Mamona – demon, zeu sau egregor – adevăratul stăpân al omenirii

Mamona – demon, zeu sau egregor – adevăratul stăpân al omenirii

Articolul precedent s-a dorit a fi o introducere în altă lume – aceea a supozițiilor ezoteriștilor. Putem vorbi de realitate în cazul egregorului? Din punct de vedere al unui probatoriu științific clasic– sigur, nu. Spuneam însă că trebuie să ne raportăm la teoriile moderne și mai ales la principiile “metaștiinței” – printre care, la loc de frunte este cel al Posibilului.

Egregorul, ca transfer al dimensiunii gând-intenție-credință în zona entităților divine poate fi acceptat ca și element de studiu și de lucru cu planul divin. Au făcut-o anticii (cei care încă de atunci au imaginat atomul și chiar cuantele), o fac de mii de ani grupurile și comunitățile inițiatice. 

Poate unul dintre principiile cele mai interesante de lucru este ciclicitatea. Pe de altă parte, Erwin Laszlo propune spațiul akashic.

Deci, întrebarea logică este dacă acest egregor era creat iar comunitatea respectivă doar s-a conectat – sau a fost creat pe de-a întregul de om – de spiritualitatea colectivă…

Cred că e mai bine să lăsăm subiectul deschis, să adunăm ipoteze, să le corelăm – fiindcă o mare (și pozitivă) parte a aventurii umane se bazează pe corelări – după cum și lipsa acestora a dus  chiar și la conflicte…

Am pornit această analiză plecând de la marele zeu al lumii moderne… Cei care au văzut emisiunea lui Oreste știu că mă refer la sinistrul Mamona. Zeul care reprezintă obsesia omenirii – avuția, banul.

 

Vițelul și… aurul lui Moise

 

Totul se pare că ar fi început de la o noțiune, Mamon(a) fiind pentru evrei denumirea pentru bogăție materială, pentru avuție. Să fi fost deci poporul lui Israel, dealtfel cunoscut drept cel mai ilustru stăpânitor al banilor lumii, inventatorul acestui… să-i spunem zeu?

Adevărul este că în Vechiul Testament Mamon – nu este un demon ci un termen ce descrie lacomia, avaritia, pofta de a castiga prin orice mijloc. Dar mai este ceva – după unele surse, Vițelul de aur ar fi fost botezat Mamon. Ceea ce înseamnă că încă de atunci poporul ales l-a trădat pe Dumnezeu pentru Mamona. Mai mult, evreii au transformat “noțiunea” în divinitate, pentru că s-au închinat și au venerat Vițelul Mamona – spre cunoscuta disperare a lui Moise.

Dar, oare avea dreptul Moise să fie atât de disperat? Din ce era făcut Mamon – Vițelul de aur? Nu cumva din aurul luat de evreii lui Moise egiptenilor, sub amenințarea plăgilor trimise de Dumnezeu? De fapt, la ce le trebuia aurul, când ei urmau să rătăcească prin deșert – iar Moise știa asta… Cumplita pribegie prin deșert, fuga de armatele dușmane ale egiptenilor – nu erau oare incomodate de cantitățile de aur? Mai mult, evreii nu prea aveau nevoie de aur pentru a cumpăra ceva, întrucât ocuparea Pământului Făgăduinței s-a făcut prin cucerire armată, prin masacre…

Pentru ce era nevoie de aurul egiptenilor? Nu cumva a fost vorba încă de la început de o ispită – sau poate de o duplicitate față de Dumnezeu? Nu cumva evreii îl părăsiseră deja pe Dumnezeu? Poate că în momentul în care au văzut că faraonul cedează, evreii s-au văzut deja victorioși – iar inima lor s-a întors deja la un zeu mai pe placul lor, aurul – Mamona. Revedeți teoria cu care am început articolul precedent: “… oamenii au simțit nevoia să se exprime din ce în ce mai puțin așa cum le transmiteau Creatorii și au început să adapteze mesajul divin la calitățile fiecăruia” – în cazul evreilor, calitatea lor de exponenți ai banului, ai aurului este absolut evidentă.

 

Zeii bogăției și banilor – când au apărut?

 

Culmea este că mai vechile civilizații, mă refer la strămoșii ideologici ai evreilor, sumerienii, dar și la contemporanii acestora indienii – nu fac referire la o divinitate a avuției. Mai mult, episodul Vițelului de aur este o contribuție ideatică pur evreiască la Vechiul Testament, spre deosebire de multe alte elemente esențiale de factură ideatică – păcatul originar, potopul, primul om – nu fac referire la aspectele mai mult istorice, nu ideatice, de tip Fuga din Egipt – care țin de istoria evreilor și nu puteau fi preluate. Mă rog, există și aici anumite teorii…

Indienii, în cele mai vechi upanișade, surse ale spiritualității universale, nu menționează banul sau avuția printre darurile de care se bucurau demonii sau zeii – și nici oamenii acelor vremuri de început…

 Să trecem în revistă câteva divinități ale lumii antice apropiate de ideea de bogăție bănească. La nubienii africani apare Dedwen iar în antichiatatea târzie indiană o găsim pe Dhisana, o zeiță minoră a bogăției. În Afganistanul pre-islamic aceiași funcție o îndeplinea o divinitate pe jumătate zeu, jumătate demon numită Bagisht. Înainte ca Tibetul să devină locul sacru al budismului, exista un zeu al averii numit Kubera care, interesant, avea un aspect foarte urât dar era… îmbrăcat foarte bine!

În vechea Romă protejarea banilor – în sensul de fonduri ale statului – revenea marii zeița Junona (Hera a greecilor) protectoare de altfel a statului. Protejarea fondurilor  era un aspect minor, pentru care zeița primea și epitetul Moneta.

Grecii au o imagine interesantă despre zeul averilor, al bogăției materiale. El se numea Plutus. Plutus era… fiul abandonat  al Demetrei, printre altele zeiță a prosperității. Deci fiul abandonat al prosperității… Apoi, el este orbit de Zeus pentru că nu împărțea bogăție doar oamenilor merituoși. Într-o fabulă a lui Esop se spune că după sosirea lui Hercule în Olimp, ceilalți zei au venit să-l salute, în omagiindu-l în caliatate lui simbol al curajului și virtuții. Hercule s-a bucurat de aceste omagii, dar când s-a apropiat Plutus, zeul averii, a eroul a întors scârbit capul. Întrebat de Zeus de ce a făcut acest gest, Hercule a spus că îl detestă pe zeul bogăției pentru că este prietenul celor răi și nu face decât să corupă lumea aruncând bani oamenilor.

În fine, chinezii taoiști venerează un zeu al bogăției Tsai Shen Yeh. Inițial un adept al lui Confucius, nu s-a putut adapta modului de viață al maestrului, a înființat propria teorie a prosperității iar adepții Căii l-au adoptat ca zeu… Veți citi mai târziu în articol o informație despre o venerare absolut spectaculoasă a lui Tsai Shen Yeh.

 

Originea Mamonei

 

Romanii, în veșnica lor dușmanie față de cartaginezi, spuneau că sunt un popor  fără credință și obsedat de un singur lucru – avuția. Ei spuneau chiar că ideea, noțiunea de lacomie pentru avuție ar fi fost o invenție feniciană.

Lăsând la o parte subiectivismul romanilor, ar putea exista un dram de adevăr cel puțin în privința etimologiei cuvântului Mamon, în sensul că una dintre primele surse ale acestui nume s-ar putea să fie fenicianul Mommon – însemnând beneficiu material, bănesc. Fenicienii, cei mai mari negustori și navigatori ai lumii timp de aproape un mileniu, este posibil să fi transmis această denumire, dimpreună cu noțiunea, grecilor – mammonas (bogăție) – și romanilor – mammona, având tot sensul de avere. Chiar și în varianta babiloniană a Talmudului, în textele Onkelos, apare mamona  – ca un cuvânt venit din caldeeană, deci posibil influențată de fenicieni. Sursa feniciană este deci mai veche decât varianta aramaică (mamon – bogăție) sau siriacă – mamona, tot bogăție. În plus, așa cum am spus,semiții  fenicieni erau un model mult mai puternic, mai vizibil și mai mobil decât evreii, așa încât romanii s-ar putea să aibă dreptate.

Dar, mai există două surse interesante pentru” divina” foame după bani – ambele pe linie străveche, chiar din vremea lui Moise – matmon, cuvant ebraic însemnând comoară ascunsă, sau Amon – numele zeului suprem al vrăjmașilor egipteni, Amon Ra, zeul soare. Zeu pe care, în anii robiei egiptene, evreii începuseră să îl adore. Era firească deci utilizarea numelui său într-un sens apopiat de materie – bogăție, aur, bani – elemente caracteristice opulentelor temple egiptene dedicate soarelui zeu – aceasta în contrast cu calea spirituală oferită de Yahve…

Iar când evreii au crezut că Moise și Dumnezeul său, Yahve, i-au părăsit, s-au întors la ceea ce credeau de câteva sute de ani – auritul, bogatul, mai materialul Amon…

În fine, o ultimă variantă, dar prima ca perioadă provine din Sumer. Acolo a existat un zeu minor, Mamu – divinitate a viselor. Iar între bogăție și vis este o legătură strânsă, chiar dacă această din urmă variantă este o simplă speculație de-a mea.

Să revenim puțin la aramaicul mamon – cuvânt aflat în uz în perioada vieții lui Iisus. Rădăcina ebraică, mai veche, este ‘ממון – mmôn –  termen căuia tradiția orală ebraică din Mișne îi atribuie înțelesul de “(în care unii au) încredere”.

Încredere… parcă îmi vine în minte o expresie din ziua de azi – “Ai bani, ești de încredere!”

 

Dumnezeu și Mamona

 

Cel care îl arată cu degetul ca dușman pe Mamona, ca incompatibil  cu dragostea de Dumnezeu, este Hristos. În Evanghelia după Matei, versetul 6.24 El spune: “Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.”

Antiteza cu Dumnezeu îi oferă lui mamona alt caracte decât cel de simplă noțiune. Poate fi un idol, dar poate fi așa cum îl vor considera mulți comentatori ai Bibliei, o entitate divină sau demonică, aflată în opoziție cu Dumnezeu.

Dar în ce fel de opoziție? Iisus îi alungă pe slujitorii Mamonei (zarafii, negustorii) din Templu – dar nu îl numește pe Mamona diavol. Adică acea entitate oponentă prin apariție lucrărilor lui Dumnezeu…

Apostolul Neamurilor, sfântul Pavel, avertizează în cea de-a doua epistolă către Timotei că “rugăciunea este santinela bine înarmată care stă de veghe la uța inimii noastre ți nu lasă să intre hoțul și criminalul numit Mamona.”

Iată-l deci pe Mamona un fel de spirit rău, un demon în accept biblic, care ne poate pătrunde în suflet… dar din nou nu este diavolul.

Cu toate acestea mulți comentatori medievali dar și moderni ai Bibliei îl consideră pe Mamona drept diavolul. El este fie un alt nume al lui Belzebut, fie, conform Dicționarului Biblic, un substantiv care reprezintă o “Denumire biblică a diavolului, care personifică bogăția și lăcomia de bani”. Se merge până acolo încât e numit chiar căpetenia diavolilor, Satana…

 

O descriere de luat în seamă este nu a unui comentator religios ci a unui artist care cu siguranță a avut viziuni și revelații, este vorba de poetul național al Angliei, John Milton. Acesta termină în simbolicul an 1666 absolut straniul poem “Paradisul pierdut” – pe care îl publică abia în anul următor. Este o viziune poate mai puternică decât a lui Dante asupra lumii îngerilor și a rebelilor căzuți, asupra Raiului și Iadului… Aici găsim un Mamona cu totul special:

Mamon e-n fruntea lor, prin înzestrare,
Cel mai prejos dintre căzuții îngeri :
El chiar în Ceruri gândul și privirea
Și le țintea spre vatra străvezie,
Vrăjit de-atâta aur la tot pasul
Și nu de tot ce-i sacru și divin
În viziunea-naltelor sfințenii.
Și oamenii prin dânsul mai întîi
Și îndemnați de el, au scormonit,
Cu mâini nelegiuite-adâncul Terrei,
Furând din pântecele mamei lor
Comori ce ar fi stat, mai bine-ascunse.
Curând, Mamon adânc răni colina,
Scoțând din crăpătură coaste de-aur.
Să nu se mire nimeni că, în Iad,
E-atât belșug de bogății pe vatra-i
Otrava asta mai cu seamă crește.

 Poetul vizionar îl trece așadar în rândul îngerilor căzuți – “cel mai prejos dintre îngeri” datorită gândurilor sale orientate exclusiv către bogăția materială, bănească.

 

Mântuitorul și bunăstarea dependentă de Mamona

 

Vorbeam de starea de bine și bunăstare. “Construirea” stării de bine este un obiectiv al celor ce încep lungul drum către spiritualitate. Fie că o fac individual, fie prin intermediul unei societăți inițiatice, ajungerea la starea de bine este, de fapt, pavăza contra acestui pericol de care vorbește Pavel. Am auzit predicatori care spuneam că omul nu trebuie să cadă în cealaltă extremă, aceea de a fi un dușman al banilor… Și eu sunt împotriva extremelor, dar cu greu putem găsi aici o cale de mijloc în afara acestei revelări a stării de bine.

Hristos este radical:

“Nu vă luați nici aur, nici argint, nici aramă în punga de la brâu,  nici traistă pentru călătorie, nici două cămăși, nici sandale, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Vindecați bolnavi, sculați morți, curățați-i pe leproși, scoateți demoni. Fără plată ați primit, fără plată să dați.

 

Există vreo legătură între aceste vorbe și bogăția de care se înconjoară casta preoțească, asezămintele religioase, ca să nu mai vorbim de taxele – de multe ori mari – fără de care uneori nu se face slujba?…

Același lucru îl pot spune despre opulența multor ordine inițiatice, care promovează altfel spiritualitatea – ma refer în primul rând la masonerie…

Dar Iisus dă lumii, în Luca 16, “Pilda ispravnicului nedrept” unde apar  două dintre cele mai greu de descifrat parabole:

16:9   “Și Eu vă zic: faceți-vă prieteni cu ajutorul mamonei (bogățiilor) nedrepte, pentru ca atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice”

16:11   “Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile (mamona) nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății (mamona)?”

Nu este nici locul și nu am nici cunoașterea pentru a interpreta aceste versete, doar constat apariția ideii de mamona ca bogăție în alt fel decât în alte paragrafe evanghelice (Un comentariu inspirat îl puteți găsi pe acest site: http://www.moldovacrestina.net/doctrina/ispravnicul-nedrept/).

 

Mamona prin ochii Evului Mediu

 

În spiritul atitudinii Mântuitorului, de-a lungul timpului goana după avuție, materialismul bănesc a fost acuzat de multe spirite luminate – și asociat cu ideea de Mamona.

Astfel, sfântul Grigore de Nyssa spune, în secolul IV, ca Mamona este un alt nume al lui Belzebut.

În secolul XII, episcopul piemontez Petrus Lombardus scrie o lucrare de referință pentru biserică – Libri Quattuor Sententiarum” (Cele patru cărți ale sentințelor). În texte se scrie clar: “Bogățiile sunt numite după numele unui diavol, numit Mamon, fiindcă Mamon este nume de diavol”.

În secolul următor Toma d’Aquino spune că Mamona stă în iad și este adus în lume ca/de un un lup, pentru a inflama inima oamenilor cu lăcomie.

Probabil inspirat de marele preot dar și de ideea medievală de lup asociat cu lăcomia, Dante vorbește de demonul lup al bogăției.

Scriitori mai puțin cunoscuți în România, dar importanți pentru cultura occidentală, cum ar fi franciscanul Nicolas de Lire sau englezul Piers Plowman tratează ideea de Mamona ca pe o divinitate. De Lire, comentând pasaje biblice, spune că Mamon este numele unui demon, iar Plowman vorbește de zeul Mamon.

Chiar în prospera perioadă elisabetană, poetul Edmund Spenser, în poemul alegoric “The Faerie Queenie” dedicat dinastiei regale, îl așază pe Mamona în calitate de păzitor al averilor lumii.

Marele scriitor englez Thomas Carlyle scrie “Evanghelia mamonismului” acuzând starea de spirit a secolului XIX – orientată doar către profitul material.

Scriitorul și ocultistul fracez Collin de Plancy, autorul cunoscutului “Dicționar diabolic” îl denumește de Mamona “ambasadorul iadului în Anglia” – subliniind caracterul de imperiu al banului al Marelui Albion.

 

Zeul lumii actuale

 

Trecând la perioada contemporană, care este actualitatea lui Mamona, ca nume și divinitate?

Așa cum spuneam la sfârșitul celuilalt articol că avuției, lui Mamona i se dedică cele mai multe “temple”. Este vorba de bănci – care sunt mai multe decât toate templele tuturor religiilor adunate la un loc. Mai bine păzite decât cele mai sacre relicve sau obiecte de cult. La templele banului oamenii se duc mai smariți decât la orice slujbă… De bani sunt legate mai multe gânduri și vise ale omului decât de orice zeu sau sfânt… Pentru bani se alocă mai mult timp și spațiu mediatic decât pentru toate învățăturile sfinte ale lumii… Oamenii banului, cei ce propăvăduiesc “științele” acestuia, sunt considerați oamenii cei mai importanți ai unui stat – oamenii lui Dumnezeu trec la capitole gen cultură sau… chestiuni facultative. (recentele exemple ale turnurilor de lângă catedrala Sfântul Iosif, respectiv de lângă Biserica Armenească sunt elocvente apropo de cine are putere – banul sau creștinătatea). A fi preocupat de bani este o chestiune considerată de maximă seriozitate, a fi procupat de cele sfinte sau de chestiuni spirituale te trece în categoria ciudat, sectant sau… bine, vorbim altădată… În fine, banul declanșează războaie fără să mai conteze altceva – drepturile statelor, perderi de vieți civile, distrugerea ecosistemelor – vezi cazurile recente din țările arabe sau Serbia.

Edificator mi se pare un eveniment petrecut nicăieri altundeva decât în China, deci țară cu un grad de pretenții individuale mult mai mic decât România, de exemplu. Ei bine, în 2010, în orașul Gui Yan s-a organizat o manifestație de peste … 500.000 de oameni pentru un zeu local al banilor, al bogăției – Tsai Shen Yeh… O jumătate de milion de chinezi – care altfel se satură cu un bol de orez – au venerat zeul banului în secolul XXI!

 

În loc de concluzie – dușmanul lui Dumnezeu și al… diavolului?

 

De fapt, nu are rost să scriu o concluzie. Totul este mult prea evident. Banul, avuția, Mamona… Totuși, rămâne întrebarea – este Mamona o divinitate clasică – venită din negura timpului – sau un egregor creat de omenire? Sau un egregor mai vechi – poate chiar din altă etapă a umanității decât cea cunoscută – la care s-au conectat gândurile și dorințele umanității din care facem parte noi și istoria noastră…

Certe sunt două aspecte – evoluția constantă din prima perioadă a antichității sumero-indiene când nu reprezenta un mare interes,  și situația de astăzi când este tema de venerație cea mai importantă.

Mai propun o teorie – involuția spirituală, aplatizarea nevoii omului de gândire, de construcție, nu în ultimul rând de revoltă, ei bine această stare indusă de Mamona este împotriva lui Dumnezeu – dar, culmea, și împotriva lucrarilor rebelului, Lucifer. Un caz unic, dar poate firesc pentru ceva ce vrea să preia totul – ființa, gândul, visul, credința, speranța… De fapt, care este speranța omenirii? Nu vedeți, sute de milioane de oameni joacă săptămânal la loteriile din lumea întreagă… Să trecem și acest fapt la capitolul venerare?

 

Cred că nimic nu este mai potrivit pentru final decât aceste strofe din “Țiganiada”, în care Ion Budai Deleanu ni-l descrie pe zeul lumii, cel ce cunoaște mai bine ca oricine omul:

  Aici Mamona să sculà, mare

Visternicul Domnului Sătanei,

Pe mâna lui sunt toate comoare

De supt pământ, aurul și banii.

„Tot iadul (grăi dâns) bine știe

Cât îi face-a mea dregătorie!…

 

Zieu! mai mult decât toate-îi ajută

Și mai multă dobândă-i aduce.

Chipul și cărarea mea bătută

Care pre-om la strâmbătate duce,

Este pofta de-averi desfrânată,

Într-alt chip lăcomie chiemată.

 

Omul e plecat spre lăcomie,

Din leagăn, căci firea bună-i dede

Îndemnul curat de-a prii șie,

Din care, ca din izvor, purcede

Cruțarea vieții și-o sâlință

Spre-a-ș’ plini trupeasca trebuință.

 

Dar eu astă fireșe plecare,

Cu totul o stric prin lăcomie

Și fac pre om de-în urmă el n-are

Hotar în pofta sa. Iacă-o mie

De acolea să nasc fapte rele,

Tot fiice-a lăcomii ș-a mele.

 

Tâlhăria, furatul, votria,

Înșelarea, strâmba judecată,

Ucigării, vânzări, tirănia,

Fățăria, camăta cruntată,

Și pe rând faptele rele toate,

Mai vârtos ce trag spre bogătate.

 

Aurul acum stăpânește-în lume;

Prin acesta cumpăr eu toate

Inimile; cu mici sau mari sume

Neguțez tot feliu de păcate:

Cela-și vinde patria pe mită,

Cesta spre ucidere să-învită.

 

Papa vinde darurile sfinte

Pentru gălbănași, iar’ patriarhul

Din Vizánt le cumpără-înainte.

Din episcóp pănă la eclisiarhul,

Toți își prevând cele cumpărate

Ce trebuiea să fie-în dar date.

 

Craii și miniștrii având sete

De-argint, ațâță războaie crunte;

Aurul ia cununa de la fete,

Sparge căsătorie și nunte;

În scurt, lăcomia nesătulă

Toate ce-s bune le-întoarce-în hulă.

 

Și cu-aceasta orbind eu prăsila

Lui Adam, o-întorc de la cărare

Bună ș’o duc pe-încet la topila

Noastră aici. Pre pământ, pre mare,

Mai toți muritorii despre mine

Cu-înaurite-s legați cătíne.

 

Iar în cât privește-ajutorința

Lui Mahomet și-a turceștii gloate,

Eu spun drept că nu-s în socotința

Lui Velzăvuv, dar’ nice să poate,

O! hatmane viteaz, asta face

Care ne spui și, cum văd, îți place.

 

Lângă cine puterea și slava

Au rămas, hotărât lucru este.

Au gândești că Cel-de-Sus lăsa-va

Să săvârșim, cum grăiești, aceste?

Foarte te-amegești, de cu putere

Vrei a da turcilor mângăiere.

 

Ce-ajunge-oștaneasca ta-îndrăzneală

Asupra puterii înzăciuite!

Vitejia-înceátă-a fi de fală

Și faptele ei cele mai vestite

Să numesc oarbă numa dârzie,

Când lucrează fără-înțălepție.

 

Deci, împrotiva celui mai tare,

Nu vărtute, ci minte măiastră

Trebuie-a folosi. Mie-mi pare

Că nu cu vedită și buiastră

Tărie noi să dăm ajutare,

Ci pre-ascuns, cu multă supțiare.

 

Înși oameni prin noi să lucreze

Spre-a lor pierire necontenită.

N-ajută-acum armele viteze

Cum punga cu galbeni tecsuită

Aceștii, numa să fie plină,

Acuma toți oamenii să-închină.

 

În urmă rușinea mea să fie,

Deacă eu cu banii nu voiu face

Mai mult decât întru voinicie

Altòr a să lăuda place!”

 

37 Responses »

 1. Am lucrat mult la acest articol care a iesit mai mare decat doream initial si a trebuit sa intarzii cu o zi publicarea. Am fost atat de prins incat nu am apucat sa raspund la mai multe mesaje, o voi face astazi. Vreau sa-i urez La Multi si Fericiti Ani doamnei Sanda, o urare putin intarziata dar (mai mult) sincera, mai ales ca e o comentatoare care imi aduce aminte ca omul are, totusi, multe calitati. Pe 24 va astept – cu crema de zahar ars cu tot!

  • Frumos si documentat articol.Ridica multe semne de intrebare.Cred, asa cum am mai spus ,ca Mamona exista de mult dar puterea lui a crescut enorm in epoca noastra pt. ca la nivel planetar este o obsesie pt. bani.Datorita mijloacelor media suntem foarte aproape unii de altii si la nivel informational nu prea mai sunt granite.Imprumutam pareri,conceptii,preocupari comune intr-un melanj fara precedent.Din aceasta cauza daca acest zeu,egregor sau demon se hraneste cu aspiratiile,sperantele si obsesiile,invocatiile si venerarea oamenilor iata ca a crscut ca nimeni altul.Nu banul este demonul ci modul in care-l obtii,ce alegi sa faci cu ei si mai ales daca i te inrobesti sacrificand pe toti si toate celelalte vise ale tale in obsedanta preocupare de a avea mai multi.Daca omul este cumpatat si alege sa imparta nimic rau nu-i va aduce banul.Referitor la Moise.Unii spun ca Moise i-a purtat in pustiu 40 de ani pt. ca cei care traisera in robie sa se piarda,sa ramana generatiile tinere care nu cunoscusera scalvia.Cu un suflet si mentalitate de sclav nu poti intemeia o natiune puternica.Poate fi un adevar si in acest lucru.De ce credeti oare ca ei sunt cu adevarat cei mai buni finantisti,au cele mai mari averi,sunt medici straluciti si traditia lor de a merge si comenta in templu cartile sfinte i-a ferit aproape in totalitate de analfabetism?Va multumesc mult pt. urare,va doresc si eu toate cele bune si sa va bucurati de ceea ce creati!

 2. am auzit o teorie care spune ca, vitelul la care se inchinau evreii ce nu-l ascultau pe moise era de fapt simbolul epocii taurului (vaca sfanta de la indieni) care se incheiase si din care moise vroia sa-i scoata. adica era cumva o remanescenta a unei epoci trecute si de asta nu era agreata de moise si nu atat metalul din care era facuta statuia.
  similar cum crestinii aveau pestele ca simbol al epocii care incepea odata cu isus, isis,ichtus(peste)si care venea sa inlocuiasca epoca berbecului inaugurata de moise

 3. se pare totusi ca omul se afla in calea unor mari influente; sub aceste influente el alege mai mult sau mai putin si astfel rezulta si aceasta exagerare care este lacomia. poate in acele trecute vremuri era mai “usor” sa dai vina pe un zeu- adica sa exteriorizezi raul, sa nu-ti asumi responsabilitatea propriilor alegeri, chiar influentate fiind. prin urmare cred ca este doar o creatie a mintii omenesti (posibil aparuta ca o reactie la influenta unor principii asa zis externe)

 4. Este cel mai complex si cel mai bine scris art. de pana acum. Desi sunt romanca, am decis sa crestinez un copil de etnie rroma. O batrana intermedia botezuri de genul asta pt. a ajuta copiii rromi sa primeasca Duhul Sfant. Copilul avea aproape 3 ani si nu fusese botezat. Am cunoscut copilul si familia acestuia in fata bisericii chiar in ziua botezului si, e drept, am fost socata cand am vazut femei de etnie rroma in fuste cu mii de culori. Dar ce sa fac, am mers pana la capat ca sa nu il supar pe Dumnezeul meu prin lipsa de smerenie si trufie. Dar si pt. micutul Ioan. Parohul parea singurul om responsabil de acolo, cum ca ar fi inteles taina botezului, dar celalalt preot era siderat. Am vazut repulsie organica pe chipul lui. Unde este smerenia? Unde este compasiunea? Oare ce ii invata la teologie? Nu este nevoie de vocatie pt. a ajunge preot? Majoritatea preotilor se mocirlesc. Nu ma joc cu vorbe si imi asum afirmatia.

  • Carin,este o fapta minunata cea pe care ai facut-o tu.Ai facut foarte bine ca nu ai dat inapoi si ai ascultat glasul inimii tale de adevarat crestin.Preotul acela a avut un moment de cumpana dar a facut parte din acest moment si sigur va intelege.Sunt si ei ispititi poate mai mult ca noi pt ca numai cel care are putere si vointa sa faca bine este luat in seama mai mult de cetele intunecate.Sa-ti aduca micul Ioan multa bucurie!

 5. Articolul este superb si m-a inspirat profund. Foarte serios! Nu intamplator Venus, planeta care guverneaza casa banilor este in acelasi timp planeta iubirii, a placerilor materiale dar si a armoniei. Daca nu aduci armonie intre toate acestea, ajungi sa nu te mai poti bucura de niciuna dintre ele. Cine le armonizeaza pe toate nu poate deveni dependent de bani, de avutii, ci are grija permanent sa aiba cat ii trebuie pentru a se simti bine, ca Venus asta doreste. Si poate cu putina armonie foarte multi oameni s-ar simti mult mai bine, aici incluzandu-i si pe “adoratorii si protejatii” lui Mamona.

 6. Domnule Dragos Dumitriu,ma uimiti cu fiecare articol pe care-l expuneti.Raportandu-ma la informatiile mitologice expuse de dumneavoastra dar,si sub presiunea sinceritatii mele pot spune ca pt.tot trecutul nostru(ca oameni)nu mai poate fi tras la raspundere nimeni si nici judecat(asta pt ca ne lipseste cunoasterea,bineinteles).Acum am inteles cine este de vina pt.toate nedreptatile sociale-Mamona,el e vinovat.Oamenii sunt buni la suflet,iadul este plin de demoni nu de oameni..ahaaa deci oamenii stau in “rai” iar demonii in “iad”.Totusi in “rai”mor anual aproximativ 5-6 milioane de copii pr. infometare,n-as vrea sa mentionez cam cati oameni mor pr.exploatare sau ceva legat de traficul de carne vie,armanent,si multe altele.ma dor nervii sciatici de la atata curiozitate…

 7. Mamon
  Imaginea nu reprezinta forma, chipul real a lui Mamon ci mai degraba o personificare.
  “Bogățiile sunt numite după numele unui diavol, numit Mamon, fiindcă Mamon este nume de diavol”.
  Mamon nu a fost Demon, dar se poate spune ca a fost manifestarea Balaurului. Arhanghelul Mikael a luptat cu “Balaurul”,la invins. In realitate “Balaurul” nu a fost ucis. Ca sa vorbim de rinduiala sufletelor este mult prea complicat. Da…, are legatura cu Mamon. Sufletele se pot cintarii in taleri si numai in taleri.
  Va propun sa scrieti despre Regii Blestemati si Idolii din aur.

 8. “Nu vă luați nici aur, nici argint, nici aramă în punga de la brâu, nici traistă pentru călătorie, nici două cămăși, nici sandale, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Vindecați bolnavi, sculați morți, curățați-i pe leproși, scoateți demoni. Fără plată ați primit, fără plată să dați.”
  Si se facu dupa porunca, atit de radical a fost Hristos?.
  Prin sacrificiu nu a ridicat pacatul lumii?. De ce nu a ridicat atunci lumea la cer cind inca se putea?. Daca oamenii au fost facuti dupa chipul si asemanarea Tatalui cum de nu au recunoscut Fiul?. Tocmai o “prostituata” a recunoscut Fiul?. De atunci si din totdeauna omul cerseste si se hraneste din ceea ce nu este in fapt al lui.

 9. “ideea femeii care il recunoaste”
  Care sint elementele de recunoastere?. Mai corect, ce anume din Maria Magdalena recunostea nu pe Isus ci pe cel ce locuia in Isus. Sigur stiti de descendenta lui Isus. Care este descendenta liniei de singe a Mariei Magdalena?. Marile loji ezoterice cauta si azi descendentii pe linia de singe a Lui Isus dar nimeni nu vorbeste de Maria Magdalena, de linia de singe. Sigur ca speculatiile sint mari, dar sigur exista si un adevar, altfel nu inteleg sensul cautarilor si in ziu de azi.

 10. Vaatenen..despre sensul Crucificarii si al Invierii gasesti amanunte in ” Cartea fiintelor vii” scrisa de d-na Nicoleta Pasat.La fel despre Maria Magdalena ce are un capitol separat consacrat..chiar Oreste a spus intr-o emisiune ca daca Iisus a fost ridicat pe Cruce nu inseamna ca ne aflam aici intr-o vacanta continua fara de sfirsit ptr ca El a fost bun si a luat pacatele tuturor..e din start o ideea gresita sa gindim asa. Abatia Sionului e o inventie, dar am mai scris despre asta in alt comment.

  • “despre sensul Crucificarii si al Invierii gasesti amanunte in ” Cartea fiintelor vii””

   Multumesc pentru pont. Daca ati mai citit si alte interventi postate pe blog poate ati remarcat ca eu nu citez din nici un autor de carte. Cunosc sensul crucificarii. Cine are ceva de lasat pe acest pamint va lasa indiferent de metoda si la orice “intersectie de drumuri”. Stiu frati in diferite loji masonice ce sint purtati de acest simbol al crucii. Da D-l Oreste T. are o parere despre cum ar trebui privit hristul si a patriarhilor opera. Despre societatile secrete nu voi face afirmati, nu gasesc ca este potrivit sa vorbim despre ceva ce nu se doreste cunoscut.
   Multumesc

 11. Cei care n-au avut ce face cu timpul lor s-au apucat sa caute descendentii pe linie de singe ai lui Iisus..ai Mariei Magdalena..daca NatGeografic mai repeta obsesiv documentarele acelea or sa inceapa sa caute si prin Romania eventuali mostenitori..se vor oferi si recompense probabil..o sa vedem afise “WANTED” ca-n Vestu salbatic.

 12. …Zeciuiala…

  “Cand apare zeciuiala in Biblie prima data?
  Multi ar spune in lege. Cat se poate de gresit este acest raspuns.
  Zeciuiala apare in Geneza 14:17-24 (versetul cheie este 20). Avraam a fost cel care a practicat deschis acest extraordinar har al binecuvantarii.
  Nici Isac nu a fost mai prejos, decat Avraam se subantelege din contextul Bibliei si asa mai departe.
  Acum, daca Dumnezeu a dat o porunca buna, bazata pe un principiu universal valabil si biblic: ce seamana omul aceea va secera!!!!, atunci multi crestini ar trebui sa fie surprinsi de numarul imens (circa 5.000) de referinte biblice la aspectele financiare mai mult decat toate referrintele la celelalte subiecte “sfinte” ca salvare si mantuire.

  Domnul Isus a vorbit despre bani si finante in 2/3 din pildele sale, iar niciunul dintre noi nu indraznim sa amintim in Biserica asa ceva, sau???

  Examenul nostru de credinciosie si ascultare reala de Domnul, se vede atunci cand punem banii nostri in colecta, lucrarea Domnului, sustinerea finanicara a misionarilor. Nu de bani este interesat Domnul, ci de modul in care administram cu credinciosie bunurile pe care El ni le da noua. Nu este altul, decat El cel care ne da putere sa muncim si sa castigam bani (afara daca ii castigam ilegal, sau pe nedrept).

  Zeciuiala in vechiul testament era o forma materiala de exprimare a ascultarii de Domnul, in noul testament este o forma de inchinare reala a noastra in intregime Domnului (si a da zeciuiala este putin, ci a ne da pe noi in intregime – deci inclusiv rezultalele materiale ale muncii noastre de peste luna calendaristica – care sunt bani sau alte lucruri dobandite – la dispozitia Lui). Abia atunci incepem sa vorbim despre ascultare de Domnul.”

  http://www.forumcrestin.com/studiu-biblic/zeciuiala/5/?wap2

  Un foarte bun articol : Zeciuiala – temeiuri biblice.

  http://adventomania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3:zeciuiala-temeiuri-biblice&catid=4:zecimea-obligaie-sau-drnicie&Itemid=15

  http://www.alfaomega.tv/viata-spirituala/cursuri-si-articole/59-esenta-crestinismului/146-darnicia-si-zeciuiala#axzz1YJpZzx2n

  Facerea 14, 20: „«Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!» Şi Avram i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate.“
  http://www.ziarullumina.ro/articole;1032;0;28676;0;Biblia—verset-cu-verset-Ajutorul-lui-Dumnezeu-si-zeciuiala-dintre-oameni.html

  Si acum articolul care subliniaza cel mai bine ce vreau sa spun: Zeciuiala – o poruncă, chiar şi pentru cei nevoiaşi

  http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-48-548-13,00.html

  “Deci, întrebarea logică este dacă acest egregor era creat iar comunitatea respectivă doar s-a conectat – sau a fost creat pe de-a întregul de om – de spiritualitatea colectivă…”
  Deci…. sa fi fost(generat) aceasta zeciuiala – actualul Mammon?

  Namaste

 13. Draga Indio, nu dtiu unde ai citit ca Luna este cu banii. De fapt rolurile planetelor nu sunt delimitate printr-o linie dreapta. Dar Casa 2 este casa banilir si aceasta casa are guvernator pe Venus. Corespunde zodiei taur. La asta m-am referit.

 14. ” Prin sacrificiu nu a ridicat pacatul lumii ?” si din continuare reiese Vaatenen ca n-ai inteles prea multe din sensul Crucificarii..daca am dat o trimitere intr-o carte am stiut de ce o fac…de obicei nu-mi dau cu parerea despre lucruri pe care nu le cunosc sau nu am cercetat in amanunt.

  • “Prin sacrificiu nu a ridicat pacatul lumii ?”
   Nu am scris despre sacrificiu: “Cine are ceva de lasat pe acest pamint va lasa indiferent de metoda si la orice “intersectie de drumuri”.”.
   Este adevarat ca ai cercetat in amanunt si este adevarat cum spui ca nu te dai cu parerea despre lucruri pe care nu le cunosti. Dar sa fiu mai clar: stiinta ta este ca rezultat al adevarului dat de D-na Nicoleta Pasat. Am afirmat ca eu nu dau adevaruri din ce scriu alti scriitori. Nu poti spune un adevar despre un personaj decit daca in structura ta exista segmente ce vibreaza cu evenimentele ce au fost asezate intr-un spatiu timp in care personajul a dus o existenta, altfel plagiezi un adevar si anume al D-nei Nicoleta Pasat.
   Ceea ce am scris este un adevar si evident imi apartine.

 15. da, casa a 2 a se pare ca e definita de astrologi ca fiind a muncii si a averii stranse prin munca. casa a VIII e caracterizata si prin banii/ averea mostenita de la altii.
  luna guverneaza in schimb banii…dar poate mai insel

 16. goldix: crestinii se poate sa fie surpinsi de numarul mare de referinte la bani in vechiul testament, dar evreii cred ca nu sunt deloc 😉
  dupa umila mea parere nu ar trebui sa amestecam cele 2 povestiri.

  • [“Deci, întrebarea logică este dacă acest egregor era creat iar comunitatea respectivă doar s-a conectat – sau a fost creat pe de-a întregul de om – de spiritualitatea colectivă…”
   Deci…. sa fi fost(generat) aceasta zeciuiala – actualul Mammon? ]

   Namaste

  • “Prin sacrificiu nu a ridicat pacatul lumii?”. Am dorit o explicatie mai amanuntita de la D-l Dragos D.
   Restul intrebarilor sint asezate ca un model “adevar si provocare”

 17. si ca sa le incurc de tot, imi aduc aminte ca planetele guverneaza zodii si nu case. doar in particular, in astrograme, planetele influenteaza zodii- pozitionate intr-o casa sau alta
  :)

 18. Pai Vaatenen atunci daca le stii pe toate de ce mai citesti sau de ce mai ai nelamuriri??!!pbabil exista un nr limitat de oameni ce se nasc deja invatati..au asimilat inca de la nastere intreaga cunoastere! se pare ca asa te crezi tu..tu vbesti despre lucruri despre care de fapt nu cunosti nimic ! Crezi ca Biblia actuala, varianta care a ajuns la noi e TOT ?!?! s-ar putea sa avem surprize sa constatam ca o biblie completa ar fii umplut un raft intreg de volume ! de ce crezi ca anumiti vizionari sau maestrii primesc in continuare mesaje? tocmai ptr a completa cunoasterea lipsa…daca refuzi orice fel de informatie si ataci pe toata lumea cred ca o faci din motive nici macar de tine stiute…m-am referit la vizionarii autentici-putini,f putini ca numar-nu la toti sarlatanii.

  • Modul cum pui in discutie este total haotic. Ai tras concluzii despre mine in urma unor judecati. Am afirmat eu ca le stiu pe toate?. Cine pune intrebari trebuie sa aiba si raspunsuri. Eu am raspunsuri la intrebarile mele. Am vrut sa am parerea D-lui Dragos D, specific “parerea”. Ai foarte multe intrebari si eu cred ca D-l Dragos D este mai in masura sa iti raspunda la intrebari.
   “ataci pe toata lumea cred ca o faci din motive nici macar de tine stiute” Toata lumea? Sa inteleg ca lumea din tine vorbeste prin tine?. Motive nici macar de mine stiute?. Vrei sa te motivezi si nu gasesti motive si crezi ca motivele despre care tu nu ai habar ar fi pe la mine. Da sint jocuri de cuvinte motivate de atitudinea ta. Eu nu doresc sa te inteleg si nici nu doresc adevarurile tale, nu vreau sa impartasesc stiinta ta. Eu iti multumesc ca ai intervenit.

 19. Din moment ce sustii ca “adevarul iti apartine si este evident”, Vaatenen asa se subintelege.Nu exista ‘ adevarul tau’ cum tot la fel de bine nu exista nici ‘adevarul meu’ sau al altora. Cind Arsenie Boca a spus ca “unii oameni vor cauta sa inlocuiasca Steaua lui David cu cealalta stea – anarhia..se pare ca a avut dreptate ! dupa cum vezi eu nu ma feresc sa CITEZ din cei de la care consider ca am ceva de invatat..m-ai acuzat ca PLAGIEZ adevarul unei anumite scriitoare. Tu nu cunosti sensul verbului “a plagia”, dupa cum la fel nu cunosti gramatica elementara a limbii romane..marturie stau nenumaratele comentarii cu greseli enorme ! n-ai de ce sa mi multumesti in finalul fiecarui comentariu . pe bune!

  • Un mod de gindire pe care eu nu-l agreez. Nu ma supun si nu am fost supus. Cind vorbesc despre mine voi spune numai adevaruri indiferent ce vei afirma sau vei scrie. Daca cer parerea cuiva o fac numai din considerente personale. Daca vrau parerea D-lui Arsene Boca asi fi facut-o la modul personal. Nu am nevoie de intermediari. Tu crezi ca poti gindi in locul meu, gresit. Voi da sens cuvintelor, cuvintelor in propozitie, s.a.m.d. dupa stiinta mea. Jocul tau nu este forte bun. Daca tu cunosti gramatica limbii romine, atunci da-ti singur un premiu. Ai o preocupare si observ ca aceasta procuopare nu are legatura cu tema, subiectu propus de D-l Dragos D. Ce ar fi sa te ocupi de tine si o sa observi ca este mai intelept. Ce ai spus tu in gindirea ta: hai sa-l atentionez cumva. Daca ai reusit sa te ridici in ochii cititorilor foarte bine. Esti bun, esti tare bun!?.
   Indiferent ce vei mai scrie nu iti mai raspund.
   Multumesc pentru participare.

 20. Noi detinem doar ‘fragmente de adevar’..mai luam “mici portii” de cunoastere..ADEVARUL ABSOLUT e din alta SFERA !..daca nu se permitea evolutia in ultimii 150 de ani..ramineam si acum la un nivel mult inferior..asa cum s-a ramas intre anii 1000-1200 sau 800-1000..mari diferente nu existau.

 21. ca tot vorbiti de adevar, imi permit sa va aduc aminte un citat” eu(christ nu isus) sunt calea adevarul si viata”
  deci putem spune azi: noi (christul din noi- daca ajungem sa-l lasam sa iasa la lumina) suntem calea adevarul si viata.

 22. vaat: ar fi interesant de aflat parerea autorului articolului la intrebarea cu sacrificiul, dar pt ca nu ma pot abtine :) o s-o spun pe a mea:
  afirmatia respectiva cred ca e umflata de preoti, in sensul ca e posibil a isus sa fi deschis prin interventia sa aceasta cale pentru occidentali, dar ca a luat pacatele omenirii asupra sa e cam greu de acceptat…

 23. Din pacate, parerea parintelui Arsenie Boca nu i-o mai putem cere niciunul din noi personal ptr ca a murit in 1989 cu 3 sapt inainte de Craciunul in care au fost ucisi dictatorii, exact asa cum a prezis. poate asa e legenda, eu asa am citit in diverse surse. Voi lua atitudine atunci cind se fac aluzii ciudate la adresa mea, mai ales din partea unora care nu ma cunosc si nici eu pe ei.Eu nu-mi permit sa atac mai mult sau mai putin subtil persoane ce le cunosc poate de-o viata, daramite sa-mi dau cu parerea despre “stiinta unora “de unde provine, cind si-au insusit-o..adica a celor cu care discut pe acest site ! Repet, nu ne stim cum aratam, nu ne cunoastem ! Daca credeai ca poti arunca vorbe subtile la adresa unuia sau a altuia pe site si sa fie trecute cu vederea, te-ai inselat !

 24. Vaatenen..faza cu Arsenie Boca chiar m-a facut sa rid..vrem , nu vrem e nevoie de intermediari ! fara substraturi, fara rautati..a fost tare commentu’ tau !

 25. ce va tot contraziceti atata stiti prea bine ca nu exista nici dumnezeu nici mamona ,exista doar bine si rau,si in loc sa va pierdeti timpu cu prostimai bine ati face ceva util

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *