia.(ar putea fi o explicatie din punc de vedere ezoteric..nu!?)

  Dragos Dumitriu: Problema e ca aceeasi confuzie o fac cei ce ii voteaza…

 21. Pt domnul Dumitriu
  sunt curios ce credeti despre cartea (pg 109-111) din linkul pus de Ophiucus mai sus
  poate faceti un articol ceva

  Dragos Dumitriu: Din pacate nu am citit-o, ca de altfel multe alte carti mai mult sau mai putin importante, nu m-am nascut decat de 47 de ani, de aceea va rog sa comentati chiar dvs paragraful respectiv. M-ar bucura ca acest site sa beneficieze de articole scrise de cat mai multi colaboratori. Multumesc.

 22. Oreste a conferențiat pe tema necesității selecției celor ce sunt admiși în societățile inițiatice și a prezentat o viziune asupra relației triunghiulare biserică – masonerie – societate.

  Societatile initiatice puternice, ca sa le spun asa, cu traditie si mostenire veche folosesc metode stravechi Teurgice pentru identificarea celor ce urmau sa fie initiati. Nu Soarele era considerat element central. Prin aceaste metode se putea sti daca candidatul putea sa tradeze sau nu. Miscarile avind nevoie de supusi credinciosi pina la capat. Era absolut obligatoriu sa se cunoasca descendenta pe linia de singe, mostenirea genetica. Se cautau candidati ale caror arbore genetic permite citirea bazei de date si exprimarea caracterelor. In alte cuvinte, candidatul trebuia sa fie o ramura puternica a arborelui cunoasterii. Dar … , dale oamenilor ceva care nu are valoare de adevar si sigur o sa-si prinda mintile. Asta pentru ca omul nu v-a sti niciodata ce are sau nu valoare de adevar. O alta metoda des folosita pentru controlul multimii este mistificarea. Tot societatile secrete puternice au facut un experiment. Au folosit un calculator si un algoritm de calcul, elementul central fiind triunghiul. Au luat visele si viziunile celor mai initiati in tainele miscarilor ezoterice(cele mai puternice ramuri) si le-au introdus in experiment. Au introdus in experiment si cele mai importanete profetii, altele decit cele stiute de catre lume. Dai omului citeva “profetii” si sigur o sa faca din asta o preocupare. Rezultatul calculelor a fost dezastruos. Din cite miliarde de oameni sint acum pe planeta vor supravietui mai putin de 100 de indivizi. Evident ca s-au cerut si altfel de probabilitati. Dar pentru ca tot se vorbeste de astfel de miscari ezoterice sa se puna intrebarea despre ingrijorarea initiatilor pentru lipsa prezentei luminii care ar fi trebuit sa se fi manifestat pina acum?. Tocmai acum intr-un astfel de moment destul de important “anul 2012”!?. De ce la nivele inalte se stie ca banul pica in jurul acestui an?. Evident ca se v-a considera ca fiind o teorie a conspiratiei. Dar mai bine sa lasam lucrurile sa curga si vom vedea daca este sau nu adevarata “teoria”. Deci, in cine sau in ce sa mai crezi cind se spun atit de multe, piata mass-media este plina de astfel de “adevaruri”?. O alta teorie a conspiratiei?.

  Dragos Dumitriu: Ca de obicei prezinti o viziune interesanta asupra lumii, fie ea ezoterica sau profana. Personal nu stiu nimic despre asemenea calcule si experimente, dar as fi interesat sa aflu.
  In privinta vechilor societati, stiu ca existau si exista inca ritualuri care se refera la stramosi, la recunoasterea unei descendente printr-o regasire a spiritelor – o recunoastere de catre spirite. Dar mai uzitata este ideea egregorului unei societati initiatice, entitate supranaturala care poate adopta pe cei ce se regasesc spiritual – nu prin ascendenta genetica – in ansamblul respectiv.
  Teoriile conspiratiei sunt la concurenta cu scandalurile mondene, banuiesc ca de asta multi nu se mai uita la toate prostiile de emisiuni. La fel ca si cu astrologia – la toate chilotzarelile – hop si astrologia portjartierului!

 23. In atentia D-lui Oreste:”In cautarea Raiului Terestru”

  “Oricat de exotice ar putea parea aceste cautari ale Raiului de pe Pamant, ele tradeaza nostalgia comuna tuturor popoarelor pentru o lume perfecta, pe care am avut-o si am pierdut-o prin pacat!”

  Cind lumea a fost altfel?. Despre ce lume este vorba?. Si despre al cui pacat?. Prea vag si prea poetic dar sa nu uitam cu nuante melodramatice. Daca nu ati reusit sa ajungeti din nou la propriul Rai cum puteti sa vorbiti despre Raiul lumesc existent undeva-cindva. Rezulta clar, din ceea ce ati scris, ca ati existat intr-o lume “perfecta”. Ce lume “perfecta” poate fi corupta pentru a pica in pacat?. Pacatul era mai perfect decit lumea perfecta?. Sau constructorul a lasat loc, pe linga spatiul acordat “perfectiunii”, unei “imperfectiuni” atit de “perfecte”.
  Evident ca este, pina la urma, numai un joc de cuvinte, si atit.

  • Daca ne uitam in marea majoritate a religiilor antice dar mai ales in crestinism vedem ca omul cauta mereu un protector,isi cauta un parinte care sa-i lamureasca nedumeririle si sa-l ghideze.De ce crezi ca exista aceasta tendinta si de fapt necesitate?Din imaturitate, din teama,din amintirea unor greseli pe care se teme sa nu le mai repete si de a pierde din nou ocrotirea Tatalui?Ce crezi?

 24. Ptr domnul D.Dumitriu : ati reusit sa dezlegati misterul cazului Elenei Cristina Dinca ce a postat acum citeva luni un comment interesant?? in masura in care puteti oferi amanunte la general oarecum..ciudat ce-am citit.

 25. Domnule Dragos Dumitriu,CUM CRDETI CA SE VA FACE TRECEREA ASTA ,de la crestinism la masonerie,va intreb asta pt ca este evident ca in momentele astea de evolutie stiintifica si spirituala cineva castiga teren…cum s-a facut trecerea de la paganism la crestinism la noi?v-am adresat intrebarile acestea nu numai pt a obtine o opinie publica…cat si pt faptul ca multi dintre noi ne-am nascut crestini si nu numai,o parte din limbajul emotional-spiritual l-am preluat genetic.Nu putem sterge cu buretele 2 mii de ani de crestinism…ce se va intampla cu valorile sau cu oamenii de buna credinta ce s-au format intr-un context spiritual crestin si care s-ar putea sa nu fie in tocmai de acord cu aceasta schimbare(“complexul tradarii”)?Vor trece pr aceeasi experienta ca fratii vostri martiri….?

  Dragos Dumitriu: Daca nu se cere parerea vreunui asa-zis crestin care se ia dupa idei bisericesti care nu au legatura cu invatatura lui Hristos, cred ca se poate imbina viata de bun crestin cu multe alte institutii initiatice. La fel si cu lojele care ar trebui sa nu mai amestece in declaratii absurde crestinismul cu masoneria. Nu e vorba de castigat teren, rolul initierii si al religiei este dezvoltarea spirituala, stiinta este fundamentala in dezvoltarea intelectuala. Asa cum am mai spus, dupa parerea mea, in etapa actuala si in mediul nostru european, nu este posibila o adevarata dezvoltare spirituala fara o baza intelectuala. In Tibet, in India sau America de Sud putem vorbi de o alta paradigma.
  Nu e vorba de martiri – poate doar spirite inalte care ajung sa fie hulite de tot felul de bigoti si ipocriti pentru ca au curajul sa-si spuna public parerile, principiile, credinta…

 26. Buna ziua tuturor,
  Cateva cuvinte as vrea sa adaug aici, am descoperit acest site de curand si ma intriga subiectul.
  Ce religie sau mai bine zis ce dumnezeu poate fi acela care vrea sa isi tina creatia in prostie, prin interzicerea infruptarii din Pomul Cunoasterii?
  Asa cum se vorbeste aici de religie, de dumnezeu, este ca si cum ai incepe sa povestesti de la mijlocul unei povesti foarte interesante, lasand la o parte inceputul, care este mai mult decat covarsitor in importanta.
  Eminescu zicea: #Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, E stăpânul fără margini peste marginile lumii…#, e foarte interesant in lumina ultimelor descoperiri care atesta faptul ca totul a inceput nu cu un bing-bang, ci din contra, printr-o implozie a unei gauri negre …
  Iar o alta ipoteza, cu foarte mare prezenta in dezbaterile de astazi este urmatoarea, tot din spusele marelui nostru poet: #Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată, / Că-ndărătu-i şi-nainte-i întuneric se arată.# Sunt foarte multe voci din lumea stiintei cat si a domeniului esoteric care enunta acelasi lucru, ca noi suntem aici pentru a ne castiga drepturi in viata de apoi, sau mai bine spus in eternitate.
  Intreaga opera eminesciana, daca este citita in acest cifru masonic (asa cum circula ipoteza ca a fost un initiat care a dorit mai mult decat pastrarea secretelor in interior, dorinta pentru care a fost pedepsit)poate fi mai bine inteleasa, poate avea o mai mare aplicabilitate in ceea ce priveste cunoasterea. Pentru ca #Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr, / Altul caută în lume şi în vreme adevăr,#.
  Si atunci nu ar trebui sa ii revina cuiva aceasta responsabilitate a trezirii, a renasterii sau a initierii universale? De ce este aceasta oarecum o chestiune ‘selecta’, cine suntem noi, sau cine sunt masonii, sa decida cine – ce informarii va primi, daca sunt pregatiti sau nu?
  Pentru ca ceea ce ar trebui sa facem la nivel planetar poate, in lumina unor ipoteze care afirma ca meleagurile noastre sunt primordiale, aici s-a nascut scrisul, etc. #„O organizare între români asemenea societăţii francmasonilor şi iezuiţilor. Ca o biserică catolică. Pretutindene oameni care să ţie registru de tot sufletul românesc. Cel slab trebuie încurajat şi lăudat pentru ca să devie bun; trebuie trezită deşărtăciunea lui, decorat la nevoie. Să se simtă că Soc. Matei Basarab reprezintă o putere enormă”.#
  Eminescu despre infiintarea Societatii Matei Basarab. Poate ar trebui sa respectam dorintele ce nu au putut fi puse in practica.
  Si atunci cine ne cioparteste istoria, cine ne prosteste generatii intregi de copii, a caror modele sunt pitzipoance si manelisti, si unde este masoneria in toata aceasta disputa.
  Asa cum oamenii sunt intens manipulati negativ din frageda pruncie (unii cercetatori chiar vorbesc despre metode si feluri de manipulare inca din pantecul mamei and beyond), tot asa pot fi foarte bine manipulati pozitiv, pentru a inceta sa mai fie vehicule ale banilor in societate….
  D-le Dumitriu, ce spuneti?
  mirel_moonspell@yahoo.com

  • Primo: cred ca Dumnezeu a facut un act de responsabilitate nepunand la indemana nou-createlor fapturi umane cunostinte pentru care ai nevoie de o anumita maturitate si pregatire pentru a le folosi. Logic, nu? Da-i chibrituri unui copil mic va da foc casei. In mai multe comentarii am spus ca diavolul (sau Lilith) nu a vrut neaparat caderea omului – si nici nu l-a mintit; cunoasterea pe care i-a oferit-o il putea face egalul zeilor, daca stia cum sa o foloseasca, sau il putea prabusi din Rai in caz contrar. Ceea ce s-a si intamplat. Uitati-va si acum, cu puterea atomului, cu descoperiri tinute doar pentru uz militar – nu al apararii ci al agresiunii – pana la urma al crimelor contra umanitatii.
   Secundo: In privinta lui Eminescu pozitia istoricilor masoneriei cu care am discutat este ca acesta nu a facut parte din masonerie – cel putin nu s-au descoperit documente in acest sens. Pe de alta parte, personal am fost totdeauna mirat de preocuparile lui extrem de interesante, profunde, in directia politicii si a reformarii societatii. Or, pentru un sufleur de teatru sau pentru un poet asa ceva mi se pare inexplicabil. Da, eu cred ca a facut parte din ceva, poate din vreo loja iregulara, poate din vrei fratie de alt tip… In fine, nu am gasit un contemporan, cu aceleasi preocupari si aceiasi gandire pe care sa il asociez cu Eminescu si sa dau de urma vreunei fratii. Mai curand cred ca aveti dreptate, ca a facut parte din masoneria regulara – asa se explica si pozitia lui de radactor-sef al ziarului unuia dintre cele doua mari partide ale vremii – iar odata cu “tradarea” politica, a fost distrus nu numai fizic (cunoasteti meritele conservatorilor in aceasta privinta in combinatie cu zona habsburgica)ci a fost si radiat din toate documentle masonice. Probabil ca ulterior au fost si distruse sau pierdute foarte multe acte. Da, povestea politico-masonica legata de Eminescu e un subiect care merita cercetat. Vorbim doar de poetul nostru national, ma rog daca mai putem vorbi de natiune…

   Cine ne prosteste? Noi singuri, lenea noastra, ipocrizia, dorinta de a iesi in fata fara ca macar sa avem bunul simt sa invatam sa vorbim, sa citim o carte, ca sa nu mai vorbesc de comportament. Si-atunci pe cine vreti sa urmarim cu placere si interes? Pe un intelectual care a citit biblioteci intregi – nu, cartea e grea – pe un medic sau un scriitor a carui munca dureaza o viata, fara pauza, pe te miri ce venituri? Nu, modelul Pitzipoanca devenita milionara prin cuplajul cu X sau Y, modelul unui cretinoid cu tupeu care a ajuns mare ca samsar de terenuri sau crasmar, modelul unui incult care spala de pacate mafioti la televizor si isi bate joc de lume cu averea lui pentru care nu da socoteala nimanui… O sa va mire, dar asta cauta lumea acum – si asta voteaza. Daca zici ca nu e bine – de ia elecoratul de nebun sau spune ca nu esti cu picioarele pe pamant. O sa va surprinda, dar cam asta e si modelul american. Doar ca ei mai au niste structuri care nu sunt influentate de votul “manelistilor” lor – si aici vorbim de o zona initiatica puternica. Nu stiu cat de benefica, nu sunt filoamerican, dar asta e alta poveste.
   Despre Romania, singura metoda cred ca e discutia din om in om, trezirea individuala. Si aici e mult de spus.

   Oricum, sunt incantat de interventia dvs si sper sa reveniti cu comentarii la fel de interesante. M-ar bucura, in acest sens, sa aveti o initiativa mai consistenta pe tema Eminescu. Eu unul sunt indragostit de opera lui Grigore Vieru si chiar as vrea sa dedic mai multe articole inspiratiei geniale, chiar supranaturale, unor fenomene ale spiritului romanesc.

  • Depinde despre ce fel de cunoastere sau stiinta era vorba. Tehnologica? Se poate, dar daca era vorba chiar de constiinta (constienta) ce relava binele si raul atunci nu mai sunt asa de sigur ca a fost un pacat. Daca pui un o bucata de paine in stanga si un os in dreapta cum sa acuzi un caine ca s-a dus si-a papat osul? Se pare ca omul trebuia dresat mai bine :) Oricum raspunsul meu nu se vrea o ofensa adusa lui Dumnezeu si nici nu cred ca se supara pentru commentul meu :)

 27. “Omul de rand nu este pregatit”. Extrem de trist si poate cea mai veche expresie folosita de diferiti “initiati” in functie de perioada istorica. Atunci cand, cum si de catre cine? Din ce se intrevede niciodata, de catre nimeni pentru ca omul a suferit, sufera si va suferi de efectul fata morgana (iluzia cunoasterii ce ofera puetere asupra maselor)

  Dragos Dumitriu: Nu mi se pare trist… ci firesc. Ce ati vrea, ca unui copil de trei ani sa-i spui ca a fost conceput printr-o relatie sexuala sau ca la un moment dat parintii lui vor muri? Sau un om fara pregatire scolara sa conduca o universitate. Ma rog, in capitalismul nostru asta se mai intampla… In toate tipurile de pregatire – sau de initiere – exista o mare problema: rabdarea. Ceea ce nu este caracteristic omului – de aici pervertirea si in masonerie, si in viata… Asa incat totul e rabdare, perseverenta si… cautatare, Cautatorule!
  PS Daca numele vine de la serialul in cauza, inseamna ca mai avem pasiuni comune.

 28. pt moon..vezi tu vre-un pom al Cunoasterii,nu exista pomul ala,poate ca exista doar Pacatul originar pe care incearca elitistii sa-l defineasca pe pielea unei intregi planete.Ceva de genul:”Hai sa distrugem planeta inclusiv restul omenirii ca sa aflam cine-i mai bazat ca noi”.Sper ca ce-i care nu-mi dau dreptate sa reprezinte majoritatea.

 29. Ce paradox!. In masonerie intra sau mai corect sint acceptati “entitati” a caror corpuri sint in mare parte jurate unei lumi subterane, a sfintilor parinti, mortilor. Dar, in subsidiar, ceea ce ii conduce pe masoni este o femeie. Patronul spiritual nu este un barbat. Cu toate ca arhitectul pare a fi o entitate masculina. De exemplu Rominia a fost si este condusa in subsidiar de un “Baron”. Nu este vorba de asa zisi baronii locali, ma refer la o alt fel de curte, Regala poate?.

  Dragos Dumitriu: M-ai dat gata! Nu inteleg nimic nici in legatura cu lumea subterana, nici cu femeia care ii conduce pe masoni. Te rog sa intri in amanunte mai clare… Despre “Baronul” lui Ungherea, ma scuzi dar nu comentez, cred ca poate fi contactat talentatul scriitor.

  • Cunoasteti ce este un negativ. Ochiul este construit astfel incit omul primeste informatii pe care le percepe intr-un spectru vizibil, o combinatie a trei culori. Dar cum puteti sta in lumina si sa credeti ca puteti distinge sau mai degraba selecta culorile ca segmente distincte in cadrul spectrului. Cind asezati segmente de lumina in spectru intunecat al luminii o sa observati ca acele segmente nu mai radiaza, devin clare, dar se si reduc functie de forma spectrala intunecata. D-l Oreste v-a poate da mai multe informatii privind ochiul si natura lui. Are evident legatura cu ceea ce am scris. Daca nu are aceste informati rezulta ca pozitia dinsului in cadrul unei astfel de miscari ezoterice il limiteaza ca initiat. Un alt mod de a trata ceea ce am scri este acela ca eu nu pot demonstra ceea ce am scris si totul ramine la forma de teorie si poate fi considerat o speculatie, o polemica.

   Dragos Dumitriu: Nu, nu este o polemica, pentru ca nu a existat asa ceva. Speculatie… poate. Eu o calific drept poezie, daca nu e cu suparare. Dar raman restul afirmatiilor, si pntru acelea ar trebui sa-l intreb tot pe Oreste – iar daca nu stie, inseamna ca e “limitat ca initiat”?! Ca am inteles ca oricum eu sunt pe dinafara… Hai sa fim seriosi – cand faci niste afirmatii, sustine-le! Cred ca ne respectam suficient pentru asta…

   • Sinteti deacord cu mine ca fiecare om are limitele lui?. Fiecare mason este inobilat cu un rang. Pregatirea este diferita in functie de gradul de initiere. Adevarurile masonice sint dezvaluite functie si de gradul de initiere. Poate nu am fost foarte clar. Pe dinafara fata de ce sau fata de cine?. D-l Oreste are modul dinsului de a intelege si de a prelucra informatia, cum si D-stra aveti propriul mod de intelegere. Am considerat ca in unele cazuri D-l Oreste este mai pregatit in a intelege o anumita informatie. Evident ca doresc raspunsul D-lui Oreste. Dar… , am facut-o la indemnul D-stra. Am modul meu propriu de a intelege cum sa caut o informatie si asta ar trebuii sa va lamureasca. Daca nu, inseamna ca viziunea mea este numai a mea fara sa poata fi impartasita. In alte cuvinte stiinta mea nu are ecou, neputind fi inteleasa si nici copiata.

 30. moonspell e prima data cand am auzit de asa legaturi intre versurile lui eminescu si conceptii despre lume..cred ca a sosit timpu sa vad si eu de ce e laudat asa tare omul asta : ))

  • Vei avea o mare revelatie daca il vei citi pe M.Eminescu.Este bine sa-l citesti in liniste si vei vedea cum se aseaza cuvintele lui in inima ta!Se pare ca a avut o presa foarte incisiva si a incurcat multe ite si a dat multe afaceri ale potentatilor vremii peste cap.Pentru asta a platit cu viata si a murit singur,parasit, discreditat si constient ca va fi ucis.Sa-l inalte Dumnezeu acolo unde-i este locul.D-le D.Dumitriu este un profesor dar din pacate nu-i stiu numele care are multa documentatie despre M.Eminescu si ar fi foarte interesant de invitat la Codul lui Oreste.Am afla multi lucruri uimitoare despre el si epoca in care a trait.A fost invitat la D.Diaconescu si a avut asa de mult succes ca l-a rechemat cateva seri la rand datorita telefoanelor telespectatorilor.La C.O ar fi si mai frumos ca ar fi intrebari deosebite puse de O.Teodorescu.Eu nu ma asteptam sa va asa ceva la DD si nu am fost pregatita,ca nu-l urmaresc.Am fost asa de furata de subiect ca pragmatismul meu nu a functionat as fi inregistrat emisiunea ca documentatie.

 31. Motto – #Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deșteaptă#

  Pentru Dl Dumitriu – Am sa fac tot posibilul sa inchei un articol despre ceea ce a fost, a reprezentat si inca mai reprezinta Mihai Eminescu.
  Cu respect.

  Pentru Vali – Nu pot decat sa iti doresc succes in cautarea si cercetarea operei acestui pre-devreme plecat din aceasta stare de lucruri careia noi ii zicem Viata ….

 32. pt. Dragos Dumitriu:vad ca va intereseaza mai mult ce gandesc eu decat ce ganditi dumneavoastra…raspunsurile sunt in ACOLO.

  Dragos Dumitriu: Daca e vorba de comentariul acela cu Iadul si Raiul chiar ma intereseaza, mi se pare formularea neclara dar ideea pare f interesanta si rugamintea era sa reveniti pe aceasta tema. Poate m-am exprimat eu gresit si imi cer scuze.
  Nu pot sa fac o comparatie intre interesul meu pentru propria gandire fata de a celorlalti. Sunt chestiuni diferite. Pot sa va asigur doar de respectul meu pentru ideile si parerile – gandirea – celorlalti.

 33. Imi cer scuze ca ceea ce va scriu acum poate nu intereseaza pe multi dar este prea frumos si vreau sa va bucurati cu totii.”Fiecare dintre noi este un inger cu o singura aripa,nu putem zbura decat imbratisandu-ne unul pe celelalt”.R.M.Rilke..si..domnul profesor si artist plastic Dorel Zaica se ocupa mult de copiii talentati la desen.Iata ce perle a adunat de la ei L.Stratan in cartea “D.Zaica si copiii lui”…Ala care doreste mai mult dacat are e unul care a adunat mult si are boala asta,de dorit mai mult si este mai de plans decat cersetorul pt. ca cersetorul nu are niciodata atatia bani ca sa-si cumpere boala asta.Ioana Zamfirescu-10 ani; Unii oameni nu putrezesc dupa ce mor fara sa fie imbalsamati pt. ca trupurile lor au fost bagate in pamant cu cerul in ei.-Sabina Dallu-13 ani;Cei care iau in deradere biserica sunt “oameni ” care s-au bagat singuri in ghilimele.-Simona Nae-15 ani;Nu e chiar asa ca atunci cand faci un bine inseamna ca l-a facut Dumnezeu,sau cand faci un rau e din cauza Diavolului.Daca faci un bine ,Dumnezeu doar te ajuta,restul faci tu,iar cand faci un rau,Diavolul doar te pune,dar fapta o faci tu.Insa treaba e ca atunci cand faci binele uiti sa spui ca l-ai facut cu ajutorul lui Dumnezeu,iar cand faci raul dai mereu vina pe drac.Paul Paun-12 ani. Ce mai poate fi spus dupa asa ceva??!!Acesti copii sunt o mare bogatie!

 34. Apropo’ de postarea recenta a doamnei Sanda cu copiii, chiar am vz de curind o conferinta a lui Drunvalo Melchiz. in care spunea la un m. dat ca viitorul apartine acestor copii-indigo sau supra-paranormali din prezent..in sensul ca virgula constiinta lor va forma un fel de matrice ce va cuprinde intreaga planeta si va fii mai presus de orice politica , guvern, fixatie religioasa..practic aceasta matrice va salva omenirea…este un interviu cu Drunvalo-Sinele Suprem-ce se gaseste pe youtube in 5parti si merita vizionat.

 35. pun si eu o intrebare precum copiii aia mici : exista “masoni buni” si ” masoni rai ” ?? ha ha ..glumeam..sau poate nu !

  Dragos Dumitriu: Ca sa intorc gluma – au existat sau exista crestini buni si crestini rai? Nu, de fapt exista masoni cu patalama data in cine stie ce conditii sau pe cine stie cati bani – deci, de fapt acestia nu pot fi numiti masoni… Si exista masoni care au adopatat si incearca sa inteleaga (si sa aplice) principiile masoneriei adevarate. Nu exista masoni buni si rai, cum nu exista crestini buni si rai, ci exista, simplu, masoni sau crestini – si de cealalta parte exista facatura, minciuna, impostura… Dar cred ca asta stiai si singur, Mihai.

 36. pt Dragos Dumitriu(20.03)imi cer scuze daca am facut confuzie intre spirite inalte si martiri,si-mi mai cer scuze si pt faptul ca poate m-am exprimat gresit,uneori necunoasterea copleseste fara sa-ti dai seama…ideea era ca totusi reprezinta o trecere destul de importanta si delicata de la o stare la alta,cu siguranta una mai complexa in cele din urma.Ma gandesc ca bigotii si ipocritii nu ar avea cum sa intretina dialoguri pe un site de genul acesta,cel putin din punctul meu de vedere.Abia astept sa va cunosc pe 24 sept,mai ales ca se va tine o conferinta despre vis…plus ca,cafeaua-mi place foarte mult.Sunt curios totusi daca acei protestanti aveau vre-olegatura cu masoneria.cam atat.Sincere sucuze pt.lipsa de cunoastere care m-a facut sa fiu atat de nepoliticos.

 37. “Sufletul are putera de a se inalta in Regatul Cerului, chiar in timp ce inca mai salasluieste in trupul trecator”
  Da… , foarte curios!?. Si cum s-a putut ridica un suflet pacatos?. Metode…, pai cum asa?. Vine cineva care este incarnat, si-ti da o metoda?. D-zeu nu are puterea sa stearga pacatele?. Are nevoie de intermediari?. Sufletele si-au vindut lumina?. Sau citva mai scoliti stiu ca sufletul este un corp de lumina?. Ce sa-u gindit: cum sa aducem cit mai multe suflete astfel incit sa rezoneze?. Pai bine ar fi sa li se dea si un cod, sigilat, pecetluit, prin care sa fie adunata destula energie pentru a sluji unui scop “curat” de altfel. Pai… , de ce pina acum nu a ajuns nici un suflet prin ceruri?. Eu le cam vad bintuind in lumi subterane. Sint ca niste umbre date uitarii, hrana pentru cei ce se hranesc din pacate. Dar daca spuneti ca aveti o metoda pe care ati probat-o, cine sint eu sa va contrazic?. Ramine ca fiecare sa plateasca, nu este asa D-l Oreste T. Vorbesc de plata cinstita, una la intrare in lume si alta la esire. Deci sa inteleg ca stringeti monezi?. In numele cui?. D-zeu nu la vazut nimeni “Caci n-a fost om sa-i vada chipul lui D-zeu?. Dar…, un chip se vede, al D-stra. Lumina au promis si Ingerii cazuti si uite ca timpul trece, monezile curg, Baltazar isi face treaba caci are cu cine.
  Evident ca este un mod de a intelege cum vreau, sau mai bine spus, asa cum vad si zau ca nu am nevoie de ochii cuiva, dati cine stie cind si in ce scop. Dar stiu bine ca daca cineva iti da ceva atunci si vrea ceva. Balanta “oarba” nu trebuie deranjata.

 38. Cautand informatie despre masonerie (pentru ca nu poti cunoste binele fara a stii despre rau), am gasit articolul dumneavoastra. Am citit si comentariile aferente si prima impresie a fost ciudata : chiar daca limba de scriere folosita era …sanscrita (presupunand ca stiam aceasta limba), puteam sa bag mana in foc ca autorii sunt romani.Am afirmat asta deoarece mi-a creat acea senzatie de ”noi, romanii, ne pricepem la toate”. In legatura cu subiectul articolului, parerea mea (poate empirica) este ca puteati sa folositi un titlu mai lung, cum ar fi ”Masonerie si crestinism si iudaism si islamism etc”. Spun asta deoarece consider ca orice tip de religie (daca imi este permis sa spun asa desi acest cuvant ar trebui sa aiba altfel de sens) care se organizeaza dupa o multime de dogme, limitari si conditionari de apartenenta (de ex nimeni nu ma poate convinge ca poti face parte din randul masonilor fiind un om sarac = conditionare), nu constituie o modalitate de orientare catre mentinerea vie a legaturii cu Cel ce e Iubirea, desi toti cei care apartin acestora se bat cu pumnii in piept ca asta promoveaza (fie prin cunostere-in cazul masoneriei, fie prin evolutia spirituala – in crestinism samd). Daca ne uitam in DEX in dreptul cuvantului ”religie” vom vedea ca definita acestuia suna cam asa ”Sistem de …atentie!! dogme, de practici (rituri) care se desfasoara in vederea divinizarii…Cuvantul de provenienta este latinescul ”religio” care inseamna pietate, credinta, sacralitate. Facand o comparatie intre cele doua definitii, observam cu usurinta gradul de degradare si parcursul negativ pe care a avut-o sensul acestui cuvant. Oamenii ”luminati” ai timpurilor au schimbat sensul initial al cuvantului ”religio” astfel incat s-a ajuns la ceea ce avem astazi: religii/culte/organizatii pline de dogme si reguli absurde care nu fac decat sa ne indeparteze adevarata Cale.Nu ar fi fost asa grava schimbarea sensului cuvantului ”religie” daca in numele ei nu s-ar fi comis o multime de atrocitati, orori. Imi vine in minte un exemplu din iudaism (si ca el sunt cu miile in toate religiile) care se presupune a fi una din dorintele Dumnezeului cel Razbunator care apare si in Vechiul Testament : nu-ti taia parul pentru ca el constituie legatura cu Dumnezeu. Inchipuiti-va ca sunt o multime de evrei care indeplinesc cu smerenie aceasta ”porunca” traind in permanenta cu teama pedepsei lui Dumnezeu de parca El nu ar avea nimic mai bun de facut decat sa stea la panda sa ne pedepseasca pentru niste cerinte absurde. Am dat exemplul acesta tocmai pentru a evidentia inutilitatea si ridiculismul multora dintre regulile impuse de instiitutiile religioase, in numele unui Dumnezeu inventat. De la religie te duci cu gandul la aceste institutii religioase si mai departe la preoti (acestia existand in fiecare religie/cult/organizatie) si la adevaratele lor meniri. Din punctul meu de vedere, Preot este fiecare om care a reusit sa reinvie legatura cu Dumnezeu, cu Sinele. Acest tip de Om este, ce adevarat, capabil sa-si ajute semenii, fratii de …spirit, cu iubire si compasiune. Se pare ca, odata cu trecerea timpului, avem din ce in ce mai multi Preoti printre noi, lucru care ma bucura foarte tare. Eu cred, cu tarie, in singura religie care exista cu folos : modalitatea pe care fiecare dintre noi o gaseste sa-l regaseasca pe Dumnezeul pierdut la nastere. Nu degeaba a spus Isus ca templul lui Dumnezeu nu se afla intr-o cladire plina de negustori si farisei ci adevaratul templu al lui Dumnezeu este in fiecare dintre copii Lui (noi). Daca am extinde aceasta afirmatie, putem spune ca noi suntem singurii care putem gasi drumul spre Casa , nu cu ajutorul unor reguli ce ne fac mai rau sa ratacim. Dupa parearea mea, aceasta afirmatie a lui Isus ar trebui sa fie ideea de baza o unei noi religii, asta daca nu vrem sa intram intr-o noua ordine mondiala. Bineinteles, ca ar trebui sa culegem ideile ce au mai ramas sacre in fiecare dintre aceste religii si sa le ”plantam” in marele puzzle dumnezeisec din interiorul nostru. Pana la o noua interventie…Nihil sine Deo!

 39. nu sunt sigur daca vreuna din institutiile pomenite in titlu au ca scop adevarul sau propria fiintare; posibil ca ambele sa greseasca pe ici pe colo
  sunt prea multe de spus ca sa continui acum
  pace

 40. pt.doamna Sanda:”9 septembrie 2011 la 7:46

  De unde crezi ca vine acest echilibru al celorlalte regnuri?|”
  Animalele nu stiu sa se minta intre ele si plus ca nu se exploateaza in asa hal cum o fac oamenii intre ei..Argumente ar mai fi nenumarate numai ca am preferat sa fiu foarte modest.Totusi ma intreb de unde atata frica?De unde ata dorinta de justificare gen:toate sunt asa cum sunt,raul si binele tra la la,manipulari “pozitive”,tendinte “pozitive”.Din punctul meu de vedere sunt ca o pereche de ochelari aburiti.

  • Chiar George,de unde vine,formuleaza tu o ipoteza si daca este adevarata iti confirm!Tu vezi frica..mai citeste si vei vedea ca este altceva!Pt.primul raspuns..Fiecare faptura este mijloc de supravietuire pt. alta,este o lupta pt supravietuire si cei mai dotati supravietuiesc.Calitatile vor fi mostenire generatiilor viitoare.Deosebirea majora este ca ele se marginesc sa supravietuiasca pe cand noi…secam tot pana la epuizare.

 41. pt.Sanda:”fiecare faptura este mijloc de supravetuirept.alta,este o lupta pt. supravetuire si cei mai dotati supravetuiesc.”Va multumesc pt. aceasta idee,ma va ajuta sa nu mai fac diferenta dintre animale si oameni pt.ca toate sunt niste fapturi…m-ati “dat peste cap” de cateva ori si va multumesc…

 42. Pt George..cred ca exprimarea mea a dat nastere unei confuzii.Cand m-am referit la “faptura”,am ales termenul pt. a cuprinde si materia “nevie”, si regnul animal,si regnul vegetal.Ele constituie una pt. alta mijloace de supravietuire.La noi,oamenii m-am referit cand am spus ca noi secam totul pana la epuizare din lacomie si lipsa de responsabilitate.Imi pare rau ca poate te-am facut sa intelegi altceva.Asta am vrut sa spun.

 43. pt.Sanda:am inteles foarte bine ce ati vrut sa transmiteti,problema este ca eu nu am reusit sa ma fac inteles fata de dumneavoastra.Din respect pt efortul dumneavoastra am sa reformulez ultima idee:”Tu vezi frica..mai citeste si vei vedea ca este altceva!Pt.primul raspuns..Fiecare faptura este mijloc de supravietuire pt. alta,este o lupta pt supravietuire si cei mai dotati supravietuiesc.”Propozitia dintre ghilimele este foarte adevarata,spun asta pt.ca din punctul meu de vedere reprezinta una dintre informatiile primordiale(in aceasta lume “materiala”)ce se gaseste in noi genetic,social,cultural si cine stie in cate multe alte planuri.Problema este ca la nivel de constiinta,lucrurile devin mai complexe,cred eu,sau poate gresesc.Asumandu-mi greseala la nivel de blog-ing,pot sustine ca mai avem inca o informatie “primordiala”ce se regaseste in noi toti si care poate fi definita de comportamentul spermatozoizilor.Stiinta este foarte preocupata de acest capitol,pacat ca nu reusim sa invatam ceva din asta.,macar din comportamentul lor….ce vroiam sa mai zic este ca exista o singura modalitate ca toti spermatozoizii sa fie activi si anume o proteina..fara de care nu s-ar intampla nimic concret.Toti avem informatia in noi numai ca cineva ne da o “proteina” foarte slaba sau sintetica,as numi-o manipulare….
  va multumesc.

 44. “În zilele următoare veți putea viziona pe site o înregistrare a celor două alocuțiuni – a mea și a lui Oreste – dar și intervenții ale celor prezenți. Cred că pentru mulți va fi o premieră, dar veți vedea ce înseamnă cu adevărat o întâlnire (deschisă) masonică, nu poveștile promovate aberant.”

  Astept cu mare interes

  Namaste

 45. “să facem totul(???) pentru desăvârșirea operei Marelui Creator…

  …CE inseamna TOTUL?, CIT inseamna TOTUL?, CUM facem TOTUL?
  CARE Creator?

  Poate ar trebui mai multe detali, ceva in genul cartilor care explica “ce a vrut sa zica scriitorul”, sau cum sa interpretezi…corect, ceea ce citesti.
  :)

  Masonerie și creștinism – incompatibiliate sau dublă ipocrizie?
  “Nu încerc să prezint o replică la aceasta afirmație, ci doar să propun o temă dezbaterii celor interesați.”
  …atunci?! care-i scopul?
  -Pararile noastre(pro sau contra masoneriei), gradul de cultura, modul de gandire, delimitarea “crestinilor” de spiritualisti , pro sau contra dogmelor…

  De obicei o dezbatere de genul asta trebuie sa aiba un scop.

  Sper ca nu am devenit prea paranoic :) , azi sunt mai analitic.

  Namaste

 46. pentru goldix….din punctul meu de vedere, nu esti nici paranoic si nici prea analitic….doar ca,in mare, ai pus punctul pe ”i” cu intrebarile pe care le-ai pus in legatura cu scopul articolului/articolelor, in general…am raspuns si eu (in mod subtil 😉 )la intrebarea asta pe la inceputul commentului meu

 47. Pingback: Legatura dintre Masonerie si religiile iudaice (Crestinism, Iudaism si Islamism)! Religiile iudaice sint strans legate de masonerie desi multi mincinosi pretind ca iudeo-crestinismul se opune masoneriei. Este o minciuna! Biblia, Tora, Coranul si Zenda Ves

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *